Pipety a pipetovací špičky | Vícekanálové pipety a mikropipety | Rainin
Pipety a špičky Rainin LTS

Pipety a špičky Rainin

Manipulace s kapalinami v biologických vědách

Pipety a pipetovací špičky Rainin pro opravdu špičkový výkon

Společnost METTLER TOLEDO je prostřednictvím své značky Rainin předním světovým dodavatelem vyspělých řešení pro manipulaci s kapalinami v biologic...

Společnost METTLER TOLEDO je prostřednictvím své značky Rainin předním světovým dodavatelem vyspělých řešení pro manipulaci s kapalinami v biologickém výzkumu. Nabízíme široký výběr ergonomických manuálních pipet, elektronických pipet, vícekanálových pipet, pipetovacích špiček s certifikací BioClean v univerzálním provedení i v provedení LTS a odborný servis pipet. V naší nabídce tak najdete ucelené řešení pro pipetování, kterému jsme dali název Pipetting 360°. Nejvyšší kvalita, inovativní konstrukce a moderní výrobní postupy přinášejí výsledky v podobě špičkových přístrojů a pomůcek, které vám poskytnou dlouhé roky spolehlivého provozu. Systém Rainin LiteTouch (LTS) byl vyvinut s cílem zvýšit přesnost a preciznost pipet při současném snížení tření. Díky nim se pipety Rainin těší přednímu postavení v oblasti ergonomie pipetování. Používání ergonomických pipet a špiček Rainin LTS výrazně pomáhá předcházet únavovým poraněním z opakovaného přetěžování (RSI) rukou.

 

On-line semináře i semináře s osobní účastí na téma Good Pipetting Practice™ (Správná pipetovací praxe, GPP™) od Mettler-Toledo nabízejí ucelený a systematický přístup k maximalizaci přesnosti a reprodukovatelnosti pipetování na základě analýzy rizik.


1. Co je pipeta?

Pipety jsou ruční nástroje, které se obvykle uplatňují v univerzitních, biotechnologických, farmaceutických a dalších laboratořích. Slouží k přenosu přesného množství kapaliny mezi nádobami. Pipety jsou nejrůznějšího druhu: od obyčejných trubiček z odměrného skla, až po důmyslné, přesné přístroje, které dokáží nabírat a dávkovat kapalinu v objemu pouhého zlomku mikrolitru. Nejčastěji používanou pipetou v biologických laboratořích na celém světě je jednokanálová pipeta se vzduchovým polštářem.

2. Jak pipeta funguje?

Existují dvě základní typy pipet: pipety s přímým posunutím a pipety se vzduchovým polštářem. Moderní pipety fungují na principu zdvihu pístu – kapalina se odměřuje v soustavě válce s pístem v rukojeti pipety. Je-li píst stlačen a poté pomalu uvolněn, pohyb pístu vytváří v jednorázové špičce podtlak, při kterém se kapalina nasaje do špičky. Tento postup se nazývá nabírání. Jelikož dráha mezi pístem a kapalinou je poměrně dlouhá, vzduchový polštář mezi pístem a kapalinou může výrazně ovlivňovat přesnost nabírání. Míra vlivu závisí na typu kapaliny. Stisknutím pístu při špičce naplněné kapalinou dojde k vytlačení kapaliny ze špičky. Tento postup se nazývá dávkování. Pipety s přímým posunutím fungují na obdobném principu, avšak špička systému s přímým posunutím obsahuje svůj vlastní píst, takže velikost vzduchového polštáře mezi pístem (který je součástí špičky) a hladinou kapaliny je minimální. Pipety s přímým posunutím se používají k manipulaci s viskózními vzorky (například glycerolem) a se vzorky s vysokým tlakem par (například těkavé kapaliny typu alkohol apod.), zatímco pipety se vzduchovým polštářem lze používat v široké škále laboratorních aplikací.   

