Technologie dynamického snímače
Bílá kniha

Technologie dynamického snímače

Bílá kniha

Vše, co potřebujete vědět o kontrolním vážení

Technologie dynamického snímače
Technologie dynamického snímače

V této bílé knize se dočtete, že moderní kontrolní váhy dokáží mnohem více, než pouze vážit, a odhalí vám mnoho výhod, které moderní váhy nabízejí výrobním podnikům. Bílá kniha se zabývá i různými technologiemi dynamických snímačů a jejich vhodností do různých aplikací a výrobních prostředí.

U kontrolního vážení neexistuje univerzální řešení. Tato bílá kniha pomáhá výrobním podnikům s výběrem optimálního snímače, který bude vyhovovat jejich konkrétním provozním potřebám. Pomůže vám proniknout do technologie a dozvíte se, proč by měl být výběr snímače založen na požadované přesnosti v konkrétní aplikaci, jakož i na okolních podmínkách a parametrech manipulace s výrobky.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

  • Jaké podmínky prostředí kladou na kontrolní váhu zvýšené nároky?
  • Jakým způsobem stanovují hmotnost tenzometrický snímač a snímač s obnovením elektromagnetické síly?
  • Proč mohou nepřesné výsledky vznikat i ve vysoce přesných procesech?
  • Co je směrodatná odchylka?
  • Jaké jsou hlavní příčiny nepřesností při vážení?
  • Proč jsou odborné znalosti v oblasti manipulace s výrobky důležitější než v minulosti?
  • Jak probíhají zkoušky přesné kontrolní váhy?
  • Co hledat u kvalitního dodavatele zařízení?

Bílá kniha obsahuje i seznam nejdůležitějších bodů, které je třeba zohlednit při rozhodování o výběru nejvhodnější váhové technologie. Seznam pomáhá výrobním podnikům definovat a potvrdit parametry, které jsou důležité pro jejich výrobní provozy, před podáním žádosti o nabídku nebo schůzkou s dodavatelem.

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více

Kontrolní váhou se rozumí systém, který na výrobní lince váží výrobky za pohybu, při průchodu přes snímač. Během tohoto procesu se výrobky seskupují do předem nastavených hmotnostních zón a poté roztříděny/vyřazeny na základě hmotnostní klasifikace. Dříve bylo nezbytné manuálně shromažďovat obrovská množství dat pro účely zabezpečování jakosti. V současnosti dokáže dokumentaci zastat ve zlomku sekundy moderní kontrolní váha. Důležitým argumentem, který hovoří ve prospěch používání kontrolních vah, je kontrola 100 % výrobků.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.