HARPC vs. HACCP – jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Bílá kniha

HACCP vs. HARPC – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Bílá kniha

Nové předpisy k prevenci kontaminace potravin

HARPC vs. HACCP – jaké jsou mezi nimi rozdíly?
HARPC vs. HACCP – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Tato bílá kniha se podrobně zabývá analýzou rizik a kritickými kontrolními body (HACCP), jakož i analýzou rizik a preventivními kontrolami založenými na zjištěných rizicích (HARPC). Pojednává o podobnostech a rozdílech mezi nimi a vysvětluje důležité kroky, které výrobci potravin musejí učinit v přípravě na přechod z normy HACCP na HARPC.

Normy HACCP a HARPC jsou mezi výrobci potravin často zaměňovány. Jestliže se zeptáte odborníků na zpracování potravin, jaké jsou mezi těmito normami rozdíly, odpověď hledají jen obtížně. Zatímco norma HACCP je celosvětově známá, norma HARPC je poměrně nová.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin (FSMA)
  • HACCP
  • HARPC
  • Další informace o HARPC
  • Doporučená četba

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více

Norma HARPC představuje zásadní regulativní požadavek, který je třeba brát velmi vážně.  HACCP a HARPC jsou normy o bezpečnosti potravin, jejichž základ tvoří prevence, avšak výrazně se liší v praktické realizaci. Proto je důležité, aby se výrobci potravin s novými regulativními požadavky důkladně obeznámili.

Narozdíl od normy HACCP obsahuje norma HARPC i požadavky na plánování pro případ teroristických útoků a/nebo záměrné falšování potravin a podvody. Podnikový plán HARPC by tedy měl obsahovat doplňující bezpečnostní opatření, například kontrolovaný přístup návštěv. Norma HARPC klade i formálnější požadavky na dodavatelské programy a na program stahování výrobků z trhu. Kromě toho norma HARPC vyžaduje, aby potravinářské podniky identifikovaly a zavedly vědecké či na zjištěných rizicích založené kontrolní úkony namísto kritických kontrolních bodů (CCP), které vyžaduje běžný systém HACCP. 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.