Průmyslové váhy a řešení pro vážení s vysokou přesností | Váha pro mikrovážení
Industrial Weighing Solutions

Průmyslové váhy a systémy

Přesné a spolehlivé váhy pro různé typy základen váhy

Průmyslové váhy a váhové systémy zahrnují stolní váhy, podlahové váhy, paletové váhy, kolejové a automobilové váhy a váhové moduly a snímače hmotnosti pro vážení zásobníků a sil. Průmyslové váhy společnosti METTLER TOLEDO dokážou měřit hmotnosti od 0,001 g až po několik tun a uplatní se v aplikacích s jednoduchým vážením, v aplikacích, kde váha plní funkci stanoveného měřidla, jakož i v mnoha dalších průmyslových aplikacích. Spojte svou průmyslovou váhu s ukazatelem váhy, softwarovým řešením a snadno integrovatelným příslušenstvím a získejte ucelené řízení procesů a také viditelnost.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené Vašemu vybavení

K Vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy. 

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

K čemu se průmyslové váhy používají? Které průmyslové obory využívají váhy?

Naše řada průmyslových vah a vah pro vážení podporuje rozsáhlé možnosti nasazení v různých aplikacích. Přesně podle Vašich potřeb. Naše vážicí zařízení a průmyslové obchodní váhy se uplatní v mnoha aplikacích. Jak při jednoduchém vážení, v aplikacích, kde váha plní funkci stanoveného měřidla, funkce počítání, míchání, plnění a dávkování, tak v mnoha dalších výrobních a logistických procesech.

Vysoce přesné podlahové váhy zajišťují špičkové výsledky vážení ve skladovacích a logistických provozech. Kompaktní a/nebo přenosné stolní váhy zajišťují dostupnost nejvyšší jakosti v menších pracovních úsecích a v široké škále váhových aplikací.

Hygienická konstrukce a konstrukce do prostředí s nebezpečím výbuchu umožňují použití stolních a podlahových vah METTLER TOLEDO v široké škále průmyslových prostředí. Nezáleží na tom, zda Vaše aplikace vyžaduje ochranu proti pronikání cizorodých látek kvůli pravidelnému oplachování proudem vody nebo jiskrovou bezpečnost, která sníží riziko výbuchu na naprosté minimum. Nabízíme váhové řešení v odolném plastovém, nerezovém, ocelovém a lakovaném provedení. Stolní, plošinové nebo podlahové váhy METTLER TOLEDO jsou k dispozici takřka do každé aplikace vyžadující průmyslovou váhu. Nabízíme váhy pro přesné vážení v různých cenových relacích, které vyhoví každému rozpočtu a požadavkům na přesné výsledky vážení.

Stolní, podlahové a další průmyslové váhy METTLER TOLEDO jsou k dispozici do chemického, farmaceutického, potravinářského průmyslu, pro výrobce OEM, přepravu a logistiku, výrobní průmysl, těžbu a mnohá další odvětví. Ať je Vaše aplikace jakákoli, společnost METTLER TOLEDO Vám vždy dokáže nabídnout standardní nebo individuální provedení přesného váhového systému, který bude plně vyhovovat Vašim požadavkům na průmyslové vážení.

Jaké jsou typy vah?

Existuje mnoho typů průmyslových vah, od stolních vah, podlahových vah, senzorů a snímačů hmotnosti pro přesné váhové systémy, paletových vah, dynamických váhových systémů až po automobilové váhy.

V každé kategorii vah existují analogové a digitální modely, které mají své vlastní výhody. Analogové váhy jsou obvykle cenově výhodnější a poskytují měření pro aplikace, jako je jednoduché vážení, počítání, recepturování nebo recepturní vážení, míchání, řízení šarží, plnění a dávkování. Digitální váhy podporují stejné aplikace, avšak nabízejí vyšší přesnost a silnější odolnost proti šumu, díky čemuž poskytují spolehlivé výsledky v náročných průmyslových prostředích. Technologie POWERCELL® jde ještě o krok dále a eliminuje potřebu slučovací skříňky uvnitř váhy či váhového systému, čímž dále zvyšuje přesnost vážení, a nabízí možnosti monitorování stavu, které zajišťují přehled o procesu a dlouhodobou výkonnost Vašich průmyslových váhových řešení.

