Jak navrhovat čitelné kódy – stažení souboru PDF zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Jak navrhovat čitelné kódy – stažení souboru PDF zdarma

Bílá kniha

Návrh etiket k optické kontrole

Jak navrhovat čitelné kódy
Jak navrhovat čitelné kódy

Tato bílá kniha se zabývá různými typy kódů, které se používají k označování výrobků, a faktorů, jež je třeba pochopit při přípravě účinného kontrolního programu, jehož cílem je výrazné zmírnění rizika stahování výrobků z trhu a zvýšení spokojenosti spotřebitelů.

Zavádění kontroly kvality etiket a kódů představuje důležitý proces, protože etikety jsou velmi důležitou součástí obalů. Nejedná se pouze o poslední příležitost výrobců sdělit spotřebitelům důležité informace, jako jsou například upozornění na alergeny, datum expirace nebo návod k použití. Etikety mohou obsahovat i důležité informace o stavu zásob a sledování zboží.

Naše bílá kniha podrobně pojednává o 5 hlavních tématech:

  • Základy používání kódů na obalech výrobků.
  • Způsob čtení 1D a 2D kódů.
  • Způsob fungování optického ověřování znaků.
  • Způsob fungování optického rozpoznávání znaků.
  • Které prvky návrhu kódů je třeba zvážit.

Čárové kódy, kódy šarží a data expirace představují informace, jejichž uvádění je povinné takřka v každé zemi. V zemích, kde tyto údaje není třeba povinně uvádět, existuje výrazný tlak spotřebitelů, aby tyto informace byly tak či onak uvedeny na obalu.

Čitelnost kódů výrobků ovlivňuje celá řada faktorů: typ tiskárny, tiskový povrch nebo například způsob čtení kódů. Všechny tyto faktory je třeba zohlednit, má-li být kód na etiketách a obalech kvalitní a strojově čitelný. Výrobci, kteří tyto faktory zohledňují, jsou odměněni vyšší kvalitou výrobků a nižším počtem zákaznických reklamací.

Související bílé knihy

OEE a kontrola výrobků – bílá kniha ke stažení zdarma
Tato bílá kniha obsahuje velmi stručný přehled různých složek, které ovlivňují měření celkové efektivity zařízení (OEE). Zabývá se i způsoby, kterými...
Předpisy pro značení kosmetiky v US, EU a Číně
Tato bílá kniha stanoví předpisy, jimiž se řídí značení kosmetiky na trzích ve Spojených státech, Evropské unii a Číně, jako užitečný zdroj pro výrobc...
Bílá kniha „Normy a legislativa o bezpečnosti potravin“
Tato bílá kniha se zabývá nejčastějšími normami o bezpečnosti potravin a jejich nejnovějšími požadavky Mimo jiné se v ní dočtete, jak dokáží výrobci p...
HACCP vs. HARPC – jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Tato bílá kniha se zabývá podobnostmi a rozdíly mezi normami HACCP a HARPC.

Řešení pro optickou kontrolu

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.