Systémy / zařízení pro kontrolu výrobků určené výrobcům potravin a léčiv

Zařízení pro kontrolu výrobků

Do procesů kontroly kvality a detekce kontaminantů

Naše řešení pro kontrolu výrobků umožňují výrobcům potravin a farmaceutických výrobků zvyšovat produktivitu, chránit dobré jméno značky a zajišťovat shodu s předpisy. Naše rozsáhlé portfolio zahrnuje rentgen, detekci kovů, kontrolní vážení a optickou kontrolu. Naše nabídka pro kontrolu výroby dále zahrnuje hardware a software pro serializační a agregační aplikace a software monitorování výroby pro účinnou analýzu produktivity.

Test Centre

Ucelená nabídka zařízení pro kontrolu výrobků pro zpracovatelský a obalovací průmysl

Řešení pro kontrolu výrobků METTLER TOLEDO pomáhá ověřit kvalitu a integritu vašich výrobků po všech stránkách. Coby součást podniku s celosvětovým dosahem může naše společnost čerpat z bohatých zkušeností nabytých díky úzké spolupráci s našimi zákazníky z celého světa. Naším cílem je uspokojit potřeby zákazníků po celou dobu životnosti zařízení, od uvedení do provozu přes instalaci až po pravidelnou údržbu a servis.

Díky našim rozsáhlým znalostem o výzvách, kterým výrobci čelí, jsme vyvinuli rozsáhlé portfolio pokročilých kontrolních technologií, které dokáže reagovat na různorodé požadavky našich zákazníků. Náš sortiment zařízení pro kontrolu výrobků obsahuje propracované detektory kovových kontaminantů, vysoce přesné dynamické kontrolní váhy, nejmodernější rentgenovou technologii a špičkové systémy strojního vidění. Tyto systémy jsou k dispozici jako samostatná, kombinovaná nebo integrovaná řešení ve vašem výrobním zařízení. Ucelené portfolio doplňuje naše celosvětová síť špičkových servisních pracovišť. Každé řešení, které nabízíme, je výsledkem mnohaletých zkušeností získaných v úzké spolupráci s našimi zákazníky z mnoha oborů a v různých zemích na celém světě. Na základě těchto zkušeností vznikl software pro monitorování produktivity ProdX, který jsme vyvinuli s cílem zkvalitnit shromažďování dat a zajistit nadčasovost systémů pro kontrolu výrobků pro iniciativy Průmyslu 4.0.

Všechny naše výrobky plní shodné cíle:

 • pomáhají chránit vaši značku a zajistit bezpečnost spotřebitelů pomocí vyspělých technologií,
 • zvyšují produktivitu a ziskovost provozu,
 • dlouhodobě udržují kvalitu k zajištění shody s předpisy a kodexy zásad,
 • ochraňují vaši dobrou pověst a pomohou vám zajistit a udržet náskok před konkurencí.

 

Přehled technologií pro kontrolu výrobků

Řešení pro kontrolní vážení,

Zajistěte si 100% kontrolu hmotnosti a kompletnosti, vyšší produktivitu a rentabilitu prostřednictvím rozsáhlé řady kontrolních vah pro potravinářský, farmaceutický, chemický i nepotravinářský průmysl. Naše řada hygienických kontrolních vah má stupeň krytí IP69 a odolává velmi důkladnému čištění a většině žíravých čisticích prostředků. Široká škála možností rozestupů, manipulace a třídění podporuje téměř jakoukoli konstrukci balení. Naše technologie FlashCell EMFR poskytuje přesné výsledky vážení i při vysokých rychlostech vážení až 800 ppm. Tato technologie vážení pomáhá zajišťovat přesné dodávky výrobků, snížit objem přeplňování a optimalizovat výrobní procesy.

Detektory kovů Safeline

Kontrolujte kontaminaci kovy u výrobků všech tvarů – od balených potravinářských výrobků na výrobních pásech, sypkých materiálů a granulátů až po kapaliny a pastovité a kašovité výrobky. Systémy pro kontrolu výrobků s detekcí kovů vám pomáhají zajistit shodu s normami pro kontrolu bezpečnosti potravin, průmyslovými pokyny a legislativou a pomáhají chránit spotřebitele a vaši značku před výrobky kontaminovanými kovy. Detektory kovů METTLER TOLEDO Safeline pro farmaceutický průmysl jsou samostatné kontrolní systémy, které odhalují kontaminaci tablet, tobolek a sypkých výrobků. Tyto systémy pro kontrolu výrobků pomáhají zajišťovat shodu s regulativními požadavky, validaci, ověřování i kvalifikaci postupů.

