Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Bílá kniha

Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly

Bílá kniha

Jak posílit spokojenost zákazníků, ziskovost provozu a mnohem více

Jak vybírat kritické kontrolní body pro rentgenové systémy
Jak vybírat kritické kontrolní body pro rentgenové systémy

Tato bílá kniha pojednává o 10 důvodech, proč výrobci potravin a léčiv stále častěji spoléhají na rentgenovou kontrolní technologii. Zabývá se odůvodněním pro zakoupení rentgenového systému a pro zavedení správně sestaveného programu rentgenové kontroly.

Ačkoli rentgenové systémy představují nezanedbatelnou kapitálovou investici, v této bílé knize se dočtete, že i taková investice je poměrně nízká v porovnání s náklady na kontaminaci výrobků. Výrobci se zde dočtou, že zavedení programu pro kontrolu výrobků, jehož součástí je i rentgenová kontrola, může sehrát klíčovou úlohu v ochraně pověsti jejich značky a že jim dokonce může pomoci vstoupit na nové trhy. Dále se zde dozví, že rentgenová kontrola pomáhá zajistit shodu s předpisy a poskytuje i základ pevné obrany založené na dodržování zásad náležité pečlivosti v případě právního sporu. Bílá kniha o rentgenové kontrole se zabývá těmito tématy:

  • Detekce a odstraňování cizorodých těles
  • Ochrana zdraví zákazníků a dobré pověsti značky
  • Pomoc s certifikací, řízení rizik a shoda s předpisy
  • Zajištění kvality a konzistentnosti výrobků
  • Vyšší celková efektivita zařízení (OEE)

Stáhněte si naši Bílou knihu a přečtěte si více.

Náklady na zavedení a údržbu účinného programu rentgenové kontroly jsou výrazně nižší než možné náklady při jeho selhání. Odhalení kontaminovaného produktu způsobí vznik odpadu z produktů i balení, možné poškození stroje a ztrátu výroby. Náklady se snadno přiřadí konkrétním událostem a mohou dosáhnout značné výše, zejména pokud jde o ztrátu výroby na automatizovaných výrobních linkách. Tyto náklady budou ale okamžitě zastíněny případy kontaminace odhalenými až po expedici, kdy může dojít ke ztrátě spokojenosti zákazníka, nutnosti stažení produktu, nepříznivé publicitě a hrozí soudní spory.

Čas a peníze věnované omezení vzniku interního odpadu, snížení výkonu a prevenci reklamací se nakonec vždy vyplatí více než náklady na řešení problémů až poté, kdy skutečně nastanou. Správně zavedený program rentgenové kontroly bezpochyby snižuje náklady na odstranění vad a zvyšuje míru spokojenosti zákazníků. Současně tak zvyšuje ziskovost provozu a chrání dobré jméno značky výrobce.

Bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.