Analytické přístroje, příslušenství, servis | METTLER TOLEDO

  Analytické přístroje

  Více než záruka pro přesné výsledky měření

   

  Titrace

  Naše řešení pro potenciometrické a Karl Fischer titrátory se zaměřují na snadné používání, vysokou míru flexibility a maximální produktivitu. Ucelený sortiment titrátorů, automatických podavačů vzorků, senzorů a příslušenství pokrývá většinu titračních aplikací. Směrnice Good Titration Practice™ (Správná titrační praxe) a ucelená aplikační literatura jsou zárukou spolehlivých výsledků měření. Jedinečné uživatelské rozhraní One Click Titration™ zrychluje pracovní postupy a klade naprosto minimální nároky na zaškolení obsluhy. Další informace o titraci

   

  Měření pH, konduktivity, DO a iontů

  METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment pH metrů, konduktometrů, DO metrů a ionometrů špičkové kvality, od základních přenosných přístrojů, až po plně vybavené, vícekanálové přístroje. Například vrcholný měřicí přístroj SevenExcellence nabízí nebývalou míru flexibility díky své modulární konstrukci: v závislosti na připojeném modulu lze souběžně měřit různé parametry, například pH, konduktivitu, ionty, redox atd. Další informace o pH senzorech, Další informace o pufrech a standardních roztocích
   

  Termická analýza

  Společnost METTLER TOLEDO je přední výrobce přístrojů pro termickou analýzu. Náš inovativní sortiment obsahuje diferenční skenovací kalorimetry (DSC), termogravimetrické analyzátory (TGA), termomechanický analyzátor (TMA), dynamické mechanické analyzátory (DMA), jakož i bezkonkurenční a vysoce výkonnou softwarovou platformu pro termickou analýzu. Další informace o termické analýze

   

  Stanovení bodu tání a skápnutí

  Přístroje Excellence pro stanovení bodu tání a skápnutí představují celosvětový etalon v oblasti automatického stanovení bodu tání, skápnutí a měknutí s ohledem na přesnost, dodržování shody s předpisy a bezpečnost provozu. Inovativní přípravky pro přípravu vzorků a funkce záznamu videosekvencí umožňují bezchybný, spolehlivý a efektivní průběh celého analytického postupu. Další informace o bodu tání, Další informace o bodu skápnutí

   

  Stanovení hustoty a indexu lomu

  Dny manuálního stanovení pomocí pyknometrů, hydrometrů a optických Abbého refraktometrů jsou nadobro sečteny. Naše digitální přístroje stanovují index lomuhustotu zcela jednoduše a při využití víceparametrového systému i souběžně. K dispozici je široká nabídka aplikací, včetně aplikací pro stanovení stupňů Brix, HFCS, obsahu alkoholu, stupňů Oechsle, Plato, API a různých dalších koncentrací. Další informace o stanovení hustoty , Další informace o refraktometrii

   

  UV/VIS spektroskopie

  Spektrofotometry UV/VIS představují spojení špičkových optických vlastností se základem v technologii FastTrack™ a intuitivního uživatelského rozhraní One Click™. Výjimečný výkon a spolehlivost výsledků se ověřují prostřednictvím modulu CertiRef pro automatické ověřování výkonu dle našeho balíčku GUVP™ (Good UV/VIS Practice; Správná praxe UV/VIS). Volitelný počítačový software LabX® umožňuje rychlý a bezproblémový průběh spektroskopických měření. Samostatný přístroj pro mikroobjemová měření v ultrafialovo-viditelném spektru se základem v technologii LockPath™ představuje ideální volbu do biologických aplikací.

   
  Enlighten Your UV/VIS Results
  UV/VIS Results in a Flash
  Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
  Know the Risk of Your pH Measurement
  Join the GEP eLearning Program
  METTLER TOLEDO Careers
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.