Validace, ověřování a sledování výkonu systémů pro kontrolu výrobků – dokument ke stažení zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Validace, ověřování a sledování výkonu systémů pro kontrolu výrobků – dokument ke stažení zdarma

Bílá kniha

Přehled terminologie a požadavků procesu

Validace, ověřování a sledování výkonu systémů pro kontrolu výrobků
Validace, ověřování a sledování výkonu systémů pro kontrolu výrobků

Tato bílá kniha poskytuje vodítko k základním procesům validace, ověřování a rutinního sledování výkonu in-line systémů pro kontrolu výrobků. Tato bílá kniha je určena zejména pracovníkům řízení jakosti a managementu potravinářské výroby, ačkoli užitečná může být i výrobním podnikům působícím v jiných odvětvích.

Pojmy validace, ověřování a rutinní sledování výkonu se často zaměňují, a vytvářejí tak zmatky v podnicích i mezi jednotlivými obory, neboť různí lidé tyto pojmy interpretují a používají různě. Každý z těchto pojmů však označuje samostatný proces, který má jednoznačný účel a který v rámci životního cyklu zařízení plní určitou úlohu. Je důležité pochopit účel každého z těchto procesů, protože pouze tak lze zajistit, aby validace, ověřování a rutinní sledování výkonu probíhaly v souladu s požadavky příslušných předpisů. To je obzvláště důležité zejména v případech, kdy zařízení tvoří kritický kontrolní bod (CCP).

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Vymezení důležitých pojmů
  • Jaké jsou požadavky na zajištění shody?
  • Jaké jsou postupy validace?
  • Jaké jsou postupy ověřování?
  • Jaké jsou postupy rutinního sledování výkonu?
  • Podpora dodavatelům

Závěrečná kapitola obsahuje seznam doporučené literatury, která je užitečná každému, kdo chce proniknout hlouběji do témat, o kterých pojednává tato bílá kniha.

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více

Nedávná novelizace norem, předpisů a dalších právně závazných dokumentů přenesla odpovědnost za bezpečnost potravin na bedra výrobních podniků a prodejců. Dodavatelé zařízení však dokáží zákazníky při plnění závazků významně podpořit.

Správný začátek znamená silný základ pro zajištění maximální shody s normami a předpisy, jakož i podporu vysoké efektivity provozu. Prvotní validace systému v místě instalace je zárukou, že in-line zařízení funguje v souladu s určeným použitím. Pravidelné ověřování výkonu po celou dobu trvání životního cyklu in-line zařízení kontroluje, zda zařízení průběžně funguje dle očekávání a zda vyhovuje příslušným normám a předpisům. Rutinní zkoušky sledování výkonu je třeba provádět pravidelně, neboť stvrzují, že zařízení je kontrolováno z hlediska dodržování kvalitativních požadavků na výrobky a z hlediska ochrany značky provozovatele proti poškození dobrého jména.

Je důležité pochopit rozdíly mezi jednotlivými pojmy a souvislosti mezi jednotlivými procesy. Každý proces je významný z hlediska zajišťování sody s průmyslovými normami a předpisy.

Související bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
Technologie dynamického snímače
V této bílé knize se dočtete, jak postupovat při výběru optimální technologie dynamického snímače.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.