Kontrola sypkých potravin rentgenovými systémy a detektory kovů | METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Jak zkvalitnit bezpečnostní kontrolu sypkých potravin

Bílá kniha

Objevte, jak kontrola sypkých potravin dokáže zabezpečit zdraví spotřebitelů a ochránit dobrou pověst značky

Kontrola sypkých potravin
Kontrola sypkých potravin

Tato bílá kniha pojednává o výhodách zavedení kontroly sypkých potravin a zkoumá důležité faktory, které ovlivňují citlivost potravinářských kontrolních zařízení na výrobních linkách. Dále se zabývá typickými aplikacemi se sypkými potravinami, využitím jednotlivých kontrolních technologií a způsobem jejich používání s ohledem na minimalizaci chybného vyřazování vyhovujících výrobků.

Rentgenové systémy a detektory kovů disponují odlišnými kontrolními schopnostmi, které přímo ovlivňují detekční citlivost. Pro optimální kontrolu sypkých potravin je navíc k dispozici široký výběr materiálů dopravních pásů, možností přesunu výrobků a automatických vyřazovacích systémů. Znalost těchto možností před zahájením výběru a instalace kontrolního zařízení pomáhá výrobním podnikům snižovat plýtvání výrobky, šetřit náklady a zvyšovat produktivitu.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Proč kontrolovat sypké potraviny?
  • Jak zavádět body CCP u kontrolních systémů na linkách pro zpracování sypkých potravin?
  • Jaké jsou výhody in-line kontroly sypkých potravin?
  • Které faktory ovlivňují citlivost kontrolních přístrojů při zpracování sypkých potravin?
  • Jakou technologii zvolit – detekci kovů, rentgenovou kontrolu, nebo obě dvě?

Závěrem je v bílé knize uvedeno několik praktických rad k provádění zkoušek rentgenových systémů a detektorů kovů s dopravníkem i s volným pádem výrobků s cílem zajistit jejich dlouhodobý provoz v souladu se stanoveným standardem citlivosti a spolehlivé vyřazování kontaminovaných výrobků.

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Systémy pro kontrolu sypkých výrobků mohou kontrolovat volné produkty před zabalením nebo přidáním coby přísady do hotového výrobku. V některých případech se však kontrola může odehrávat na konci výrobního procesu, kde minimalizuje riziko další kontaminace výrobku.

Výhod kontroly sypkých potravin před závěrečným zpracováním a zabalením je celá řada. Kontaminanty bývají největší a nejsnáze odhalitelné na začátku výrobní linky. Jejich včasné zachycení může výrobním podnikům umožnit navrácení suroviny zpět do výroby, dříve než je mu dalším zpracováním přidána hodnota, a sledovat řízení jakosti u dodavatelů. Kromě toho pomáhá šetřit čas a náklady vznikající v důsledku případného poškození zpracovatelských zařízení většími kontaminanty v dalších částech výrobní linky.

Při použití rentgenové technologie bývá detekce kontaminantů výhodnější v počátečních fázích výroby, kde lze nezpracovaný produkt kontrolovat v menší hloubce a v jednotnější (homogennější) struktuře než hotové a zabalené výrobky. Hloubka výrobku naopak nikterak neovlivňuje citlivost detekce kovů. Ve skutečnosti může být citlivost při kontrole malých balení vyšší než při kontrole volného, nerozplněného výrobku. Navzdory této skutečnosti představují detektory kovů ideální volbu pro kontrolu sypkých výrobků ve volném pádu, který navíc vykazuje vynikající citlivost vůči všem kovům, a to i za velmi vysoké rychlosti výroby.

Bílé knihy

Porozumění náročným aplikacím
Každý výrobek kontrolovaný detektorem kovu ovlivňuje schopnost detektoru najít kovové kontaminanty. Odstranění tohoto „vlivu výrobku“ umožňuje odhalit...
Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma
V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření a jak fungují hlavní součásti rentgenového kontrolního systému. Získáte informace o způsobu hled...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.