Závěrečné požadavky FSMA – stažení souboru PDF zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Závěrečné požadavky FSMA – stažení souboru PDF zdarma

Bílá kniha

Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.

Závěrečné požadavky FSMA
Závěrečné požadavky FSMA

V této bílé knize získáte doporučení k činnostem směřujícím k zajištění plné shody s požadavky amerického zákona FSMA. Jedná se například o kontrolu účinnosti současného programu kontroly výrobků a systémů, které pomáhají zajišťovat shodu s těmito požadavky. Získáte rovněž užitečné rady ke kontrole, zda je váš podnik schopen vykazovat veškeré potřebné údaje, které předepisuje zákon FSMA.

Namísto čekání, až nové požadavky vstoupí v platnost, mnoho zpracovatelů a výrobců potravin na ně velmi moudře připravuje svůj podnik již několik měsíců. Nyní byl nový zákon schválen, takže již skutečně není na co čekat.

Naše bílá kniha podrobně pojednává o 4 hlavních tématech:

  • základní ustanovení zákona,
  • požadavky zákona FSMA,
  • požadavky na dodavatelský řetězec,
  • předpisy týkající se etiket.

Revize výrobních postupů a bezpečnostního zařízení, které vyžaduje zákon FSMA, nabízí výrobcům výrobcům potravin a léčiv jedinečnou příležitost ke zvýšení efektivity výroby. Nové systémy, instalované coby výsledek revize, disponují potenciálem k automatizaci celého výrobního postupu a snížení mzdových nákladů.

Čím dříve výrobní závody provedou analýzu a dokumentaci procesu, tím silnější budou mít jistotu, že vyhovují podmínkám zákona FSMA a že účinně předcházejí rizikům souvisejícím s nákladným stahováním výrobků z trhu a soudními spory.

Zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin (FSMA) z roku 2011 převedl odpovědnost za bezpečnost potravin na jejich výrobce a stanovil požadavky, které měly teprve vstoupit v platnost po zpřesnění a schválení. Nyní byla stanovena data, ke kterým tyto požadavky nabudou účinnosti, a čas se neúprosně krátí.

Samotný zákon je všeobecně vnímán jakožto změna k lepšímu, a to jak mezi stoupenci přísnější bezpečnostní potravinářské legislativy, kteří za ni bojovali déle než deset let, tak i mezi zástupci potravinářského průmyslu. Obě strany uznávají nejen přínosy prevence nemocí s původem v potravinách a záchrany lidských životů, ale i snižování pravděpodobnosti stahování výrobků z trhu a soudních sporů, které v minulosti často vedly k nepředvídatelným nákladům a ztrátě důvěry spotřebitelů ve značku.

Související bílé knihy

Americký lékopis, kapitola 41 Požadavky na vážení
Tato bílá kniha vysvětluje 41. kapitolu amerického lékopisu „Váhy“, která stanovuje požadavky na váhy, a kapitolu 1251 „Vážení na analytické váze“. Dr...
Návaznost výsledků vážení s mikrogramovými závažími
Kalibrace závaží je nezbytná pro dosažení návazných výsledků. Naše bílá kniha nazvaná Návaznost s mikrogramovými závažími vysvětluje faktory, které je...
Bílá kniha na téma Určení hodnoty pH
Tato bílá kniha vysvětluje, jak odvodit hodnotu pH, vypočítaný oxid uhličitý a vypočítané koncentrace aniontů z měření konduktivity. Objasňuje, jak mo...
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...

Řešení pro kontrolu výrobků

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.