AutoChem, in-line analytické přístroje, servis | METTLER TOLEDO
AutoChem

AutoChem

Chemická syntéza, vývoj procesů a měření rozměru částic

 

Nástroje pro zavádění výsledků chemického vývoje do výroby

Automatizované syntézní reaktory a řízené laboratorní reaktory nahrazují tradiční laboratorní nádoby a opláštěné laboratorní reaktory a umo...

Automatizované syntézní reaktory a řízené laboratorní reaktory nahrazují tradiční laboratorní nádoby a opláštěné laboratorní reaktory a umožňují ve sféře syntetické organické chemie zkoumat nové reakční podmínky a rozvíjet inovativní výzkumnou a vývojovou chemii.  Technici aplikují vyspělé automatizované laboratorní reaktory (ALR) do měření v reálném čase pro reakční kalorimetrii či měření termodynamických údajů při zkoumání a řízení procesní bezpečnosti.

Bezobslužný, plně automatizovaný odběr vzorků z chemických reakcí a jejich rozbor dovolují chemikům a technikům získávat už v průběhu reakcí ze vzorků hodnotné informace.  Jedinečná patentovaná sonda přístroje EasySampler vzorek zachycuje a zchlazuje v místě odběru za reakčních podmínek, a díky tomu poskytuje skutečně reprezentativní údaje pro analytické účely. 

Analýza reakce in situ pomocí infračerveného spektroskopu se zeslabeným celkovým odrazem (ATR) a Fourierovou transformací (FTIR) dovoluje monitorovat klíčové druhy reakcí v reálném čase.  V průběhu reakce – od iniciace, přes chemickou přeměnu a vytváření meziproduktů po konečný stav – optimalizují tyto nástroje procesní strukturu a kvalitu. Lepší kontrola procesů díky souběžným analýzám reakcí podporuje rozvoj dávkových i kontinuálních chemických procesů a umožňuje chemické reakce škálovat.

Souběžné analyzování velikosti a tvaru částic dovoluje vědcům a technikům sledovat rychlost a stupeň změn částic, krystalů či kapek přirozeně v procesu existujících. S pochopením způsobu přeměny částic v reálném čase lze v každé dávce sledovat konzistenci, detekovat konečný stav, optimalizovat sladění dalších procesních fází a kvalitu produktu. 

Souběžné procesní analytické techniky (PAT) jsou nástroje využívající sondy, které sledují kritické procesní parametry a kvalitativní ukazatele pro hodnocení projektované kvality.  Laboratorní nástroje PAT pomáhají zdokonalovat fázi projektového návrhu a celkovou kvalitu. Výrobní nástroje PAT dovolují sledovat a kontrolovat výrobní proces.

Integrovaný software umožňuje vývojářům kombinovat všechny techniky do jednoduché a spolehlivé platformy, v jejímž rámci lze měřit a zaznamenávat údaje, znázorňovat a interpretova experimenty, připravovat a oznamovat výsledky a porovnávat jednotlivé dávky experimentu.


 
In situ FTIR spektroskopie

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) pro sledování chemických reakcí v reálném čase

Automatizované řízení laboratorních reaktorů

Automatické řízení chemických reaktorů a záznam všech parametrů reakce 24 hodin denně

Unttatended Automated Chemical Reaction Sampling

Plně automatizovaný odběr vzorků včetně zachycení vzorku, jeho zchlazení na reakční teplotu, zředění a přenesení do vialky.

In-line analýza velikosti, tvaru a distribuce částic

Pochopte, optimalizujte a kontrolujte částice a kapky pomocí in-situ charakterizace částicových soustav v reálném čase

Software iC

Kvalitnější rozhodování a rychlejší dokončování projektů

Ramanův spektrometr

Pochopte kinetiku, krystalizaci a zajistěte optimalizaci proměnných v bifázových a multifázových reakcích.

Aplikace

Crystallization, Organic Synthesis, Process Development, Safety, PAT

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.