Musí být postup vážení ověřitelný?

Interní požadavky vaší společnosti a příslušné průmyslové předpisy určují, zda Vaše postupy vážení vyžadují ověření. Společnost METTLER TOLEDO nabízí program Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification (ověření metodikou Správná praxe vážení), který dokumentuje nejistotu měření váhového vybavení v reálných provozních podmínkách a poskytuje dokumentaci, která zajistí připravenost na jakýkoli audit.

Jaká úroveň přesnosti vážení je požadována pro Vaše účely? Jak přesné jsou průmyslové váhové systémy?

Vaše interní požadavky na kvalitu a příslušné průmyslové předpisy určují také potřeby přesnosti procesů a tolerance. K určení požadované úrovně přesnosti musíte znát úředně stanovené tolerance a Vaše vlastní procesní tolerance, které jsou definovány v následující tabulce. Poté tyto požadavky porovnáte s tolerancemi stanovenými výrobcem, jež jsou specifické pro zvažované vybavení.

Úředně stanovené tolerance

Tyto tolerance dle OIML R76 nebo NIST Handbook 44 (pouze v USA) stanoví požadavky na úředně ověřená zařízení.

Tolerance stanovené výrobcem

Tolerance stanovené výrobcem zajišťují splnění výrobních specifikací. Tolerance stanovené výrobcem nezohledňují procesní požadavky konkrétního uživatele, a proto nejsou vhodné ke zlepšování postupů vážení.

Procesní tolerance

Specifické procesní tolerance definované uživatelem slouží ke zlepšování postupů, úsporám materiálu, snížení množství odpadů a prevenci nutných úprav. U úředně ověřených vah by procesní tolerance měly být uplatňovány zároveň s úřady stanovenými tolerancemi.

 

Program Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification (ověření metodikou Správná praxe vážení) společnosti METTLER TOLEDO je zárukou, že všechny Vaše váhy budou vyhovovat Vašim vlastním požadavkům na přesnost i požadavkům kvalitativních norem, jako jsou normy ISO, GMP a GLP.  Naši vyškolení odborníci na vážení Vám pomohou určit nejvhodnější zařízení pro potřeby vaší aplikace a doporučí Vám zkušební závaží a rutinní servis, které zajistí trvalou přesnost Vašich průmyslových vah i systémů.

Na co je třeba se zaměřit při porovnávání výrobců vah?

Při hledání váhy pro průmyslové vážení online najdete zřejmě celou řadu výrobců průmyslových vah, kteří nabízejí váhy na prodej. Průmyslové váhy a váhy pro mikrovážení jsou klíčovou součástí Vašeho výrobního úseku, a měly by tedy poskytovat přesnost a spolehlivost. Nejlepší výrobci průmyslových vah dokáží odpovědět i na velmi náročné dotazy a nabídnou Vám předvedení svých produktů. Tak se přesvědčíte, že jejich průmyslové váhy budou vyhovovat Vašim požadavkům.

Které váhy jsou nejlepší?

Díky výrobcům průmyslových vah urazila váhová technologie za uplynulých 100 let dlouhou cestu. Digitální váhová technologie a technologie POWERCELL® nabízejí v porovnání se starší analogovou technologií nesrovnatelně vyšší výkon. Největší výhoda z pohledu přesnosti spočívá ve skutečnosti, že zejména technologie POWERCELL® poskytuje rozsáhlé informace o vážení, takže o případných problémech budete vědět, dříve než stačí ovlivnit přesnost výsledků. Díky tomu snižuje u mnoha druhů průmyslových vah počet provozních chyb a zkracuje délku provozních výpadků.

Proč jsme předním světovým výrobcem průmyslových vah?

