Bílá kniha

Zavedení technologie minimalizuje stahování výrobků z trhu

Bílá kniha

Jak systémy pro kontrolu výrobků pomáhají předcházet stahování výrobků z trhu

Prevence stahování výrobků z trhu | Bílá kniha
Prevence stahování výrobků z trhu | Bílá kniha

Společně s aktuálně rostoucí rychlostí výroby se zvyšuje i riziko, že vadné výrobky si najdou svoji cestu na prodejní regály. Posun směrem ke globalizaci trhu a rostoucí konsolidace dodavatelů surovin navíc ještě zvýraznily potenciální rozsah stahovaných výrobků. V této bílé knize se dočtete, jakým způsobem mohou výrobci předcházet stahování výrobků z trhu, a seznámíte se s následujícími tématy:

  • finanční dopady stahování výrobků z trhu,
  • zmírňování dopadů právní odpovědnosti díky dodržování průmyslových norem,
  • zavádění osvědčených postupů dříve, než se stanou povinnými požadavky,
  • získání náskoku před konkurencí,
  • výběr nejvhodnější technologie pro konkrétní aplikaci.

Zavedení osvědčených postupů představuje klíčový krok k vytvoření účinného programu prevence stahování výrobků z trhu. Osvědčené postupy lze ale ještě vylepšit používáním nových technologií. Podniky, které dále pracují na stávajících osvědčených postupech, snižují nejen svá právní rizika, ale současně získávají také náskok před konkurencí.

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více.

Náklady na stažení výrobku z trhu

Výrobní podniky nepřetržitě hledají způsoby, jak zvýšit svoji efektivitu a omezit plýtvání výrobky. Prevence stahování výrobků z trhu je proto i nadále důležitým tématem. Stahování výrobků z trhu může znamenat nezvratné poškození dobré pověsti značky a související náklady mohou daný podnik zcela finančně vyčerpat. Proto je v nejlepším zájmu každého výrobního podniku, aby jejich preventivní programy obsahovaly vše, co je nutné k úplné eliminaci potíží, které vedou k nutnosti stahování výrobků z trhu.

Celkové finanční dopady stahování výrobků z trhu se mohou pohybovat v řádu tisíců až milionů, a to podle rozsahu stažení a množství dotčených výrobků. Kromě přímých škod vznikají i náklady v důsledku snížení obratu a ztracených obchodních příležitostí. Stažení výrobků z prodejních regálů znamená, že spotřebitelé nemohou nakupovat zboží do doby, než bude doplněna náhrada. Další, nehmotné škody vznikají v důsledku poškození pověsti značky.

Navzdory těmto skutečnostem zůstává stahování výrobků z trhu rostoucím problémem, se kterým se potravinářský průmysl potýká. I proto se tolik výrobců potravin stále více zajímá o možnosti, jak předčit regulativní požadavky a jak sestavit a zavést komplexnější programy prevence stahování výrobků z trhu.