Polymerization Reaction Measuring | Methods & Techniques in Polymer Chemistry

Polymerization Reactions

Methods and Techniques to Develop Synthetic Polymer Chemistry


Polymerization Reaction Definition
Types of Polymerization Reactions
Measure Polymerization Reactions
ABC Triblock Copolymer Development Case Study
ReactIR Ready
Novel Silicone Synthesis via Polymerization
SIlicone Polymerization

Technology for Understanding Polymerization Reactions
Reactors for Polymerization Reactions

Aplikace

Applications Related to Polymerization Reactions

Chemical Reaction Kinetics Studies
Fundamental Understanding of Reactions Rates and Factors Affecting Them

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Chemical Process Development & Scale-Up
Creating Safe, Efficient Processes from Lab to Plant

Chemical Process Development and Scale-Up guides the development of a commercially important molecule from synthesis in the lab to large scale manufacture of a quality product.

Heat Transfer and Process Scale-up
How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Scaling up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance, which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients, to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant.

Přenos hmoty a rychlost reakce
Mísení v chemickém reaktoru a účinek na kinetiku reakce a převádění do praxe

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Průtoková chemie
Zvýšení bezpečnosti, zkrácení trvání cyklu, zvýšení kvality a výnosu

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Bezpečnost chemických procesů
Prevence ztráty kontroly nad chemickým procesem

Cílem bezpečnosti chemických procesů je předcházet nehodám a mimořádným událostem ve velkovýrobě chemických látek a léčiv. Zabývá se prevencí nežádoucího uvolnění potenciálně nebezpečných materiálů a energie v průběhu chemické reakce do okolí v případě, že se chemická reakce vymkne kontrole.

Process Analytical Technology (PAT)
Changing Chemical Process Development, Scale-up and Manufacturing

Process Analytical Technology (PAT) is a system for designing, analyzing and controlling manufacturing with the goal of ensuring final product quality.

Control Residual Isocyanate
Process Analytical Technology for Continuous Measurement of NCO

Isocyanates are critical building blocks for high performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers, and insulation. Concerns over exposure to residual isocyanates led to new limits for residual isocyanates in new products. Traditional analytical methods for measuring the residual isocyanate (NCO) concentration using offline sampling and analysis raise concerns. In situ monitoring with process analytical technology addresses these challenges and enables manufacturers and formulators to ensure that product quality specifications, personnel safety, and environmental regulations are met.

Key Syntheses in Pharmaceutical and Polymer Chemistry

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Chemical Reaction Kinetics Studies

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Chemical Process Development & Scale-Up

Chemical Process Development and Scale-Up guides the development of a commercially important molecule from synthesis in the lab to large scale manufacture of a quality product.

Heat Transfer and Process Scale-up

Scaling up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance, which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients, to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant.

Přenos hmoty a rychlost reakce

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Průtoková chemie

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Bezpečnost chemických procesů

Cílem bezpečnosti chemických procesů je předcházet nehodám a mimořádným událostem ve velkovýrobě chemických látek a léčiv. Zabývá se prevencí nežádoucího uvolnění potenciálně nebezpečných materiálů a energie v průběhu chemické reakce do okolí v případě, že se chemická reakce vymkne kontrole.

Process Analytical Technology (PAT)

Process Analytical Technology (PAT) is a system for designing, analyzing and controlling manufacturing with the goal of ensuring final product quality.

Control Residual Isocyanate

Isocyanates are critical building blocks for high performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers, and insulation. Concerns over exposure to residual isocyanates led to new limits for residual isocyanates in new products. Traditional analytical methods for measuring the residual isocyanate (NCO) concentration using offline sampling and analysis raise concerns. In situ monitoring with process analytical technology addresses these challenges and enables manufacturers and formulators to ensure that product quality specifications, personnel safety, and environmental regulations are met.

Compounds containing fluorine are important in pharmaceutical and polymer industry applications. Fluorination chemistry occurs when a fluorine atom is introduced into an organic compound. The nature of the substrate molecule, the type of fluorine source and reaction conditions control the kinetics, thermodynamics and overall safety of a fluorination reaction. Fluorinations can be very energetic and specificity can be difficult to control. For this reason, understanding these reactions from a kinetics and thermodynamic perspective is critical to ensuring yield, quality and safety. For these reasons, in situ spectroscopy, automated sampling, and automated laboratory reactors are invaluable technologies for reactions that use fluorine or fluorine compounds for to perform fluorinations.

Publikace ke stažení

Publications Related to Polymerization Reactions

On-Demand Webinars

Professor Robson Storey - University of Southern Mississippi
Real-time in situ mid-infrared monitoring of polymerization reactions involving isobutylene and styrene is the focus of this presentation. Professor R...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Improve Emulsion Stability
Particle or droplet size is critical to improve the stability of emulsions and liquid formulations. Ideally, scientists and engineers accelerate their...
Reakční kalorimetrie v chemickém průmyslu
Tento webinář je zaměřen na aplikace a význam mísení a reakční kalorimetrie v procesech v chemickém průmyslu. Součástí je také řada případových studií...

Additional Resources

Control Residual Isocyanate
Isocyanate are the most critical building blocks for the performance polyurethane-based polymers that make up coatings, foams, adhesives, elastomers,...
Mechanistic Insights to Reactions
Two recently published chemical reaction kinetics studies examples are introduced from researchers at Bristol-Myers Squibb, Scripps, and University of...
Heat Transport in Agitated Vessels
This application note describes how reaction calorimetry provides accurate measurement of the thermal resistances and the heat evolved from reactions...
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů
Tato bílá kniha předkládá nejčastější přístupy k analýze velikosti částic a způsoby, jak lze tyto přístupy používat k zajištění efektivní výroby vysoc...
Studie efektivní DoE
Technika plánovaných experimentů (Design of Experiments – DoE) umožňuje souběžně zkoumat několik faktorů ve snaze identifikovat mezi nimi relevantní f...

Podobné produkty

Products for Measuring Polymerization Reactions

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.