Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma

Bílá kniha

Bílá kniha na téma základů rentgenové kontroly a jejím principu hledání kontaminantů

Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů

V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření, jak funguje rentgenový kontrolní systém a jak nachází kontaminanty ve volně ložených i zabalených výrobcích. Bílá kniha pojednává i o hlavních otázkách, se kterými se výrobci potravin musejí vypořádat při používání rentgenových systémů k detekci fyzických kontaminantů.

Stále přísnější předpisy o bezpečnosti potravin s sebou nezbytně přinášejí i rostoucí důležitost zajištění dohledatelnosti a shody s předpisy v každé fázi výroby. Výrobci světoznámých značek proto stále častěji používají ke kontrole a vyřazování kontaminovaných výrobků rentgenové kontrolní systémy.

Tuto knihu si můžete stáhnout zcela zdarma a dočtete se v ní mimo jiné:

  • co jsou rentgenové paprsky,
  • jaké jsou principy rentgenové kontroly,
  • jaké jsou typické kontaminanty.
  • Hledáte kontaminanty ve výrobcích a baleních?
  • Zajišťování ochrany integrity výrobků

Hledání kontaminace je primárním účelem všech rentgenových kontrolních systémů používaných v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Spolehlivé odstraňování kontaminantů bez ohledu na konkrétní aplikaci a typ balení je pro zajišťování bezpečnosti potravin klíčové.

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více

Rentgenové kontrolní systémy dokáží odhalovat kontaminanty v každé výrobní fázi volně ložených, sypkých, čerpaných i balených výrobků, avšak účinnost této technologie současně závisí na hustotě, tloušťce a homogenitě výrobku.

Ačkoli základní principy rentgenové kontroly zůstávají neměnné, jedná se o všestrannou technologii a různé aplikace vyžadují použití různých rentgenových systémů.Výběr správného systému je z hlediska úspěchu klíčový, protože kontaminanty nelze detekovat, není-li každý prvek systému, od úhlu paprsku až po vyřazovací mechanismus, vybrán s ohledem na velikost linky a výrobku. Specifikace a výběr systému se musí zakládat na pochopení možných formátů a jejich vhodnosti pro konkrétní nároky na detekci.

Výrobky, které úspěšně projdou rentgenovou kontrolou, posilují důvěru výrobců potravin a farmak v kvalitu a bezpečnost výrobků a ve shodu s průmyslovými normami, jako jsou například:

  • Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI),
  • Britské konsorcium pro maloobchod (BRC),
  • Certifikace bezpečnosti potravin 22000 (FSSC 22000),
  • zákon Čínské lidově demokratické republiky o bezpečnosti potravin,
  • mezinárodní potravinová norma (International Featured Standard, IFS).

Související bílé knihy

Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...

Řešení rentgenové kontroly

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.