Společnost METTLER TOLEDO se těší pověsti výrobce špičkových stolních, paletových, podlahových a specializovaných vah pro mechanické vážení i digitálních vah. Různí výrobci vah přicházejí a odcházejí, avšak my nabízíme průmyslové váhy na prodej již více než 75 let.

Ať Vaše aplikace vyžaduje vážení v miligramech nebo tunách, společnost METTLER TOLEDO Vám vždy dokáže nabídnout řešení, které bude plně vyhovovat Vašim potřebám. Nabízíme rozsáhlý sortiment robustních průmyslových vah, včetně stolních vahpaletových vahkolejových vah, zásobníkových, podlahových vah a vah v individuálním provedení, které se postarají o vysoce přesné výsledky, jež Vaše aplikace vyžaduje.

Společnost METTLER TOLEDO také nabízí program Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification (ověření metodikou Správná praxe vážení), který dokumentuje nejistotu měření váhové vybavení v reálných provozních podmínkách. Tímto způsobem se zjišťuje, zda provozní výkon váhy vyhovuje požadavkům procesu a kvality. Verifikace současně dokumentuje rozsah měření, ve kterém váha dokáže poskytovat reprodukovatelné výsledky. Jsme jediný výrobce vah, který takový program nabízí. Verifikaci lze použít na váhu libovolného výrobce a značky.

Jak postupovat při kalibraci průmyslové váhy?

Pravidelná kalibrace Vám pomůže zajistit, aby Vaše průmyslová váha vždy poskytovala vysokou kvalitu, rychlou návratnost a nízké provozní náklady, které zvyšují rentabilitu provozu. Verifikační služba GWP Verification společnosti METTLER TOLEDO Vám poskytne veškeré informace potřebné pro kalibraci a testování po celou dobu životnosti váhy. Tyto informace obsahují specifikaci zkušebních metod, intervalů zkoušek, použitá závaží, tolerance a SOP. Servis váhy je k dispozici u všech neautomatických přístrojů bez ohledu na značku a model.

Kalibrace se zpravidla provádí během údržby, společně s kontrolou, čištěním a justováním váhy/vah. Při použití vhodně nastaveného harmonogramu a správných postupů Vám může řádná údržba pomoci předejít nečekaným výpadkům, snížit náklady na opravy, zajistit vysoký výkon procesů, zvýšit kvalitu, zachovat shodu s předpisy, předcházet přeplňování obalů a přinese Vám i celou řadu dalších výhod. Všechny tyto atributy jsou důležité pro digitální i analogové váhy. Řádná kalibrace je důležitá pro všechny průmyslové váhy. Pouze zkalibrované průmyslové váhy poskytují přesné výsledky vážení.

Jakou záruku poskytují naše průmyslové váhy?

Standardní záruka na naše průmyslové váhy a systémy je 18 měsíců od dodání nebo 12 měsíců od instalace. METTLER TOLEDO Service nabízí balíček ExtendedCare, který prodlužuje záruku na 24 měsíců a pokrývá také další výdaje včetně kontrol a čištění, justování, náhradních dílů a dalších. Možnost ExtendedCare pomáhá zajistit provozní dostupnost, řízení nákladů a stabilní výkon. Zjistěte, proč je servisní program pro Vaše průmyslové váhy a systémy důležitý a jak určit nejlepší program pro Vaše potřeby, z naší bílé knihy zdarma.

Jaká je životnost našich průmyslových vah?

Naše vysoce odolná průmyslová váhová řešení jsou navržena s ohledem na odolnost. Naše stolní, podlahové a paletové váhy a váhové moduly s vysoce kvalitní konstrukcí z nerezové nebo lakované oceli, zarážkami proti přetížení a ochranou proti nárazu zajišťují stabilní výkon v nejnáročnějších váhových prostředích. Každý model je z hlediska odolnosti důkladně testován vůči agresivním chemikáliím, nehodám i nárazům, takže přesně víte, co můžete očekávat.