Jak se vyznat v předpisech o označování potravin – stažení souboru PDF zdarma - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Jak se vyznat v předpisech o označování potravin – stažení souboru PDF zdarma

Bílá kniha

Nové, aktualizované vydání z roku 2016, které obsahuje popis nejnovějších změn v oblasti předpisů a norem o označování obalů

Jak se vyznat v předpisech o označování potravin
Jak se vyznat v předpisech o označování potravin

Tato bílá kniha nabízí přehled předpisů a požadavků USA, EU a Číny na označování obalů. Zabývá se dopady nedávných změn v 7. vydání normy BRC Bezpečnost potravin na globální normách a předpisy s ohledem na uvádění povinných informací na obalech a etiketách. Bílá kniha obsahuje veškeré potřebné informace o označování obalů, které výrobci potřebují znát s ohledem na minimalizaci hrozby stahování výrobků z trhu a případných závažných zdravotních potíží zákazníků, které může způsobit nesprávné označení obalů.

Bílá kniha pojednává o těchto tématech:

  • předpisy USA, EU a Číny o označování obalů,
  • vliv norem BRC a IFS a nedávné změny,
  • úloha optické technologie při kontrole etiket.

7. vydání normy „Bezpečnost potravin“ obsahuje zcela novou kapitolu, která se věnuje výhradně otázkám kvality etikety a jejího potisku. Nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách stále platí v plném rozsahu. Úřad FDA vydal aktualizované Příručky pro označování potravin v roce 2013 a v nedávné době vydal nové pokyny týkající se vzhledu etiket a uvádění informací o výživových hodnotách potravinářských výrobků. Všechny tyto skutečnosti jednoznačně poukazují na vážnost, se kterou potravinářský průmysl v celosvětovém měřítku přistupuje k zajištění bezpečnosti spotřebitelů prostřednictvím správného označování zboží.

Stáhněte si naši bílou knihu a přečtěte si více

Vlády a regulační orgány reagují na tlak ze strany spotřebitelů, ale výrobci potravin se musejí sami vypořádat s novými předpisy, aby nemuseli své výrobky stahovat z trhu nebo nečelili hrozbě pokut, či dokonce odebrání certifikací. Pro výrobce potravin, kteří své výrobky vyvážejí do celého světa, tato situace znamená, že musejí sledovat obrovské množství předpisů o označování potravin v nejrůznějších zemích a zajistit, aby obsah etiket vyhovoval požadavkům jednotlivých zemí. Stále se zvyšuje počet způsobů, kterými může etiketa nevyhovět některému ze stanovených požadavků. Proto je sestavení procesu přísné kontroly kvality etiket v současnosti důležitější než kdykoli dříve.

Související bílé knihy

Snižte riziko nedodržení shody s předpisy
Bílá kniha, která obsahuje popis sedmi způsobů, kterými servis ze strany dodavatele přístroj pro kontrolu výrobků může podpořit získání potravinářské...
Posílení kontroly jakosti kulatých balení
Tato bílá kniha pojednává o dvou technikách 360° optické kontroly – spojování snímků vedle sebe a za sebe, a to včetně jejich výhod a nevýhod, které n...
Předpisy pro značení kosmetiky v US, EU a Číně
Tato bílá kniha stanoví předpisy, jimiž se řídí značení kosmetiky na trzích ve Spojených státech, Evropské unii a Číně, jako užitečný zdroj pro výrobc...
Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.

Řešení pro optickou kontrolu

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.