Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Bílá kniha

Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly

Bílá kniha

Jak posílit spokojenost zákazníků, ziskovost provozu a mnohem více

Jak vybírat kritické kontrolní body pro rentgenové systémy
Jak vybírat kritické kontrolní body pro rentgenové systémy

Tato bílá kniha pojednává o 10 důvodech, proč výrobci potravin a léčiv stále častěji spoléhají na rentgenovou kontrolní technologii. Zabývá se odůvodněním pro zakoupení rentgenového systému a pro zavedení správně sestaveného programu rentgenové kontroly.

Ačkoli rentgenové systémy představují nezanedbatelnou kapitálovou investici, v této bílé knize se dočtete, že i taková investice je poměrně nízká v porovnání s náklady na kontaminaci výrobků. Výrobci se zde dočtou, že zavedení programu pro kontrolu výrobků, jehož součástí je i rentgenová kontrola, může sehrát klíčovou úlohu v ochraně pověsti jejich značky a že jim dokonce může pomoci vstoupit na nové trhy. Dále se zde dozví, že rentgenová kontrola pomáhá zajistit shodu s předpisy a poskytuje i základ pevné obrany založené na dodržování zásad náležité pečlivosti v případě právního sporu. Bílá kniha o rentgenové kontrole se zabývá těmito tématy:

  • Detekce a odstraňování cizorodých těles
  • Ochrana zdraví zákazníků a dobré pověsti značky
  • Pomoc s certifikací, řízení rizik a shoda s předpisy
  • Zajištění kvality a konzistentnosti výrobků
  • Vyšší celková efektivita zařízení (OEE)

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Náklady na zavedení a údržbu účinného programu rentgenové kontroly jsou výrazně nižší než možné náklady při jeho selhání. Odhalení kontaminovaného produktu způsobí vznik odpadu z produktů i balení, možné poškození stroje a ztrátu výroby. Náklady se snadno přiřadí konkrétním událostem a mohou dosáhnout značné výše, zejména pokud jde o ztrátu výroby na automatizovaných výrobních linkách. Tyto náklady budou ale okamžitě zastíněny případy kontaminace odhalenými až po expedici, kdy může dojít ke ztrátě spokojenosti zákazníka, nutnosti stažení produktu, nepříznivé publicitě a hrozí soudní spory.

Čas a peníze věnované omezení vzniku interního odpadu, snížení výkonu a prevenci reklamací se nakonec vždy vyplatí více než náklady na řešení problémů až poté, kdy skutečně nastanou. Správně zavedený program rentgenové kontroly bezpochyby snižuje náklady na odstranění vad a zvyšuje míru spokojenosti zákazníků. Současně tak zvyšuje ziskovost provozu a chrání dobré jméno značky výrobce.

Bílé knihy

Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma
V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření a jak fungují hlavní součásti rentgenového kontrolního systému. Získáte informace o způsobu hled...
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.