Obchodní činnosti - METTLER TOLEDO

Obchodní činnosti

Dodáváme měřicí řešení
pro všechny části hodnotového řetězce našich zákazníků.

Zákazníkům na celém světě nabízíme přesné přístroje a služby pro řadu aplikací ve výzkumu a vývoji, kontrole kvality, výrobě, logistice a maloobchodu.

Laboratoře výzkumu a vývoje

Kontrola kvality

Rozšíření a výroba

Výroba a plnění

Balení

Logistika

Maloobchodní prodej potravin

Laboratoře výzkumu a vývoje

Naše přesné přístroje přispívají k úspěchu výzkumných a kontrolních laboratoří na celém světě. Vysoce výkonná řešení vážení poskytují základ pro kvalitní výsledky výzkumu a vývoje. Pipety jsou nezbytným nástrojem pro biologický výzkum. Přístroje na termickou analýzu pomáhají vylepšovat materiály a jejich tepelné vlastnosti. Automatizovaná řešení pro chemický průmysl urychlují vývoj nových chemikálií.

Laboratoře kontroly kvality

Kontrola kvality je vždy závislá na rychlém a přesném měření analytických dat a na vhodném způsobu jejich správy. Naše analytické váhy, titrátory, pH metry, hustoměry, refraktometry, přístroje pro měření bodu tání a pipety lze přizpůsobit aplikačním požadavkům každého zákazníka a zajistit tak plně dokumentované pracovní postupy pro každou laboratoř kontroly kvality.

Rozšíření a výroba

Naše senzory k měření důležitých analytických parametrů kapalin, například pH, množství kyslíku, vodivosti, měrného odporu vody nebo celkového obsahu organického uhlíku, umožňují farmaceutickým, biotechnologickým a jiným společnostem dlouhodobě dosahovat nejvyšší kvality výroby a shody s předpisy. Naše převodníky a řešení v oblasti vodivosti zajišťují účinný a flexibilní sběr dat a integraci do řídicích systémů.

Laboratorní váženíAnalytické přístrojePipetyAutomatizovaná chemieProcesní analytika

Výroba a plnění

Nabízíme průmyslové váhy všech velikostí a formátů doplněné nabídkou terminálů a softwaru k řízení a sledování výrobních procesů. Speciální řešení formulace, počítání kusů a mnoho dalších aplikací ke zvýšení produktivity a omezení chybovosti.

Balení

Řešení pro kontrolu produktů pomáhají zajistit kvalitu, bezpečnost a integritu výrobků. Naše systémy pro detekci kovů, kontrolní vážení a rentgenové a optické kontrolní systémy Vám poskytnou jistotu vysoké kvality výroby, shody s průmyslovými normami a ochrany spotřebitelů a značky.

Logistika

Naše systémy silničních a kolejových vah zajišťují nejvyšší úroveň přesnosti a díky své jedinečné konstrukci a možnostem vzdálené diagnostiky pomáhají předcházet neočekávaným provozním výpadkům. Softwarová řešení zvyšují výkonnost a poskytují příležitosti ke zvýšení provozního zisku při vážení, identifikaci a měření rozměrů zásilek.

Průmyslové váženíKontrola produktůPřeprava a logistika

Maloobchodní prodej potravin

Prodejnám potravin poskytujeme širokou podporu pro efektivní manipulaci s čerstvými potravinami od naskladnění zboží až po pokladní zónu – díky výkonným řešením pro vážení, balení a tisk etiket a cenovek. Váhy s možností připojení k internetu výrazně usnadňují propagaci zboží v prodejně, zásobování čerstvými potravinami a celou řadu dalších činností.

Maloobchodní prodej potravin
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.