Porozumění náročným aplikacím – stažení souboru PDF zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Porozumění náročným aplikacím – stažení souboru PDF zdarma

Bílá kniha

Bílá kniha pro kvalitnější detekci kovů

Porozumění náročným aplikacím
Porozumění náročným aplikacím

V této bílé knize se dočtete, že v potravinářském a farmaceutickém průmyslu vyvolává mnoho výrobků kontrolovaných z hlediska možné kontaminace jev známý pod názvem „vliv výrobku“. Jedná se o jev, při kterém samotná povaha kontrolovaného výrobku může omezit možnosti detekční technologie odhalovat případné kontaminanty.

Při hledání kontaminantů je důležité si uvědomit, že kovy nejsou zdaleka jedinými materiály, které mají schopnost vést elektrický proud a generovat magnetická pole. Stejnou schopností, jen v menším měřítku, disponují i mnohé potravinářské výrobky, které běžně konzumujeme.

Bílá kniha pojednává o těchto tématech:

  • Jak detektor kovů funguje
  • Faktory ovlivňující vliv výrobku
  • Rozlišování „mokrých“ a „suchých“ výrobků
  • Odstraňování vlivu výrobku pomocí detektorů vybavených technologií souběžného použití vícenásobné frekvence.

Aplikace, jejichž součástí je i značný vliv výrobku, mohou být velmi náročné a výběr vhodného detektoru kovů a jeho dodavatele složitý. Přečtěte si tuto bílou knihu, získejte informace o nejnovějších technologiích a usnadněte si rozhodování o výběru vhodného systému a jeho dodavatele.

Chcete-li si tuto bílou knihu zdarma stáhnout, vyplňte prosím níže uvedený formulář.

U tradičních detektorů kovu je většinou vliv výrobku kompenzován na úkor provozní frekvence a citlivosti detektoru. Čím výraznější je vliv výrobku (tj. čím více vlhkosti výrobek obsahuje), tím nižší musí být optimální provozní frekvence a tím nižší je i citlivost detektoru. A naopak, čím slabší je vliv výrobku (čím méně vlhkosti výrobek obsahuje), tím vyšší jsou provozní frekvence a citlivost detektoru. Suché výrobky s nízkým vlivem na magnetické pole ovlivňují pouze nepatrně i detektor kovů pracující při vysokých frekvencích, takže detektor dokáže při těchto frekvencích velmi snadno detekovat kovové kontaminanty.

Detektory kovů s moderní konstrukcí, který využívá optimální technologii, odvede navzdory komplikacím spojeným s vlivem výrobku kvalitní výkon. Nejcitlivější detektory kovů na trhu používají více frekvencí současně, a proto se označují jakožto Multi-Simultaneous-Frequency (MSF) detektory. Tyto detektory řeší problematiku vlivu výrobků novým a neotřelým způsobem.

Nový detektor kovů řady Profile Advantage používá v rámci technologie MSF vysoké a nízké frekvence současně. Vestavěná technologie na potlačení vlivu výrobku a dvoufázové rozlišování frekvence a fáze ruší informaci z určitých kombinací frekvencí, a tak odstraňují vliv výrobku. Umožňuje tak odhalit kovové kontaminanty mnohem menších rozměrů. Při porovnání tradičního, jednofrekvenčního detektoru s detektorem vybaveným technologií MSF detektorem může rozdíl výkonu v aplikacích se silným vlivem výrobku a v aplikacích s pokovenou fólií činit až 50 %.

Související bílé knihy

Snižte riziko nedodržení shody s předpisy
Bílá kniha, která obsahuje popis sedmi způsobů, kterými servis ze strany dodavatele přístroj pro kontrolu výrobků může podpořit získání potravinářské...
Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Zlepšete si celkovou efektivnost zařízení díky inline detekci kovů
Tato bílá kniha se zaměřuje na to, jak vám může nejnovější generace detektorů kovu pomoci zlepšit celkovou efektivnost zařízení, která představuje klí...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...

Řešení detekce kovů

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.