Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Bílá kniha

Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů

Bílá kniha

Dosažení maximální detekční citlivosti a vysoké kapacity procesu s vhodným rentgenovým řešením

Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů

Tato bílá kniha se zabývá problematikou kontroly vysokých a pevných obalů z hlediska detekční citlivosti rentgenových kontrolních systémů. Poté se zabývá různými rentgenovými systémy, které jsou v současnosti k dispozici na trhu a které jsou navržené tak, aby uvedené překážky dokázaly překonat. V další části se dočtete, jak tato řešení pomáhají výrobcům potravin a nápojů zajistit maximální bezpečnost, konzistentnost a kvalitu výrobků.

V současnosti se používá rozsáhlý sortiment typů obalů, například kovové či kompozitní plechovky, skleněné a plastové nádoby, krabice a sáčky se šroubovým uzávěrem. Různé výrobky a různé obaly vyžadují i různá řešení pro rentgenovou kontrolu. Citlivost detekce kontaminantů ovlivňuje řada faktorů. Pochopení těchto faktorů, jakož i pochopení funkcí jednotlivých rentgenových systémů, je základem k výběru optimálního řešení k zajištění bezpečnosti spotřebitelů a ochraně dobré pověsti značky.

Bílá kniha se podrobně zabývá těmito tématy:

 • Jaké jsou možnosti rentgenové kontrolní technologie?
 • Jak dokáží rentgenové systémy pomáhat se zajištěním shody s předpisy?
 • Které faktory ovlivňují detekční citlivost?
 • Který rentgenový systém je nejvhodnější pro kontrolu plastových nádob, kompozitních plechovek a sáčků se šroubovým uzávěrem?
 • Který rentgenový systém je nejvhodnější ke kontrole kovových plechovek?
 • Který rentgenový systém je nejvhodnější ke kontrole skleněných nádob?

Závěrem bílá kniha obsahuje informace o moderním vývoji v oblasti rentgenové technologie, které mohou výrobním podnikům pomoci posoudit speciální funkce a porovnat možnosti přístrojů různých značek.

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Rentgenové systémy vhodné ke kontrole vysokých a pevných obalů lze rozdělit do tří kategorií: systémy se svislým paprskem, systémy s vodorovným paprskem a kombinované systémy. Každá z těchto kategorií nabízí široký sortiment řešení se speciálním softwarem a různou funkční vybaveností, která vyhoví požadavkům na kontrolu nejrůznějších výrobků a typů obalů.

Kromě zajištění bezpečnosti potravin a nápojů dokáží moderní rentgenové systémy plnit funkci univerzálních ochránců kvality výrobků i značky. Rentgenové systémy mohou při jediném průchodu zboží a za vysoké rychlosti linky pomoci výrobcům potravin a nápojům zvyšovat produktivitu, snižovat náklady i objem plýtvání pomocí těchto úkonů:

 • kontrola výšky náplně,
 • měření volného prostoru v horní části láhve,
 • detekce chybějících uzávěrů na plastových nádobách,
 • vyřazování poškozených obalů,
 • detekce nahromaděného výrobku, například hrudek ochucovadel a práškových přísad.

Bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
V naší nové bílé knize se dočtete, jak ochránit zákazníky a dobrou pověst Vaší značky snížením rizika výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných ob...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.