Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech | METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Objevte tajemství detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech – zdarma ke stažení

Bílá kniha

V nové bílé knize se dočtete, jak zajistit optimální detekci skleněných kontaminantů ve skleněných obalech

Úvod této 14stránkové bílé knihy „Jak zajistit komplexní kontrolu skla“ je věnován vysvětlení důvodů, proč jsou skleněné obaly stále oblíbenější. Dále úvod pokračuje popisem nebezpečí souvisejících s kontaminací sklem ve skleněných obalech a procesů, které zvyšují rizika. První část bílé knihy je zakončena přehledem možností rentgenové technologie s ohledem na detekci skleněných kontaminantů ve skleněných obalech a faktorů, které ovlivňují detekční citlivost.

Druhá polovina bílé knihy podrobněji rozebírá nejmodernější rentgenová řešení pro detekci skleněných kontaminantů ve skleněných obalech, včetně systémů s jedním paprskem, rozdvojeným paprskem, kombinovaným paprskem a paprskem vysílaným pod úhlem. Dočtete se zde, že moderní rentgenové systémy dokáží kromě detekce fyzických kontaminantů provádět i celou řadu dalších kontrolních úkonů, kterými zajišťují kvalitu výrobků a dobrou pověst značky. Rentgenové systémy dokáží při jednom průchodu výrobků a za vysoké rychlosti výrobní linky souběžně kontrolovat hladinu náplně, odhalit poškozené obaly a kontrolovat kvalitu uzávěru.

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Poptávka po skleněných obalech je celosvětově na vzestupu. Navzdory své oblíbenosti však skleněné obaly představují významné bezpečnostní riziko a následky přítomnosti skleněných kontaminantů ve skleněných obalech mohou být doslova zničující. Více než 10 % případů fyzické kontaminace ohlášených agentuře FSA (Food Standards Agency) ve Spojeném království souviselo se sklem¹.

Výrobci potravin a farmak stále častěji instalují rentgenové kontrolní systémy s cílem ochránit spotřebitele, snížit riziko stahování výrobků z trhu a zajistit shodu s globálními bezpečnostními předpisy a normami obchodníků. O skleněných nádobách je však všeobecně známo, že z hlediska kontroly kontaminantů patří mezi nejproblematičtější obaly, jelikož primárním kontaminantem je zde sklo, tedy stejný materiál se stejnou hustotou jako obal. Další překážku představuje hustota obalu a skutečnost, že dno, boční stěny a hrdlo sklenic mohou způsobovat výskyt tzv. „slepých míst“, tj. zastínění zorného pole. To znamená, že důležité části výrobku nebo balení mohou skrývat nebezpečné kontaminanty.

Závěrem je v bílé knize uvedena řada doporučení ke konstrukci přepravního systému pro optimální kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných obalech. Bílá kniha obsahuje též mimořádně užitečnou přílohu „Nastavení kritických limitů“ s osnovou správného protokolu pro zkoušky detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech.

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/fsa-annual-report-incidents-2014.pdf

Související bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.