Chemical Reaction Kinetics Studies - METTLER TOLEDO

Chemical Reaction Kinetics Studies

Study Chemical Reaction Rates and Measure Kinetics Inline

Kinetics, Mechanism and Pathway
Kinetics in C-H Activations
ReactIR with iC Kinetics software

Aplikace

Applications Related to Chemical Reaction Kinetics Studies

Chemical Synthesis
Screen and Optimize Catalysis, Hydrogenation, Polymer Synthesis and Other Reactive Chemical Syntheses

Chemists working in chemical synthesis discover and develop innovative chemical reactions and processes.

Crystallization and Precipitation
Optimalizace velikosti krystalů, výnosu a čistoty

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Impurity Profiling of Chemical Reactions
Continuous Automated Reaction Sampling Improves Productivity and Understanding for Chemists

Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies. Accurate, reproducible, and representative reactions samples are necessary for these studies.

Přenos hmoty a rychlost reakce
Mísení v chemickém reaktoru a účinek na kinetiku reakce a převádění do praxe

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Heat Transfer and Process Scale-up
How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Scaling-up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant. 

Chemical Process Safety
Determine the Safety of Chemical Processes Prior to Scale-up

How can I be sure that my chemical process is safe? It is critical to understand the risks inherent in moving a chemical process to a larger scale before manufacturing begins. The use of reaction calorimetry is an essential part of process development studies, providing detailed information about the rate of heat production. This allows researchers to optimize the temperature and dosing profiles to maximize process safety at all times, and reduce to a minimum the risks involved.

Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Průtoková chemie
Zvýšení bezpečnosti, zkrácení trvání cyklu, zvýšení kvality a výnosu

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Chemical Synthesis

Chemists working in chemical synthesis discover and develop innovative chemical reactions and processes.

Crystallization and Precipitation

Optimalizace a převedení krystalizace a srážení do praxe za účelem výroby produktů, které trvale splňují požadavky na čistotu, výnos, tvar a velikost částic může představovat jeden z největších problémů ve vývoji procesů.

Impurity Profiling of Chemical Reactions

Knowledge of impurity kinetics and mechanism of formation is important in determining reaction end-point in chemical and process development studies. Accurate, reproducible, and representative reactions samples are necessary for these studies.

Přenos hmoty a rychlost reakce

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Heat Transfer and Process Scale-up

Scaling-up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant. 

Chemical Process Safety

How can I be sure that my chemical process is safe? It is critical to understand the risks inherent in moving a chemical process to a larger scale before manufacturing begins. The use of reaction calorimetry is an essential part of process development studies, providing detailed information about the rate of heat production. This allows researchers to optimize the temperature and dosing profiles to maximize process safety at all times, and reduce to a minimum the risks involved.

Chemical Process Development & Scale-Up

Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production

Průtoková chemie

Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických syntetizačních kroků, které nejsou u dávkových reaktorů možné, a nový rozvoj v oblasti konstrukce průtokových reaktorů umožňuje využití alternativních reakcí, které jsou u dávkových směsných reaktorů omezeny. Výsledkem tak může být vyšší kvalita produktů a vyšší výnos.  V kombinaci s procesní analytickou technologií (PAT) umožňuje průtoková chemie rychlé provedení analýzy, optimalizace a převedení chemické reakce do praxe.

Publikace ke stažení

Publications Related to Chemical Reaction Kinetics Studies

White Papers

Grignard Reaction Scale-up
Exothermic chemical reactions pose inherent risks – especially during scale-up. Published studies from top chemical and pharmaceutical companies show...
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
Kvalita mnoha experimentů, zejména v oblasti analýzy reakcí, do značné míry závisí na schopnosti stanovit přesný okamžik zahájení a dokončení reakce....
Chemická syntéza bez baněk s kulatým dnem
Learn how to improve your organic synthesis!This white paper discusses new methodologies for organic synthesis including how to: Cool and heat without...
o monitoringu reakcí v reálném čase: Tandemová hydroformylace/hydrogenace
In situ monitoring mid-FTIR procesu v reálném čase vede k lepšímu porozumění aktivity a odolnosti katalyzátoru. Vědci na tokijské univerzitě používají...
Bílá kniha: Procesní FTIR pro bezpečnou redukci tetrahydridoboritanem sodným
John O'Reilly z irské pobočky Roche popisuje udržitelný systém procesní analytické technologie (PAT) s využitím procesní FTIR pro bezpečný provoz zaří...

On-Demand Webinars

Reaction Progress Kinetic Analysis
Professor Donna Blackmond discusses how Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) methodology simplifies kinetic studies of organic reactions.
Reaction Progress Kinetic Analysis: A Powerful Methodology for Streamlining the Study of Complex Organic Reactions
Professor Donna Blackmond continues the discussion on how Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) methodology simplifies the kinetic studies of orga...
Reaction Kinetics Progress Analysis Ryan Baxter
This webinar explores a graphical analysis approach to rationalize unusual kinetics in C-H activations. The Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA)...
Development of Continuous Processes
David Ford of Nalas investigated an Oxidative Nitration reaction with a fast and highly exothermic oxidation step using reaction calorimetry and Proce...
Impact of FTIR Studies on the Understanding of Asymmetric Rhodium Catalyzed Carbenoid Reactions
The use of Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy to understand the effect of catalyst, substrate, and carbenoid precursor on the rate and eff...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Accelerated Process Development
Process development focused on continuous processes can utilize many of the same tools used in traditional batch processes. Nalas Engineering develops...

Citations

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

Podobné produkty

Products for Chemical Reaction Kinetics Studies

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.