Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Bílá kniha

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky

Bílá kniha

Pochopení povahy radiace a využití rentgenového záření ke kontrole výrobků

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky

Naše nová bílá kniha „Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky“ poskytuje odpověď na zásadní otázku, kterou kladou výrobní podniky: Může rentgenové záření v průběhu kontroly ovlivnit jakost a účinnost léčiva?

Pojmy „radiace“ a „záření“ bývají často nepochopené, a proto není překvapením, že někteří výrobci léčiv mají vůči používání rentgenové kontroly výhrady. Ve skutečnosti je při dodržení správných postupů a pokynů k údržbě práce s rentgenem stejně bezpečná jako s kterýmkoli jiným přístrojem.

Tato bílá kniha osvětluje povahu záření a obsahuje veškeré informace, které uživatelé potřebují znát s ohledem na využití rentgenového záření ve farmaceutickém průmyslu.

Bílá kniha pojednává zejména o těchto tématech:

  • Co je rentgenové záření?
  • Jaké další zdroje záření existují?
  • Proč výrobní podniky používají rentgen ke kontrole výrobků?
  • Může rentgenové záření ovlivnit jakost a účinnost léčiva?
  • Vědecké studie o vlivu rentgenového záření na farmaceutické výrobky

Výrobci léčiv čelí celé řadě překážek: od zabezpečení dobré pověsti značky a ochrany zdraví spotřebitelů, až po dodržování právních předpisů a regulačních norem.

Rentgenová kontrola dokáže odhalit fyzické kontaminanty z kovu, skla, minerálů, hustých plastů, pryže a mnoha dalších materiálů. Systémy METTLER TOLEDO Safeline pro rentgenovou kontrolu dokáží při jediném průchodu zboží navíc vykonávat i celou řadu dalších úkonů kontroly kvality in-line, jako jsou například kontrola neporušenosti těsnění, odhalování chybějícího či poškozeného zboží nebo kontrola výšky náplně.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.