Seminář

Využívání automatizace a PAT v novém normálu

Strategie ke zvýšení informovanosti a produktivity

Využití experimentování bohatého na data (DRE)

Od svého založení v roce 2014 se laboratoř společnosti Merck pro intenzifikaci vývoje procesů (iLab) v rámci výzkumu a vývoje malých molekulárních procesů zaměřuje na vývoj nástrojů a technik, jejichž cílem je získat hlubší a rozsáhlejší informace o procesu, a to při velmi nízké spotřebě zdrojů. Tyto techniky se soustředí na koncept intenzifikace dat, přesněji řečeno na jejich efektivnější získávání, zmenšování jejich objemu a analýzu. Tyto činnosti jsme začali nazývat Experimentování bohaté na data (DRE) a investice daly vzniknout širší strategické iniciativě v oblasti výzkumu a vývoje velkých i malých molekulárních procesů s názvem „Iniciativa DRE“.

Zvyšování hustoty dat při současném zlepšování produktivity – dokonce i tehdy, nejsou-li vědci přítomni v laboratoři

Tato prezentace vyzdvihuje instalaci nových technologií, jako je modelování procesů, stolní automatizace, střední a velkokapacitní experimenty, procesní analytická technologie (PAT) a statisticky navrhované experimenty. Ohlédneme se zpět za:

  • vývojem, demonstrací a nasazením nových nástrojů určených ke zvýšení informační hustoty prováděných experimentů;
  • efektivitou chemiků a inženýrů, kteří provádějí experimentování bohaté na data (DRE);
  • využitím podpůrných technologií k pokračování výzkumného úsilí během pandemie.

Přidejte se ke stovkám vědců, kteří již tuto prezentaci zhlédli.

Shane Grosser, Ph.D. – Merck & Co, Inc.
Shane Grosser, Ph.D. – Merck & Co, Inc.