Prevence fyzické kontaminace potravin
Bílá kniha

Zajišťování bezpečnosti potravin

Bílá kniha

Prevence fyzické kontaminace potravin

Prevence fyzické kontaminace potravin
Prevence fyzické kontaminace potravin

V této bílé knize získáte přehled o mnoha typech fyzické kontaminace, která se může vyskytovat v potravinách, a o způsobech jejího výskytu. Obsahuje informace o různých typech zařízení pro kontrolu výrobků, která lze používat k prevenci vstupu cizorodých těles do potravinového řetězce. Současně poskytuje výrobcům a zpracovatelům potravin informace o správné praxi pro výběr vhodného kontrolního zařízení pro konkrétní aplikaci.

Fyzická kontaminace potravin představuje celosvětový bezpečnostní problém. Na některých trzích, například ve Spojeném království a v USA, si vyskytly závažné případy výskytu cizorodých těles, například kovů, plastů a skla, v potravinovém řetězci. Takové události, ať náhodné nebo úmyslné, jsou sice nesmírně vzácné, avšak mohou představovat závažné riziko pro zdraví spotřebitelů. Výběr používaného kontrolního zařízení může významně ovlivnit kvalitu a bezpečnost výrobků, jakož i důvěru spotřebitelů.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Rizika související s fyzickými kontaminanty v potravinách
  • Typy kontaminace potravin
  • Jakým způsobem se fyzické kontaminace dostanou do potravin
  • Technologie a boj proti kontaminantům
  • Detekce kovů a rentgenová kontrola
  • Výběr technologie – jak zavést vhodný přístup
  • Akceptace výrobků – potřeba vyhovět očekáváním obchodníků
  • Budoucí vývoj – digitalizace zkvalitní sledovatelnost potravin

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více

V této bílé knize se dočtete, že chutě spotřebitelů se neustále mění, a proto je potravinářský průmysl stále složitější, dodavatelské řetězce se prodlužují a vyrábí se stále širší sortiment potravin balených do mnoha různých obalových materiálů. Tyto faktory, společně s tlakem na zvyšování produktivity podniků používáním rychlejších výrobních linek, způsobují vyšší výskyt ohlášených případů fyzické kontaminace potravin na celosvětovém trhu.

Kvalita a bezpečnost potravin často závisí na dodržování zásad náležité pečlivost ve výrobním postupu, které směřují k vyloučení kontaminantů z hotového zboží. Výrobní podniky čelí mnoha volbám. Jednou z nejdůležitějších je, zda zakoupit systém pro detekci kovů, rentgenový kontrolní systém nebo obě technologie.

Související bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
V naší nové bílé knize se dočtete, jak ochránit zákazníky a dobrou pověst Vaší značky snížením rizika výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných ob...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.