Obchodní činnosti - METTLER TOLEDO

Obchodní činnosti

Dodáváme měřicí řešení
pro všechny části hodnotového řetězce našich zákazníků.

Zákazníkům na celém světě nabízíme přesné přístroje a služby pro řadu aplikací ve výzkumu a vývoji, kontrole kvality, výrobě, logistice a maloobchodu.

Laboratoře výzkumu a vývoje

Kontrola kvality

Rozšíření a výroba

Výroba a plnění

Balení

Logistika

Maloobchodní prodej potravin

Laboratoře výzkumu a vývoje

Naše přesné přístroje přispívají k úspěchu výzkumných a kontrolních laboratoří na celém světě. Vysoce výkonná řešení vážení poskytují základ pro kvalitní výsledky výzkumu a vývoje. Pipety jsou nezbytným nástrojem pro biologický výzkum. Přístroje na termickou analýzu pomáhají vylepšovat materiály a jejich tepelné vlastnosti. Automatizovaná řešení pro chemický průmysl urychlují vývoj nových chemikálií.

Laboratoře kontroly kvality

Kontrola kvality je vždy závislá na rychlém a přesném měření analytických dat a na vhodném způsobu jejich správy. Naše analytické váhy, titrátory, pH metry, hustoměry, refraktometry, přístroje pro měření bodu tání a pipety lze přizpůsobit aplikačním požadavkům každého zákazníka a zajistit tak plně dokumentované pracovní postupy pro každou laboratoř kontroly kvality.

Rozšíření a výroba

Naše senzory k měření důležitých analytických parametrů kapalin, například pH, množství kyslíku, vodivosti, měrného odporu vody nebo celkového obsahu organického uhlíku, umožňují farmaceutickým, biotechnologickým a jiným společnostem dlouhodobě dosahovat nejvyšší kvality výroby a shody s předpisy. Naše převodníky a řešení v oblasti vodivosti zajišťují účinný a flexibilní sběr dat a integraci do řídicích systémů.

Laboratorní váženíAnalytické přístrojePipetyAutomatizovaná chemieProcesní analytika

Výroba a plnění

Nabízíme průmyslové váhy všech velikostí a formátů doplněné nabídkou terminálů a softwaru k řízení a sledování výrobních procesů. Speciální řešení formulace, počítání kusů a mnoho dalších aplikací ke zvýšení produktivity a omezení chybovosti.

Balení

Řešení pro kontrolu produktů pomáhají zajistit kvalitu, bezpečnost a integritu výrobků. Naše systémy pro detekci kovů, kontrolní vážení a rentgenové a optické kontrolní systémy Vám poskytnou jistotu vysoké kvality výroby, shody s průmyslovými normami a ochrany spotřebitelů a značky.

Logistika

Naše systémy silničních a kolejových vah zajišťují nejvyšší úroveň přesnosti a díky své jedinečné konstrukci a možnostem vzdálené diagnostiky pomáhají předcházet neočekávaným provozním výpadkům. Softwarová řešení zvyšují výkonnost a poskytují příležitosti ke zvýšení provozního zisku při vážení, identifikaci a měření rozměrů zásilek.

Průmyslové váženíKontrola produktůPřeprava a logistika

Maloobchodní prodej potravin

Prodejnám potravin poskytujeme širokou podporu pro efektivní manipulaci s čerstvými potravinami od naskladnění zboží až po pokladní zónu – díky výkonným řešením pro vážení, balení a tisk etiket a cenovek. Váhy s možností připojení k internetu výrazně usnadňují propagaci zboží v prodejně, zásobování čerstvými potravinami a celou řadu dalších činností.

Maloobchodní prodej potravin