Process Analytical Technology PAT | R&D, Scale-up & Manufacturing

Process Analytical Technology (PAT)

PAT is Changing Chemical Process Development, Scale-up, and Manufacturing

Process Analytical Technology (PAT)

Process Analytical Technology in R&D
Process Analytical Technology (PAT)
In Situ Reaction Analysis Tools
Inline Particle Characterization
Heat Flow Calorimetry in PAT

Aplikace

Measure Crystal Size Distribution
Improve Crystallization with Inline Particle Size, Shape, and Count Measurement

In-process probe-based technologies are applied to track particle size and shape changes at full concentration with no dilution or extraction necessary. By tracking the rate and degree of change to particles and crystals in real time, the correct process parameters for crystallization performance can be optimized.

Crystallization and Precipitation
Optimalizace velikosti krystalů, výnosu a čistoty

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Impurity Profiling of Chemical Reactions
Automated Drug Development Strategies for Chemists

Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies. Accurate, reproducible, and representative reactions samples are necessary for these studies.

Chemical Reaction Kinetics Studies
Study Chemical Reaction Rates and Measure Kinetics Inline

In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences of reacting components in real-time. Continuous data over the course of a reaction allows for the calculation of rate laws with fewer experiments due to the comprehensive nature of the data.  Reaction Progression Kinetics Analysis (RPKA) uses in situ data under synthetically relevant concentrations and captures information throughout the whole experiment ensuring that the complete reaction behavior can be accurately described.

Průtoková chemie
Zvýšení bezpečnosti, zkrácení trvání cyklu, zvýšení kvality a výnosu

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Grignard Reaction Mechanisms
Understand and Control Exothermic Events

Grignard reactions are one of the most important reaction classes in organic chemistry. Grignard reactions are useful for forming carbon-carbon bonds. Grignard reactions form alcohols from ketones and aldehydes, as well as react with other chemicals to form a myriad of useful compounds. Grignard reactions are performed using a Grignard reagent, which is typically a alkyl-, aryl- or vinyl- organomagnesium halide compound. To ensure optimization and safety of Grignard reactions in research, development and production, in situ monitoring and understanding reaction heat flow is important.

Formulations and Product Development
Develop Solid and Liquid Formulations With Desired Disintegration and Dissolution Profiles

Develop Solid and Liquid Formulations With Desired Disintegration and Dissolution Profiles

A Strategic Approach to Defining Critical Process Parameters

Quality by Design (QbD) is an important means to produce high value products, including pharmaceuticals, with consistent quality. Fundamentally, QbD embraces the concept that quality cannot be achieved by simply testing, it must be designed into the process from the beginning. Science and risk-based methods are used to define process parameters that may impact CQAs.

Measure Crystal Size Distribution

In-process probe-based technologies are applied to track particle size and shape changes at full concentration with no dilution or extraction necessary. By tracking the rate and degree of change to particles and crystals in real time, the correct process parameters for crystallization performance can be optimized.

Crystallization and Precipitation

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Chemical Process Development & Scale-Up

Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Impurity Profiling of Chemical Reactions

Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies. Accurate, reproducible, and representative reactions samples are necessary for these studies.

Chemical Reaction Kinetics Studies

In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences of reacting components in real-time. Continuous data over the course of a reaction allows for the calculation of rate laws with fewer experiments due to the comprehensive nature of the data.  Reaction Progression Kinetics Analysis (RPKA) uses in situ data under synthetically relevant concentrations and captures information throughout the whole experiment ensuring that the complete reaction behavior can be accurately described.

Průtoková chemie

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Grignard Reaction Mechanisms

Grignard reactions are one of the most important reaction classes in organic chemistry. Grignard reactions are useful for forming carbon-carbon bonds. Grignard reactions form alcohols from ketones and aldehydes, as well as react with other chemicals to form a myriad of useful compounds. Grignard reactions are performed using a Grignard reagent, which is typically a alkyl-, aryl- or vinyl- organomagnesium halide compound. To ensure optimization and safety of Grignard reactions in research, development and production, in situ monitoring and understanding reaction heat flow is important.

Formulations and Product Development

Develop Solid and Liquid Formulations With Desired Disintegration and Dissolution Profiles

Quality by Design (QbD) is an important means to produce high value products, including pharmaceuticals, with consistent quality. Fundamentally, QbD embraces the concept that quality cannot be achieved by simply testing, it must be designed into the process from the beginning. Science and risk-based methods are used to define process parameters that may impact CQAs.

Publikace ke stažení

White Papers

A Guide to Crystallization and Precipitation
The quality of a crystallization process greatly influences the quality of the final product. Our new white paper introduces you to the fundamentals o...
How to Optimize a Crystallization Step Using Simple Image Analysis
By quickly identifying unnecessary hold times and determining how cooling rate influences crystal growth and nucleation, the cycle time for an interme...
Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným
John O'Reilly z irské pobočky Roche popisuje udržitelný systém procesní analytické technologie (PAT) s využitím procesní FTIR pro bezpečný provoz zaří...
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Rychlá analýza experimentů pro optimalizaci průběžných reakcí
Bílá kniha „Rychlá analýza experimentů pro optimalizaci průběžných chemických reakcí“ se zabývá problematikou optimalizace chemických reakcí.
Studie efektivní DoE
Technika plánovaných experimentů (Design of Experiments – DoE) umožňuje souběžně zkoumat několik faktorů ve snaze identifikovat mezi nimi relevantní f...
Rizika související s rostoucí teplotou
Při zavádění chemických procesů do praxe je pochopení změn teploty a související akumulace tepla v důsledku reakce kriticky důležité pro bezpečnost pr...
PAT for Emulsions
Use PAT for emulsions and suspension characterization without the need for sampling or sample prep.
Monitor Tablet & Granule Disintegration
The role of in-process particle measurement to complement traditional API dissolution studies is presented. The use of particle size and count measure...
Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů
Tato bílá kniha předkládá nejčastější přístupy k analýze velikosti částic a způsoby, jak lze tyto přístupy používat k zajištění efektivní výroby vysoc...

On-Demand Webinars

Breaking Barriers to Manufacturing Innovation
Frederic Buono discusses how Boehringer Ingelheim uses continuous flow technology to break barriers in manufacturing innovation.
Crystallization Image Analysis
Presented by Prof. Zoltan Nagy of Purdue University, this talk provides an overview of recent advances of applications for in situ imaging and image a...
Flow and Batch Chemistry Monitoring
Charles Goss presents examples illustrating how GlaxoSmithKline (GSK) monitors flow and batch chemistry unit operations in both laboratory and pilot p...
Liquid-Liquid Phase Separation
This presentation describes a strategy employed to design and develop robust, scalable crystallization processes that avoids Liquid-Liquid Phase Separ...
New Tools For Continuous Flow Chemistry
Andrea Adamo of MIT and Zaiput Flow Technologies discusses new tools for continuous flow chemistry advancement.
Agglomeration & Crystallization Using Particle Measurement
This presentation details how using data from in situ particle vision and measurement tools can be used to determine particle size and shape trends re...
Vývoj a zavádění procesů ve společnosti Lubrizol
Tento webinář se zabývá způsoby zkvalitňování vývoje a zavádění procesů s využitím kalorimetrie a in-situ procesní analýzy. K zajištění nejvyšší možné...
Vývoj chemických procesů ve společnosti Merck
Shane Grosser hovoří o nových nástrojích a metodách používaných v laboratoři společnosti Merck pro intenzifikaci vývoje procesů, jejichž cílem je uryc...

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.