Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma

Bílá kniha

Bílá kniha na téma základů rentgenové kontroly a jejím principu hledání kontaminantů

Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů

V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření, jak funguje rentgenový kontrolní systém a jak nachází kontaminanty ve volně ložených i zabalených výrobcích. Bílá kniha pojednává i o hlavních otázkách, se kterými se výrobci potravin musejí vypořádat při používání rentgenových systémů k detekci fyzických kontaminantů.

Stále přísnější předpisy o bezpečnosti potravin s sebou nezbytně přinášejí i rostoucí důležitost zajištění dohledatelnosti a shody s předpisy v každé fázi výroby. Výrobci světoznámých značek proto stále častěji používají ke kontrole a vyřazování kontaminovaných výrobků rentgenové kontrolní systémy.

Tuto knihu si můžete stáhnout zcela zdarma a dočtete se v ní mimo jiné:

  • co jsou rentgenové paprsky,
  • jaké jsou principy rentgenové kontroly,
  • jaké jsou typické kontaminanty.
  • Hledáte kontaminanty ve výrobcích a baleních?
  • Zajišťování ochrany integrity výrobků

Hledání kontaminace je primárním účelem všech rentgenových kontrolních systémů používaných v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Spolehlivé odstraňování kontaminantů bez ohledu na konkrétní aplikaci a typ balení je pro zajišťování bezpečnosti potravin klíčové.

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více

Rentgenové kontrolní systémy dokáží odhalovat kontaminanty v každé výrobní fázi volně ložených, sypkých, čerpaných i balených výrobků, avšak účinnost této technologie současně závisí na hustotě, tloušťce a homogenitě výrobku.

Ačkoli základní principy rentgenové kontroly zůstávají neměnné, jedná se o všestrannou technologii a různé aplikace vyžadují použití různých rentgenových systémů.Výběr správného systému je z hlediska úspěchu klíčový, protože kontaminanty nelze detekovat, není-li každý prvek systému, od úhlu paprsku až po vyřazovací mechanismus, vybrán s ohledem na velikost linky a výrobku. Specifikace a výběr systému se musí zakládat na pochopení možných formátů a jejich vhodnosti pro konkrétní nároky na detekci.

Výrobky, které úspěšně projdou rentgenovou kontrolou, posilují důvěru výrobců potravin a farmak v kvalitu a bezpečnost výrobků a ve shodu s průmyslovými normami, jako jsou například:

  • Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI),
  • Britské konsorcium pro maloobchod (BRC),
  • Certifikace bezpečnosti potravin 22000 (FSSC 22000),
  • zákon Čínské lidově demokratické republiky o bezpečnosti potravin,
  • mezinárodní potravinová norma (International Featured Standard, IFS).

Související bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...

Řešení rentgenové kontroly

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.