Měření polymeračních reakcí | chemie polymerů | METTLER TOLEDO

Polymerační reakce

Komplexní porozumění kinetice pro vývoj chemie syntetických polymerů


What Are Polymerization Reactions?
Polymerization Reaction Understanding
ABC Triblock Copolymer Case Study
ReactIR Ready
Kinetics of Tetrahydrofuran Polymerization Reaction

Reactors for Polymerization Reactions

Aplikace

Applications Related to Polymerization Reactions

Chemical Reaction Kinetics Studies
Study Chemical Reaction Rates and Measure Kinetics Inline

In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences of reacting components in real-time. Continuous data over the course of a reaction allows for the calculation of rate laws with fewer experiments due to the comprehensive nature of the data.  Reaction Progression Kinetics Analysis (RPKA) uses in situ data under synthetically relevant concentrations and captures information throughout the whole experiment ensuring that the complete reaction behavior can be accurately described.

Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Heat Transfer and Process Scale-up
How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Scaling-up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant. 

Přenos hmoty a rychlost reakce
Mísení v chemickém reaktoru a účinek na kinetiku reakce a převádění do praxe

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Průtoková chemie
Zvýšení bezpečnosti, zkrácení trvání cyklu, zvýšení kvality a výnosu

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Chemical Process Safety
Avoid Losing Control Over a Chemical Process

Chemical process safety focuses on preventing incidents and accidents during manufacturing of chemicals and pharmaceuticals in large scale. It refers to unintentional release of potentially dangerous materials and energy to the environment during a chemical reaction or because of a runaway reaction.

Process Analytical Technology (PAT)
PAT is Changing Chemical Process Development, Scale-up, and Manufacturing

Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety, and provides measurements for rapid troubleshooting. Process Analytical Technology (PAT) applications range from monitoring chemical reactions, crystallization, formulations, and bioprocessing.

Control Residual Isocyanate
Process Analytical Technology for Continuous Measurement of NCO

Isocyanates are critical building blocks for high performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers, and insulation. Concerns over exposure to residual isocyanates led to new limits for residual isocyanates in new products. Traditional analytical methods for measuring the residual isocyanate (NCO) concentration using offline sampling and analysis raise concerns. In situ monitoring with process analytical technology addresses these challenges and enables manufacturers and formulators to ensure that product quality specifications, personnel safety, and environmental regulations are met.

Key Syntheses in Pharmaceutical and Polymer Chemistry

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Chemical Reaction Kinetics Studies

In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences of reacting components in real-time. Continuous data over the course of a reaction allows for the calculation of rate laws with fewer experiments due to the comprehensive nature of the data.  Reaction Progression Kinetics Analysis (RPKA) uses in situ data under synthetically relevant concentrations and captures information throughout the whole experiment ensuring that the complete reaction behavior can be accurately described.

Chemical Process Development & Scale-Up

Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Heat Transfer and Process Scale-up

Scaling-up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant. 

Přenos hmoty a rychlost reakce

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Průtoková chemie

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Chemical Process Safety

Chemical process safety focuses on preventing incidents and accidents during manufacturing of chemicals and pharmaceuticals in large scale. It refers to unintentional release of potentially dangerous materials and energy to the environment during a chemical reaction or because of a runaway reaction.

Process Analytical Technology (PAT)

Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety, and provides measurements for rapid troubleshooting. Process Analytical Technology (PAT) applications range from monitoring chemical reactions, crystallization, formulations, and bioprocessing.

Control Residual Isocyanate

Isocyanates are critical building blocks for high performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers, and insulation. Concerns over exposure to residual isocyanates led to new limits for residual isocyanates in new products. Traditional analytical methods for measuring the residual isocyanate (NCO) concentration using offline sampling and analysis raise concerns. In situ monitoring with process analytical technology addresses these challenges and enables manufacturers and formulators to ensure that product quality specifications, personnel safety, and environmental regulations are met.

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Publikace ke stažení

Publications Related to Polymerization Reactions

On-Demand Webinars

Professor Robson Storey - University of Southern Mississippi
Real-time in situ mid-infrared monitoring of polymerization reactions involving isobutylene and styrene is the focus of this presentation. Professor R...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Emulsions and Polymerization
In the chemical industry, the polymerization and final particle distribution are affected by the initial emulsion droplet size of the monomer. This we...
Reakční kalorimetrie v chemickém průmyslu
Tento webinář je zaměřen na aplikace a význam mísení a reakční kalorimetrie v procesech v chemickém průmyslu. Součástí je také řada případových studií...

Value Content

Control Residual Isocyanate
Isocyanate are the most critical building blocks for the performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers,...
Mechanistic Insights to Reactions
Two recently published chemical reaction kinetics studies examples are introduced from researchers at Bristol-Myers Squibb, Scripps, and University of...
Heat Transport in Agitated Vessels
This application note describes how reaction calorimetry provides accurate measurement of the thermal resistances and the heat evolved from reactions...
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů
Tato bílá kniha předkládá nejčastější přístupy k analýze velikosti částic a způsoby, jak lze tyto přístupy používat k zajištění efektivní výroby vysoc...
Studie efektivní DoE
Technika plánovaných experimentů (Design of Experiments – DoE) umožňuje souběžně zkoumat několik faktorů ve snaze identifikovat mezi nimi relevantní f...

Podobné produkty

Products for Measuring Polymerization Reactions

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.