Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách | SAFELINE X-RAY
Bílá kniha

Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách

Bílá kniha

Jak překonat překážky související s tradiční kontrolou zavřených kovových nádob

Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách
Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách

Tato bílá kniha se zabývá překážkami, které kovové plechovky a jejich konstrukce kladou před rentgenové kontrolní systémy. Dočtete se v ní, proč obliba kovových plechovek stále roste a jaké jsou jejich různé typy. Bílá kniha dále pojednává o současné nabídce různých rentgenových systémů a jejich nejnovějších technologiích, které zajišťují optimální výsledky kontroly kovových plechovek.

Kovové plechovky nacházejí v potravinářském průmyslu široké uplatnění k uchování výrobků, jako jsou maso, ryby, mořské plody, ovoce, zelenina, polévky, ale i kojenecká výživa, například sušené mléko. Kontrola kovových plechovek z hlediska fyzických kontaminantů a kvalitativních vad pomocí rentgenových kontrolních systémů však bývá zpravidla náročná.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Proč jsou kovové plechovky tolik oblíbené?
  • Typy plechovek
  • Proč používat rentgen ke kontrole potravin?
  • Překážky v kontrole kovových plechovek
  • Optimální kontrola kovových plechovek
  • Spolehlivost po celou dobu životního cyklu

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Rostoucí požadavky ze strany regulačních orgánů i spotřebitelů jsou příčinou stále silnějšího tlaku na výrobce potravin a nápojů, kteří jsou nuceni zavádět spolehlivé metody kontroly s cílem zajistit bezpečnost a integritu výrobků.

Kovové plechovky sice představují pro rentgenovou kontrolu jisté překážky, avšak díky technologickým inovacím jsou v současné době k dispozici systémy, které dokáží zaručit špičkovou bezpečnost a stabilní kvalitu širokého sortimentu výrobků balených do kovových plechovek. Tato skutečnost je dobrou zprávou pro výrobce nápojů a potravin, kteří chtějí zůstat v popředí stále většího trhu s potravinami balenými v plechovkách.

Související bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.