Dosažení celosvětové certifikace v bezpečnosti potravin – zdarma ke stažení v češtině

Přehled a porovnání globálních norem o bezpečnosti potravin

Dosažení celosvětové certifikace v bezpečnosti potravin
Dosažení celosvětové certifikace v bezpečnosti potravin

Tato bílá kniha pojednává o čtyřech nejčastějších normách. Tyto normy vzájemně porovnává a zdůrazňuje faktory, které by měli výrobci potravin zohlednit při výběru norem.

Certifikace podle norem akceptovaných ze strany GFSI, například podle norem IFS, SQF, FSSC 22000 nebo BRC, demonstruje zájem výrobních společností o zvyšování bezpečnosti potravin. Ačkoli se všechny certifikace zabývají obdobnými bezpečnostními aspekty, vždy je vhodné zvolit správnou certifikaci na základě oboru, potřeb a preferencí zákazníků.

Znalost a realizace požadavků ve shodě s některou z uvedených norem poskytuje rámec pro nepřetržité zlepšování procesů souvisejících s kvalitou výroby. Tento přístup pomáhá chránit a zlepšovat pověst značky a zajistit ziskovost společnosti na velmi konkurenčním a globalizovaném trhu.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Certifikace: dohled, povinnosti a přínosy
  • Výběr normy
  • Normy akceptované ze strany GFSI
  • Porovnání norem
  • Příklad postupu při auditu
  • Výhled nové legislativy

Spotřebitelé i státní správy na celém světě se stále intenzivněji zabývají bezpečností potravin. Tato skutečnost je důvodem, proč vznikají nové normy a zákonné předpisy o bezpečnosti a kvalitě potravin. Potvrzuje to i Fórum pro spotřební zboží, které konstatovalo, že bezpečnost potravin a dalších výrobků představuje pro výrobce i prodejce nejvyšší prioritu.

S příchodem nové, přísné legislativy z důležitých trhů, jako jsou USA a Čína, kde se zákonné předpisy soustředí na zajištění řádné kvality výrobků, může být stále náročnější vyznat se v právním rámci globálních předpisů o bezpečnosti potravin. Právě proto v současnosti probíhají intenzivní práce na zajištění vzájemného souladu mezi normami. Výrobci nyní mohou využívat pomoc při rozhodování, které normy jsou pro ně vhodné. Práce na slaďování norem řídí především Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI), nezisková nadace výrobců a prodejců potravin.

Bílá kniha pojednává i o současných trendech v oblasti bezpečnosti potravin, jako je například potřeba výrobců a dodavatelů zvýšit svoji aktivitu při certifikaci, aby si zajistili ziskovost dobudoucna.

Související bílé knihy

Jaká velikost diod je optimální pro váš výrobek?
Tato bílá kniha obsahuje praktické rady, jak postupovat při výběru vhodné velikosti diod pro optimální výsledky rentgenové kontroly.
Technologie dynamického snímače
V této bílé knize se dočtete, jak postupovat při výběru optimální technologie dynamického snímače.
Ochrana proti výbuchu při kontrolním vážení
Tato bílá kniha vám poskytne přehled o ochraně kontrolních vah proti výbuchu k zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...