AutoChem, in-line analytické přístroje, servis | METTLER TOLEDO

  AutoChem

  Chemická syntéza, vývoj procesů a měření rozměru částic

   

  Nástroje pro zavádění výsledků chemického vývoje do výroby

  Automatizované syntézní reaktory a řízené laboratorní reaktory nahrazují tradiční laboratorní nádoby a opláštěné laboratorní reaktory a umožňují ve sféře syntetické organické chemie zkoumat nové reakční podmínky a rozvíjet inovativní výzkumnou a vývojovou chemii.  Technici aplikují vyspělé automatizované laboratorní reaktory (ALR) do měření v reálném čase pro reakční kalorimetrii či měření termodynamických údajů při zkoumání a řízení procesní bezpečnosti.

  Bezobslužný, plně automatizovaný odběr vzorků z chemických reakcí a jejich rozbor dovolují chemikům a technikům získávat už v průběhu reakcí ze vzorků hodnotné informace.  Jedinečná patentovaná sonda přístroje EasySampler vzorek zachycuje a zchlazuje v místě odběru za reakčních podmínek, a díky tomu poskytuje skutečně reprezentativní údaje pro analytické účely. 

  Analýza reakce in situ pomocí infračerveného spektroskopu se zeslabeným celkovým odrazem (ATR) a Fourierovou transformací (FTIR) dovoluje monitorovat klíčové druhy reakcí v reálném čase.  V průběhu reakce – od iniciace, přes chemickou přeměnu a vytváření meziproduktů po konečný stav – optimalizují tyto nástroje procesní strukturu a kvalitu. Lepší kontrola procesů díky souběžným analýzám reakcí podporuje rozvoj dávkových i kontinuálních chemických procesů a umožňuje chemické reakce škálovat.

  Souběžné analyzování velikosti a tvaru částic dovoluje vědcům a technikům sledovat rychlost a stupeň změn částic, krystalů či kapek přirozeně v procesu existujících. S pochopením způsobu přeměny částic v reálném čase lze v každé dávce sledovat konzistenci, detekovat konečný stav, optimalizovat sladění dalších procesních fází a kvalitu produktu. 

  Souběžné procesní analytické techniky (PAT) jsou nástroje využívající sondy, které sledují kritické procesní parametry a kvalitativní ukazatele pro hodnocení projektované kvality.  Laboratorní nástroje PAT pomáhají zdokonalovat fázi projektového návrhu a celkovou kvalitu. Výrobní nástroje PAT dovolují sledovat a kontrolovat výrobní proces.

  Integrovaný software umožňuje vývojářům kombinovat všechny techniky do jednoduché a spolehlivé platformy, v jejímž rámci lze měřit a zaznamenávat údaje, znázorňovat a interpretova experimenty, připravovat a oznamovat výsledky a porovnávat jednotlivé dávky experimentu.

   
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.