Shoda balených potravin s předpisy | METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Zajišťování shody balených potravin s předpisy – zdarma ke stažení

Bílá kniha

Shoda balených výrobků s předpisy a její výhody pro výrobce a majitele obchodních značek

Tato bílá kniha pojednává o shodě balených potravin s předpisy: od shody s legislativními normami až po dodržování požadavků majitelů obchodních značek a zajišťování spokojenosti spotřebitelů. Zabýváme se zde důvody, proč je shoda s předpisy důležitá pro různé zájmové skupiny působící v potravinářském průmyslu. Bílá kniha pojednává i o technologiích, které pomáhají naplnit cíle v oblasti shody s předpisy, a dalšími výhodami, jež tyto technologie podnikům poskytují s ohledem na usnadnění práce v situaci, kdy výrobci potravin a majitelé obchodních značek čelí značnému tlaku. 

Tato důležitá bílá kniha se zabývá těmito tématy:

  • Co je shoda – od shody s legislativními požadavky až po shodu s požadavky na výrobek a jeho obal
  • Co je motorem, který různé zájmové skupiny v potravinářském průmyslu pohání k vyžadování shody
  • Jak dosahovat shody s pomocí vyspělých technologií pro kontrolu výrobků
  • Hmatatelné obchodní přínosy dodržování shody

#MTinsidefood

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Za své mnohaleté působení v potravinářském průmyslu jsme získali podrobný přehled o tom, co výrobce potravin a majitele obchodních značek pálí: zajišťování shody s legislativními předpisy, dodržování podmínek dodavatelských smluv, ochrana zákazníků proti kontaminovanému a nekvalitnímu zboží nebo prevence stahování výrobků z trhu. Tento výčet však není ani zdaleka úplný. Zajištění shody balených potravin s předpisy, prostřednictvím plnění požadavků kladených různými zájmovými skupinami působícími v potravinářském průmyslu, dokáže výrobcům potravin a majitelům obchodních značek od tohoto tlaku ulevit. Výrobci i majitelé potravinářských značek se tak mohou soustředit na zachování a růst tržního podílu a ochránit svůj provozní zisk.

Související bílé knihy

Bílá kniha „Normy a legislativa o bezpečnosti potravin“
Tato bílá kniha se zabývá nejčastějšími normami o bezpečnosti potravin a jejich nejnovějšími požadavky Mimo jiné se v ní dočtete, jak dokáží výrobci p...
Jak se vyznat v předpisech o označování potravin
Bílá kniha obsahuje veškeré potřebné informace o označování obalů, které výrobci potřebují znát s ohledem na minimalizaci hrozby stahování výrobků z t...
Jak navrhovat čitelné kódy
Pochopení různých typů kódů používaných na výrobcích a faktorů, které je třeba pochopit při jejich sestavování
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Porozumění náročným aplikacím
Každý výrobek kontrolovaný detektorem kovu ovlivňuje schopnost detektoru najít kovové kontaminanty. Odstranění tohoto „vlivu výrobku“ umožňuje odhalit...
Optimální nastavení plnění – soubor PDF zdarma ke stažení
Dokonalá kontrola při plnění obalů představuje u moderních výrobních linek jeden z nejobtížnějších úkolů, který má přímý dopad na kvalitu, rentabilitu...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.