OEE a kontrola výrobků – bílá kniha ke stažení zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

OEE a kontrola výrobků – bílá kniha ke stažení zdarma

Bílá kniha

Zaměření na efektivitu procesů a výpočet celkové efektivity zařízení (OEE) mohou identifikovat oblasti, které lze ve farmaceutické výrobě zlepšit.

OEE a kontrola výrobků
OEE a kontrola výrobků

Cílem této bílé knihy je poskytnout čtenářům stručný přehled o složkách, které vstupují do výpočtu OEE. Následně se bílá kniha zabývá i způsoby, kterými kontrolní zařízení ovlivňují OEE ve farmaceutickém průmyslu.

Bílá kniha pojednává o těchto tématech:

  • Definice a výpočet OEE
  • Překážky ve farmaceutické výrobě a OEE
  • Potřeba kvalitnějšího výkaznictví

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více

Měření míry vlivu, kterou se změny ve výrobním postupu projeví na celkové efektivitě procesu, se stává klíčovou součástí úvah o zlepšování a jiných úpravách výrobních linek. Toto měření představuje jeden ze způsobů využití celkové efektivity zařízení (OEE), tj. metody pro získání komplexního přehledu o efektivitě výrobního procesu.

Zlepšování OEE může vyžadovat nezanedbatelné časové i finanční investice, ale konečný výsledek tohoto úsilí se bezpochyby vyplatí. Při sestavování programu vám může pomoci spolupráce s dodavatelem zařízení, který se soustředí mimo jiné i na takové funkce systému, které přispívají ke zvyšování OEE. Systémy, které obsahují podporu jazyka PackML a dalších schémat pro centralizované řízení, mohou výrazně usnadnit shromažďování dat relevantních z hlediska OEE. Automatizace shromažďování dat rovněž zajišťuje přesnější výsledky měření – lidská obsluha může tu a tam něco opomenout nebo se přepočítat, ale automatický systém nikoli.

Související bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
Technologie dynamického snímače
V této bílé knize se dočtete, jak postupovat při výběru optimální technologie dynamického snímače.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.