Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů – Soubor PDF zdarma ke stažení - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů – Soubor PDF zdarma ke stažení

Bílá kniha

V nové bílé knize se dočtete, jak rentgenové systémy různými kontrolními nástroji pomáhají ochránit kvalitu výrobků

Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů

V naší nové bílé knize „Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů“ se dočtete, že rentgenové kontrolní systémy dokáží kromě detekce kontaminantů odhalit i celou řadu kvalitativních nedostatků, které jsou ukryté hluboko ve výrobku nebo v balení.

Potravinářské a farmaceutické společnosti již dlouhá léta spoléhají na rentgenovou kontrolní technologii, která jim pomáhá odhalit a vyřazovat fyzické kontaminanty, jakými jsou například sklo, kovy, kameny a kalcifikované kosti. Víte ale, že moderní rentgenové systémy představují i výkonný nástroj pro prosazování kontroly jakosti?

Naše bílá kniha obsahuje 12 stran, na kterých se dočtete, jak rentgenová kontrola funguje a že rentgenové systémy dokáží při jediném průchodu výrobku na rychlé výrobní lince provést souběžně všechny tyto úkony:

  • měření délky, šířky, plochy a objemu výrobku,
  • identifikace chybějících nebo poškozených výrobků a obalů,
  • kontrola chybějících součástí a výrobků v obalech,
  • vážení celkové a zónové hmotnosti,
  • kontrola výšky náplně a zónové náplně,
  • měření volného prostoru v horní části obalu,
  • kontrola přítomnosti vakua,
  • kontrola zachycení výrobku v uzávěru.

V bílé knize se dočtete, jak rentgenové systémy fungují a že tyto systémy dokáží odhalit chybějící tablety v blistrech i nesprávně umístěné čokoládové bonbóny v bonboniéře. Dokáží dokonce kontrolovat, zda česnekové bagety obsahují správné množství másla a zda v balení obilninových tyčinek jedna tyčinka nechybí.

Včasným zachycením nedostatků v integritě výrobků rentgenové kontrolní systémy pomáhají zajistit, aby vaše výrobky nebyly příčinou nepříjemných překvapení či zklamání spotřebitelů. Současně výrobcům pomáhají předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu a chránit dobrou pověst značky.

Související bílé knihy

Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma
V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření a jak fungují hlavní součásti rentgenového kontrolního systému. Získáte informace o způsobu hled...
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.