Rentgenová kontrola Safeline

Detekce kontaminace a kontrola kvality v jediném stroji. Výrobci potravin, nápojů a farmaceutických výrobků z celého světa se spoléhají na naše inline RTG kontrolní systémy, které jim pomáhají zajistit ochranu spotřebitelů a dobré jméno značky, minimalizovat riziko nákladného stahování výrobků z trhu a zajistit shodu s platnými předpisy. RTG kontrolní systémy METTLER TOLEDO Safeline kontrolují bezpečnost a kvalitu v každé fázi zpracování surovin a sypkých (volných), čerpaných i zabalených výrobků. Citlivost rentgenové detekce kontaminantů neovlivní ani pokovená fólie

Systémy optické kontroly

Zajišťují kontrolu etiket ve všech průmyslových odvětvích a všech typů balení. Navíc dokáží provádět i doplňkovou kontrolu tvaru a integrity obalu. Strojní vizuální systémy zajišťují přesnou kontrolu etiket a obalů u plastových nádob, skleněných láhví, sklenic, šroubových i lisovaných víček, plochých obalů, kartonů a léčiv. Tyto systémy pro kontrolu výrobků se vyznačují vysokou rychlostí, která umožňuje zachovat rychlost výroby a současně kontrolovat kvalitu etiket a obalů.

Řešení pro sledování a dohledatelnost

Systémy pro sledování a dohledatelnost poskytují přehledné informace o stavu dodavatelského řetězce, umožňují sledovat výrobky a odhalovat padělky. Nabízíme integrovaná i samostatná řešení pro sledování a dohledatelnost pro serializaci, agregaci a ověřování, která podporují shodu s celosvětovými předpisy pro balení léčiv. Spolehlivá a rychlá technologie čtení kódů, ve spojení s nejmodernějším řízením kamer (přizpůsobeným specifickým požadavkům balení farmaceutických výrobků) pomáhá zajistit hladký průběh kontroly kvality balení. Důležitou součástí procesu jsou i software pro správu dat a softwarový modul pro centralizovanou správu balicí linky. Výsledkem je, že řešení pro sledování a dohledatelnost jsou bezproblémově integrována do procesu balení.

ProdX

Pokročilý software produktivity pro sledování zařízení pro kontrolu výrobků v reálném čase. ProdX podporuje schémata kontroly kvality, zkvalitňuje výrobu a zjednodušuje obsluhu výrobní linky. Software lze přímo připojit k zařízení pro kontrolu výrobků METTLER TOLEDO a poskytuje důležitá provozní data, která jsou přístupná odkudkoli a umožňují dálkové sledování. Software ProdX navíc zaznamenává a ukládá všechny výsledky testů sledování výkonu pro snazší proces auditu.

Kombinované kontrolní systémy

Máte-li více požadavků na kontrolu a omezený prostor, může být užitečné integrovat více kontrol do jediného místa na výrobní lince. Kombinujte různé kontrolní technologie na základě vašich konkrétních potřeb do jediného, nákladově efektivního systému. Kombinujte kontrolní vážení, detekci kovů, rentgenovou a optickou kontrolu do jediného prostorově úsporného řešení, které efektivně využívá dostupný prostor na výrobní lince.

Plně integrovaná řešení kontroly výrobků přizpůsobená Vašim potřebám

Ať jsou vaše potřeby v oblasti kontroly výrobků jakékoli, vždy vám nabídneme samostatné i plně integrované a dokonale přizpůsobené systémy, které splní vaše nároky. Značky zařízení pro kontrolu výrobků METTLER TOLEDO – Garvens, Hi-Speed, Safeline, CI-Vision a PCE – se spojily, aby vám mohly nabídnout ucelený sortiment systémů pro kontrolu výrobků s podporou skutečně celosvětové servisní sítě. Při navrhování výrobních zařízení s integrovanými kontrolními systémy úzce spolupracujeme s výrobci dalších zařízení. Naše vlastní týmy navrhly kombinované kontrolní systémy, které pomáhají zavést skutečně kritické kontrolní body s využitím různých kontrolních technologií na výrobní lince.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Proč je zařízení pro kontrolu výrobků ve výrobě důležité?

Spolehlivé zařízení pro kontrolu výrobků je důležitou součástí výrobního procesu a pomáhá ověřovat, zda jsou výrobky bez kontaminace a zda vypadají co nejlépe. Kontrola výrobků pomáhá:

 • bránit výskytu vad a kontaminace výrobků na konci výrobních linek,
 • automatizovat výstupní kontrolu a zvýšit efektivitu výroby,
 • předcházet obvyklým či opakovaným chybám v důsledku lidského faktoru,
 • ověřovat vysokou kvalitu vašich výrobků a chránit vaši značku,
 • prodloužit životnost vašeho zařízení prostřednictvím komplexní nabídky služeb.

