Snižte riziko nedodržení shody s předpisy | METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Snižte riziko nedodržení shody s předpisy – zdarma ke stažení

Bílá kniha

7 způsobů, kterými podpora dodavatele pomáhá zajistit výrobcům potravin bezpečnostní certifikaci

V bílé knize „7 snadných způsobů snižování rizika nedodržení shody s předpisy“ se dočtete, jak ucelený program bezpečnosti potravin, jehož součástí jsou i přístroje pro kontrolu výrobků, a průběžná podpora ze strany dodavatele zařízení může výrobcům potravin pomoci zajistit shodu s normami a předpisy o bezpečnosti potravin.

Přístroje pro kontrolu výrobků mohou výrobcům potravin pomoci zajistit shodu s globálními normami a předpisy o bezpečnosti potravin, ale pouze v případě, jsou-li přístroje nainstalovány, provozovány a udržovány zcela správně. V této bílé knize se dočtete, jak je důležitá úloha servisu při zajišťování shody výrobce potravin s potravinářskými předpisy a jak servis pomáhá snižovat rizika koncentrací na sedm klíčových oblastí:

  1. Profesionální instalace zařízení
  2. Každoroční ověření výkonu
  3. Používání certifikovaných zkušebních vzorků a závaží
  4. Účinné školení personálu
  5. Používání originálních náhradních dílů v případě potřeby
  6. Modernizace staršího zařízení
  7. Používání servisních smluv

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Obavy spotřebitelů z bezpečnosti potravin celosvětově rostou a jsou hybnou silou, která nutí výrobce potravin snižovat riziko nedodržení shody s předpisy. Ačkoli velká část potravin v dodavatelském řetězci je bezpečná, některé závažné obavy a případy stahování výrobků z trhu poukazují na potenciální nebezpečí mikrobiologické a fyzické kontaminace potravin.

Roste tak význam certifikace v souladu s požadavky GFSI (Globální iniciativa pro bezpečnost potravin), která výrobcům potravin pomáhá ubezpečit spotřebitele i obchodníky, že výrobky, které sjíždí z výrobních linek, jsou bezpečné. Výrobci kromě toho musejí zajistit shodu s místní i celosvětovou legislativou o bezpečnosti potravin platnou na trzích, na kterých působí, jako jsou například předpisy FSMA v USA, ANVISA v Brazílii a potravinářské normy v EU. Všem uvedeným normám je společný požadavek, který výrobcům potravin ukládá vytvořit takové zpracovatelské prostředí, které zajistí minimalizaci rizika kontaminace potravin.

Nedodržení norem a předpisů o bezpečnosti potravin v sobě skrývá různá rizika a jeho důsledkem může být expedice kontaminovaných výrobků až na prodejní pult, neúspěšný výsledek auditů, postihy za nedodržení zákonných předpisů, stahování výrobků z trhu a nenapravitelné poškození dobrého jména výrobce.

 

Související webinář

Sedm snadných způsobů, jimiž služby snižují riziko neplnění
Tento webinář pojednává o klíčových aspektech ovlivňující soulad s normami a předpisy v oblasti bezpečnosti potravin. Rizika nesouladu jsou zdůrazněna...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.