Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech | RTG kontrola | Bílá kniha ke stažení zdarma
Bílá kniha

Překonejte překážky související s detekcí skleněných kontaminantů ve skleněných obalech

Bílá kniha

Bílá kniha: Jak optimalizovat komplexní kontrolu skla

Tato bílá kniha „Jak optimalizovat komplexní kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných obalech“ umožní výrobcům potravin a farmak zdokonalit jejich schopnost detekovat skleněné kontaminanty ve skleněných obalech. Skleněné obaly jsou čím dál oblíbenější. Tato bílá kniha se zabývá způsoby, jak může rentgenová technologie zabránit tomu, aby se výrobek kontaminovaný sklem dostal ke spotřebitelům. Bílá kniha také vysvětluje, jak mohou určité výrobní procesy zvýšit toto riziko. Bílá kniha vysvětluje možnosti rentgenové technologie z hlediska detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech a uvádí faktory, které ovlivňují detekční citlivost.

Její součástí je přehled nejnovějších rentgenových řešení dostupných pro detekci skleněných kontaminantů ve skleněných obalech. Bílá kniha pojednává o systémech s jedním paprskem, rozdvojeným paprskem, kombinovaným paprskem a paprskem vysílaným pod úhlem. Moderní rentgenové systémy dokážou kromě detekce fyzických kontaminantů provádět i celou řadu dalších kontrolních úkonů, kterými zajišťují kvalitu výrobků a dobrou pověst značky. Rentgenové systémy dokážou při jednom průchodu výrobků a za vysoké rychlosti výrobní linky souběžně kontrolovat hladinu náplně, odhalit poškozené nádoby a kontrolovat kvalitu uzávěru.

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více.

Poptávka po skleněných obalech je celosvětově na vzestupu. Navzdory své oblíbenosti však skleněné obaly představují významné bezpečnostní riziko. Následky přítomnosti skleněných kontaminantů ve skleněných obalech mohou být doslova zničující pro výrobce i spotřebitele. Více než 10 % případů fyzické kontaminace ohlášených v roce 2014 agentuře FSA (Food Standards Agency) ve Velké Británii souviselo se sklem.

O skleněných nádobách je všeobecně známo, že z hlediska kontroly kontaminantů patří mezi nejproblematičtější obaly, jelikož primárním kontaminantem je zde sklo, tedy stejný materiál se stejnou hustotou, jakou má i samotný obal. Překážku představuje hustota obalu. Dno, boční stěny a hrdlo sklenic mohou také představovat tzv. „slepá místa“, tj. zastínění zorného pole. To znamená, že důležité části výrobku nebo balení mohou skrývat nebezpečné kontaminanty.

Výrobci potravin a farmak stále častěji instalují rentgenové kontrolní systémy s cílem pomoci ochránit spotřebitele, snížit riziko stahování výrobků z trhu a podpořit shodu s globálními bezpečnostními předpisy a normami obchodníků.

Tato bílá kniha obsahuje mimořádně užitečnou přílohu „Nastavení kritických limitů“ s návrhem správného protokolu pro zkoušky detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech. Uvádí také doporučení ke konstrukci přepravního systému pro optimální kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných obalech.

Související bílé knihy

Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Jak postupovat při výběru vhodného rentgenového systému
Tato bílá kniha nabízí výrobním podnikům praktické rady o tom, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího rentgenového a vyřazovacího systému pro jejich...
Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.