Která průmyslová odvětví využívají výhod kontroly výrobků?

Potravinářský a nápojový průmysl

Kontrola výrobků pomáhá zajistit dodávky výrobků, které jsou správné, kompletní a bezpečné – uvnitř i vně. Tyto systémy poskytují in-line řešení pro kontrolu výrobků pro zpracování a balení mokrých, suchých, čerstvých a mražených potravin. Pomáhají předcházet tomu, aby se kontaminované výrobky a výrobky s nízkou či nadměrnou hmotností dostaly ke spotřebitelům, a ověřují, zda výrobky po opuštění výrobního závodu nevykazují žádné vady a vypadají co nejlépe. Systémy pro kontrolu výrobků navíc pomáhají podnikům zajistit shodu s průmyslovou legislativou a kodexy zásad, včetně norem IFS, BRCGS, SQF a FSSC 22000.

Farmaceutický a nutraceutický průmysl

V procesních aplikacích i na konci výrobní linky může kontrola výrobků pomoci výrobcům zajistit vysokou kvalitu a integritu výrobků pro jejich zákazníky s využitím účinného a bezpečného odstraňování kontaminovaných, nekompletních, poškozených výrobků i výrobků s nedostatečnou nebo nadměrnou hmotností. Společnost METTLER TOLEDO rovněž nabízí kompletní řešení pro serializačníagregační aplikace, které jsou nezbytné pro efektivní programy pro sledování a dohledatelnost, které pomáhají zvyšovat bezpečnost dodavatelského řetězce a předcházet šíření padělaných léčiv. Náš software poskytuje kompletní digitální auditní záznamy, které pomáhají prokázat shodu se všemi příslušnými předpisy. Jsme schopni také podpořit kontrolu kvality zdravotnických prostředků pomocí našich řešení pro RTG kontrolu.

Kosmetický a chemický průmysl

Systémy pro kontrolu výrobků lze přizpůsobit konkrétním výzvám výroby. Nejvyspělejší systémy pro in-line kontrolu výrobků jsou optimalizovány pro požadavky nejrůznějších aplikací a výrobků. Poskytnou vám tak naprostou jistotu ve výsledky kontroly, vážení a třídění hromadných, středně velkých i spotřebitelských balení kapalin, sypkých i granulovaných výrobků. Je možná i kontrola konečných balení, jako jsou kartonová balení a bedny, na konci linky.

Které aplikace může kontrola výrobků provádět?

Detekce fyzické kontaminace

Kontaminované výrobky mohou způsobit vážné poškození zdraví, pokud se dostanou ke spotřebiteli, mohou rovněž způsobit značné potíže výrobcům. Jejich přítomnost vede k nákladnému stahování výrobků z trhu, pokutám pro prodejny a poškození pověsti značky. Pro zachování shody s průmyslovými předpisy a normami obchodních řetězců musí mít výrobci k dispozici funkce detekce kontaminace. Systémy pro kontrolu výrobků dokáží odhalit celou škálu různých kontaminantů, včetně kovů, skla, plastů, minerálů, kalcifikované kosti a pryže. V závislosti na konkrétních požadavcích vaší aplikace můžete potřebovat buď detekci kovů, nebo rentgenový systém (nebo obojí).

Kontrola a řízení plnění obalů

Zbytečné přeplňování obalů může vést ke ztrátě zisku, zatímco nedostatečné plnění obalů může vést k pokutám nebo dokonce ke stažení výrobku z trhu. Je důležité mít k dispozici metodu, jak ověřit, zda balení obsahuje požadované množství výrobku. Systémy in-line kontrolního vážení ověřují hmotnost každého jednotlivého výrobku na výrobní lince a dokáží dokonce poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase a kontrolu plnicích systémů, čímž pomáhají předcházet nadměrnému i nedostatečnému plnění obalů výrobků v souladu s příslušnými předpisy o vážení. Rentgenové systémy mohou rovněž provádět kontrolu výrobků za účelem ověření kompletnosti sad u balení s více součástmi.

Kontrola obsahu a kvality obalu

Existuje celá řada faktorů, které přispívají k tomu, aby konečné výrobky vypadaly co nejlépe a nebyly vystaveny riziku poškození nebo zkažení během přepravy. Detekováním chyb balení již v rané fázi procesu zachováte kvalitu svých výrobků a zároveň snížíte potřebu přepracování výrobků a případné plýtvání na výrobní lince. Vizuální systémy kontrolují každý obal na výrobní lince a ověřují jeho kvalitu.

