Bezpečnost chemických procesů | Techniky a vybavení

Bezpečnost chemických procesů

Prevence ztráty kontroly nad chemickým procesem

Důležitost bezpečnosti chemických procesů
Techniky zkoumání bezpečnosti chemických procesů
Technologie pro bezpečnost chemických procesů

Aplikace

Chemical Process Development & Scale-Up
Creating Safe, Efficient Processes from Lab to Plant

Chemical Process Development and Scale-Up guides the development of a commercially important molecule from synthesis in the lab to large scale manufacture of a quality product.

Heat Transfer and Process Scale-up
How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Scaling up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance, which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients, to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant.

Přenos hmoty a rychlost reakce
Mísení v chemickém reaktoru a účinek na kinetiku reakce a převádění do praxe

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Crystallization and Precipitation
Optimalizace velikosti krystalů, výnosu a čistoty

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Grignard Reaction Mechanisms
Understand and Control Exothermic Events

Grignard reactions are one of the most important reaction classes in organic chemistry. Grignard reactions are useful for forming carbon-carbon bonds. Grignard reactions form alcohols from ketones and aldehydes, as well as react with other chemicals to form a myriad of useful compounds. Grignard reactions are performed using a Grignard reagent, which is typically a alkyl-, aryl- or vinyl- organomagnesium halide compound. To ensure optimization and safety of Grignard reactions in research, development and production, in situ monitoring and understanding reaction heat flow is important.

Hydrogenation Reactions
Bezpečné monitorování reakcí při zvýšené teplotě a tlaku

Hydrogenační reakce se široce používají při výrobě velkoobjemových a jemných chemikálií pro redukci vícenásobných vazeb na jednoduché. Katalyzátory se obvykle používají na podporu těchto reakcí, přičemž reakční teplota, tlak, zatížení substrátu, zatížení katalyzátoru a intenzita míchání společně působí na absorpci plynného vodíku a celkový výkon reakce. Důkladné pochopení této intenzivní reakce je důležité a PAT technologie, jako je in situ FTIR, kalorimetrie a automatické in situ vzorkování na podporu analýzy HPLC zajišťují bezpečné, optimalizované a dobře charakterizované chemické procesy.

Chemical Reaction Kinetics Studies
Fundamental Understanding of Reactions Rates and Factors Affecting Them

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Measuring Polymerization Reactions
Methods and Techniques to Develop Synthetic Polymer Chemistry

Polymerization reaction measurement is crucial to produce material that meets requirements, including Immediate understanding, accurate and reproducible, Improved safety.

Průtoková chemie
Zvýšení bezpečnosti, zkrácení trvání cyklu, zvýšení kvality a výnosu

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Avoid Explosion Risks Hazards of Chemical Reactions
Risks of Explosions in Chemical Process and How to Avoid Hazards in the Plant

Scientists and engineers eliminate risks of explosions in a chemical plant with a comprehensive safety study. The safety study is applied to develop a process that eliminates uncontrolled heat or gas generation, flammable vapor release, or an over-pressurization of the reactor leading to rupture and loss of contents, which may be flammable. In order to avoid the risk of uncontrolled heat generation, reaction calorimetry determines the heat of reaction and the rate of heat release, so that a process can be designed that minimizes the risk of loss of control.

Prevent Runaway Chemical Reactions
Develop a Safe Chemical Process

Essential measurements and calculations are necessary to model runaway scenarios and establish the ideal reaction procedure. Measuring, calculating, and understanding the parameters are essential to assess and avoid risk in a chemical process. This allows scientists to make predictions about the temperature profiles, maximum operating temperature, and dosing.

Assess the Risk of Chemical Processes

The heat of reaction, or reaction enthalpy, is an essential parameter to safely and successfully scale-up chemical processes. The heat of reaction is the energy that is released or absorbed when chemicals are transformed in a chemical reaction.

Chemical Process Development & Scale-Up

Chemical Process Development and Scale-Up guides the development of a commercially important molecule from synthesis in the lab to large scale manufacture of a quality product.

Heat Transfer and Process Scale-up

Scaling up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance, which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients, to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant.

Přenos hmoty a rychlost reakce

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Crystallization and Precipitation

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Grignard Reaction Mechanisms

Grignard reactions are one of the most important reaction classes in organic chemistry. Grignard reactions are useful for forming carbon-carbon bonds. Grignard reactions form alcohols from ketones and aldehydes, as well as react with other chemicals to form a myriad of useful compounds. Grignard reactions are performed using a Grignard reagent, which is typically a alkyl-, aryl- or vinyl- organomagnesium halide compound. To ensure optimization and safety of Grignard reactions in research, development and production, in situ monitoring and understanding reaction heat flow is important.

Hydrogenation Reactions

Hydrogenační reakce se široce používají při výrobě velkoobjemových a jemných chemikálií pro redukci vícenásobných vazeb na jednoduché. Katalyzátory se obvykle používají na podporu těchto reakcí, přičemž reakční teplota, tlak, zatížení substrátu, zatížení katalyzátoru a intenzita míchání společně působí na absorpci plynného vodíku a celkový výkon reakce. Důkladné pochopení této intenzivní reakce je důležité a PAT technologie, jako je in situ FTIR, kalorimetrie a automatické in situ vzorkování na podporu analýzy HPLC zajišťují bezpečné, optimalizované a dobře charakterizované chemické procesy.

Chemical Reaction Kinetics Studies

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Measuring Polymerization Reactions

Polymerization reaction measurement is crucial to produce material that meets requirements, including Immediate understanding, accurate and reproducible, Improved safety.

Průtoková chemie

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Avoid Explosion Risks Hazards of Chemical Reactions

Scientists and engineers eliminate risks of explosions in a chemical plant with a comprehensive safety study. The safety study is applied to develop a process that eliminates uncontrolled heat or gas generation, flammable vapor release, or an over-pressurization of the reactor leading to rupture and loss of contents, which may be flammable. In order to avoid the risk of uncontrolled heat generation, reaction calorimetry determines the heat of reaction and the rate of heat release, so that a process can be designed that minimizes the risk of loss of control.

Prevent Runaway Chemical Reactions

Essential measurements and calculations are necessary to model runaway scenarios and establish the ideal reaction procedure. Measuring, calculating, and understanding the parameters are essential to assess and avoid risk in a chemical process. This allows scientists to make predictions about the temperature profiles, maximum operating temperature, and dosing.

The heat of reaction, or reaction enthalpy, is an essential parameter to safely and successfully scale-up chemical processes. The heat of reaction is the energy that is released or absorbed when chemicals are transformed in a chemical reaction.

Publikace ke stažení

Know-how

Sustain a Culture of Safety
The series of safety resources offers application-specific knowledge.
Insight for Every Reaction
Resources to help gain insight into every reaction
Průvodce bezpečností procesů
Guide to Process Safety discusses challenges to consider when designing a safe process including thermal hazard analysis in chemical production, runaw...
Rizika související s rostoucí teplotou
Při zavádění chemických procesů do praxe je pochopení změn teploty a související akumulace tepla v důsledku reakce kriticky důležité pro bezpečnost pr...

Webové semináře na objednávku

Challenges in Process Safety Assurance of a Hazardous Epoxidation
This case study summarizes the retrospective process to assure safety of an energetic epoxidation process following regulatory intervention action.
Impact of Process Intensification on Process Safety
This presentation discusses how Nalas Engineering safely handles high energy materials and hazardous chemistry.

Podobné produkty

Technologie využívané v zajišťování bezpečnosti chemických procesů a analýze termických rizik

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.