Normy a legislativa o bezpečnosti potravin – METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Normy a legislativa o bezpečnosti potravin – zdarma ke stažení

Bílá kniha

Jak dokáží výrobci potravin vyhovět těmto požadavkům a zajistit shodu s předpisy

Normy a legislativa o bezpečnosti potravin
Normy a legislativa o bezpečnosti potravin

Tato bílá kniha se zabývá nejčastějšími normami o bezpečnosti potravin a jejich nejnovějšími požadavky Mimo jiné se v ní dočtete, jak zavedení programu kontroly výrobků dokáže výrobcům potravin pomoci vyhovět těmto požadavkům a zajistit shodu s předpisy.

Kromě současných kvalitativních norem, jako jsou normy ISO9001, Správná výrobní praxe (GMP) a Analýza rizika a kritické kontrolní body (HACCP), je v globalizované ekonomice pro výrobce potravin stále důležitější získat bezpečnostní certifikaci k zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečnosti potravin.

Tato bílá kniha pojednává o těchto tématech:

 • Prostředí právních předpisů a norem upravujících bezpečnost potravin
 • Jak kontrola potravin pomáhá zajistit shodu s normami o bezpečnosti potravin v následujících oblastech
  • Dohledatelnost
  • Kontrola kvality a kvantity
  • Detekce cizorodých těles
  • Hygienická konstrukce přístrojů
  • Kalibrace vybavení

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více

Bezpečnost potravin je stále důležitější téma, které ovlivňuje spotřebitele i podniky na celém světě. Ačkoli velká část světových dodávek potravin je bezpečná, některé závažné obavy a případy stahování výrobků z trhu poukazují na potenciální nebezpečí hrozeb, které se skrývají v potravinách. Dle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2015 onemocní každoročně následkem konzumace kontaminovaných potravin přibližně 600 milionů lidí, tj. takřka každý 10. člověk.

Společně s rostoucími požadavky na bezpečnost potravin vzrůstá i důležitost bezpečnostní certifikace, která výrobcům potravin pomáhá zajistit, aby výrobky, které sjíždí z jejich výrobních linek, byly pro spotřebitele co nejbezpečnější. Začlenění zařízení pro kontrolu výrobků do celopodnikového kontrolního programu může sehrát klíčovou úlohu v zajišťování shody podniku s přísnými oborovými normami.

Vývoj řešení Mettler Toledo pro kontrolu výrobků probíhá na základě předpisů FSMA a při zohlednění požadavků norem GFSI. Naše řešení jsou dodávána včetně dokumentace, monitoringu a ověření, které pomáhají zajistit shodu s předpisy.

Bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
Technologie dynamického snímače
V této bílé knize se dočtete, jak postupovat při výběru optimální technologie dynamického snímače.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.