Kontrola etiket

Označování výrobků představuje poslední komunikační linku mezi výrobcem a zákazníkem. Je také zdrojem stahování výrobků z trhu, kterému lze snadno předcházet. Systémy optické kontroly ověřují přítomnost, obsah a čitelnost etiket na výrobcích, aby se předešlo záměně etiket, dat na etiketách a problémům s kvalitou.

Kontrola integrity výrobků

Integritou výrobku se rozumí kompletnost nebo celistvost výrobku. To se může týkat všeho, od přítomnosti všech očekávaných kusů v sadě až po poškozené nebo rozbité zboží v boxu. Zařízení pro kontrolu výrobků dokáží prostřednictvím různých metod identifikovat poškozené, nedostatečně naplněné nebo neúplné výrobky, od kontrolního vážení přes optickou kontrolu až po rentgenovou kontrolu.

Může technologie pro kontrolu výrobků pomoci se sledovatelností, shromažďováním dat a integrací systému?

Sledování a Dohledatelnost

Řešení pro kontrolu výrobků mohou zahrnovat zařízení pro serializační a agregační aplikace. Serializace výrobků zvyšuje jejich sledovatelnost v rámci dodavatelského řetězce, což pomáhá předcházet prodeji na šedém trhu a padělání. Systémy pro sledování a dohledatelnost zvládnou celý proces, od generování/vyžadování jedinečných sériových čísel jednotlivých balení až po agregaci čísel boxů a palet.

Statistická kontrola procesů a kvality

Systémy pro kontrolu výrobků generují provozní data, která lze přenášet do centrálních řídicích systémů, což umožňuje sledovat výkon systému v reálném čase.Software ProdX na optimalizaci produktivityod společnosti METTLER TOLEDO poskytuje komplexní zprávy o shodě s místními a mezinárodními zákony a normami a může být klíčovým prvkem vaší digitalizační strategie.

Systémová integrace a partnerství s výrobci OEM

Samostatné systémy pro kontrolu výrobků neposkytují vždy nejlepší využití prostoru na výrobní lince – zejména v případě omezeného prostoru. Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejlepší možná řešení pro kontrolu výrobků, bude společnost METTLER TOLEDO úzce spolupracovat s ostatními výrobci OEM na konstrukci a vybudování výrobních zařízení s integrovanými schopnostmi pro kontrolu výrobků, které efektivně využívají prostor.

Jaké typy fyzické kontaminace mohou zařízení pro kontrolu výrobků odhalit?

Rentgenové kontrolní systémydokáží odhalit řadu cizorodých kontaminantů z kovů, skla, hustých plastů, minerálních usazenin, kalcifikované kosti a pryže.  Systémy detekce kovů dokáží detekovat všechny typy kovů, včetně železných, neželezných a nerezových ocelí. Tyto kontaminanty lze snadno odhalit pomocí moderních systémů pro kontrolu výrobků na rychle se pohybujících výrobních linkách. Úroveň citlivosti detekce zařízení bude obecně záviset na následujících faktorech (mimo jiné):

 • velikost a umístění kontaminantu,
 • rychlost výrobní linky,
 • relativní hustota kontaminantu v porovnání s kontrolovaným výrobkem,
 • obalový materiál použitý k balení výrobku.

 

Jak zjistit, které řešení pro kontrolu výrobků nejlépe vyhovuje potřebám našeho podniku?

Kapitálová investice, kterou představuje nákup zařízení pro kontrolu výrobků, může být dlouhý proces, a proto je důležité mít co nejvíce informací. Abychom vám usnadnili rozhodování, společnost METTLER TOLEDO nabízí celou řadu různých možností, jak se dozvědět více o našich systémech, včetně osobních a virtuálních ukázekzkušebních středisek pro předvedení schopností našich kontrolních systémů na vašich výrobcích.

Nabízíme také širokou škálu strojů k pronájmu, které vám poskytnou flexibilitu při vyzkoušení systému před provedením investice do jeho vlastnictví.

Jak rychle získat systém pro kontrolu výrobků?

Někdy není čas na zdlouhavé pořizování investičního zařízení; jindy můžete potřebovat konkrétní zařízení pouze pro omezenou sérii výroby. Společnost METTLER TOLEDO nabízí na vybraných místech po celém světě možnost quick ship pro mnoho našich standardních systémů, která umožňuje jejich rychlou expedici do vašeho výrobního závodu. K dispozici jsou i systémy k pronájmu, které umožňují rychlou instalaci kompletního funkčního systému pro kontrolu výrobků a co nejrychlejší zprovoznění výrobního procesu.