3. Co je LTS neboli LiteTouch System?

LiteTouch System (LTS) je konstrukční funkce pipetovacích špiček Rainin. Systém LTS vyvíjí společnost Rainin a jejím účelem je zajistit pohodlné upevňování a odhazování pipetovacích špiček. Tento systém dokáže snížit sílu potřebnou k odhození špičky až o 84 %. Odhazování špiček představuje nejčastější příčinu rozvoje únavových poranění z opakovaného přetěžování rukou (RSI). U vícekanálových pipet systém LTS rovněž umožňuje dosahovat vyšší konzistentnost dávkování mezi jednotlivými kanály. Válcové zakončení těla pipety a špičky jsou zárukou spolehlivého a stabilního utěsnění bez potřeby vyvinout nadměrnou sílu. Špičky LTS jsou vybaveny kruhovým těsněním a plochou, kruhovou ploškou, která poskytuje pevnou zarážku. Díky této zarážce uživatel přesně pozná, kdy je špička utěsněná, a zarážka znemožňuje uvíznutí a narážení těla do špičky, které jsou časté u kónických špiček používaných na univerzálních (UNV) pipetách.

4. Proč je ergonomie pipety důležitá?

Pipetování je zpravidla opakovaná činnost, která při častém upevňování a odhazování špiček může vyžadovat značnou sílu. Stejně jako u každé jiné opakované činnosti se může časem rozvinout muskuloskeletální poranění, jako jsou syndrom karpálního tunelu, zánět šlach a další únavová poranění (RSI). Ačkoli správné držení těla a protahování mohou poskytnout úlevu, klíčem k prevenci poranění je snížení síly vynakládané na pipetování. Systém Rainin LiteTouch System (LTS) snižuje sílu potřebnou k odhození špičky až o 85 %. Další informace o ergonomii pipetování 

5. Co se rozumí přesností a precizností pipetování?

Přesností se rozumí schopnost pipety dávkovat objem uvedený na nastavení. Jinými slovy se jedná o věrohodnost měření vůči pravé hodnotě. Precizností rozumíme schopnost pipety stabilně dávkovat stejný objem kapaliny v rámci několika dávek. Pipeta může být precizní, protože dokáže vždy nadávkovat shodný objem kapaliny, avšak může být současně nepřesná, protože dávkovaný objem není správný. Přesné a precizní pipety dokáží dávkovat opakovaně správný objem kapaliny. 

6. Jak správně a přesně pipetovat?

Pipeta, jednorázová špička a obsluha tvoří 3složkovou soustavu. Její přesnost závisí na souhře jednotlivých složek této soustavy. Obsluha pipety ovlivňuje přesnost výsledků pipetování mnohem více, než tomu je u jiných laboratorních přístrojů. Proto je důležité, aby obsluha byla k pipetování řádně vyškolena. Přesnost pipetování lze výrazně zvýšit několika velmi účinnými a přitom snadnými technikami. Plakát Rainin Správná technika pipetování nabízí velmi dobrý přehled. 

7. Co je kalibrace pipety?

Kalibrací pipety se rozumí zkouška její přesnosti a preciznosti. Jsou-li výsledky zkoušky mimo stanovený rozsah, je třeba u pipety obnovit specifikace jejího výrobce. Nejčastější způsob kalibrace pipet představuje gravimetrická metoda, která spočívá v pipetování destilované vody na analytickou váhu. Váha zváží objem pipetované vody s cílem posoudit přesnost měření. 

Publikace ke stažení

Produktová dokumentace k pipetám a špičkám

Servis

Odborný servis a kalibrace pipet

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Odborný servis – přizpůsobený vašim potřebám

METTLER TOLEDO nabízí podporu a servis pipet po celou dobu jejich životnosti, od správných pipetovacích technik, preventivní údržby a kalibrace až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Good Pipetting Practice (Správná pipetovací praxe)

Snižujte rizika a zvyšujte ergonomii pipetování

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.