Gravity Fall Metal Detectors

Grawitacyjne wykrywacze metali

Kontrola swobodnie opadających produktów sypkich, proszków, ziaren i granulatów

Nasze wysokowydajne grawitacyjne systemy wykrywania metali bezproblemowo wykrywają i odrzucają substancje zanieczyszczające w swobodnie opadających, sproszkowanych i granulowanych produktach spożywczych, kosmetycznych i chemicznych. Nasze wydajne systemy odrzucania braków, najnowsza technologia optymalizująca produktywność, wyjątkowy opcjonalny automatyczny system testowania oraz możliwość integracji z istniejącymi urządzeniami przyspieszą operacje i pomogą zmaksymalizować zyski.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Jak działają grawitacyjne systemy wykrywania metali?

Grawitacyjne wykrywacze metali (znane również jako „wykrywacze do produktów podawanych w spadku swobodnym” lub „wykrywacze z podawaniem grawitacyjnym”) nadają się do kontroli dowolnych sypkich produktów w postaci proszków lub granulatów, w tym do wykrywania metali na potrzeby przemysłu produkcji mąki i ziarna, wykrywania metali na potrzeby przemysłu cukrowniczego, a także wykrywania metali w produkcji mleka w proszku, suszonych owoców i orzeszków ziemnych.

Grawitacyjne wykrywacze metali, powszechnie stosowane w przetwórstwie spożywczym, działają na zasadzie przepływu produktu przez linię produkcyjną, swobodnie opadającego pod wpływem siły grawitacji przez mały otwór wykrywacza metali, co pozwala uzyskać wysoką czułość. Po wykryciu metalu uruchamiane jest w pełni automatyczne, szybkie urządzenie odrzucające, które zmienia kierunek przepływu zanieczyszczonego produktu i oddziela go od głównego potoku wyrobów.

Gardzielowe wykrywacze metali lub wykrywacze VFFS nie są dokładnie takie same. Podobnie do systemów grawitacyjnych kontrolują one produkty opadające swobodnie pod wpływem grawitacji, ale nie są wyposażone w zintegrowany system odrzucania braków. Zamiast tego są one połączone z wagą wielogłowicową i maszyną torebkującą; w przypadku wykrycia zanieczyszczenia wysyłają do maszyny torebkującej sygnał, aby wykonała podwójne opakowanie zanieczyszczonego produktu, ewentualnie po prostu zatrzymują linię, aby umożliwić usunięcie substancji zanieczyszczającej z linii produkcyjnej.

Powiązane materiały

 

Jak wybrać najlepszy wykrywacz metali z podawaniem grawitacyjnym?

Grawitacyjne systemy wykrywania metali zostały stworzone specjalnie do kontroli swobodnie opadających proszków i granulatów w zastosowaniach niewykorzystujących ciśnienia. Są one wyposażone w urządzenia odrzucając odpowiednie do danego zastosowania. Grawitacyjne wykrywacze metali z zaworem trójdrożnym nadają się do kontroli produktów w formie proszków i granulatów. Są one wyposażone są w przechwytujący mechanizm odrzucający oraz rozwiązanie szybkiego rozłączania, co upraszcza czyszczenie i jest szczególnie przydatne, gdy zmiany produkcji są częste lub pomiędzy poszczególnymi partiami produktu wymagane jest czyszczenie.

Nowatorska konstrukcja systemów grawitacyjnych Sealtite zapewnia pyłoszczelność. Praktycznie eliminuje to przedostawanie się produktów bez zanieczyszczeń do kanału odrzutu braków, co zmniejsza ilość odpadów. Technologia Sealtite doskonale nadaje się do kontroli produktów o wysokiej wartości w postaci pyłu w miejscach zagrożonych wybuchem oraz tam, gdzie przestrzeń produkcyjna jest ograniczona.

Systemy grawitacyjne Open Diverter stanowią ekonomiczne rozwiązanie do stosowania z produktami niepyłowymi i w razie potrzeby można je zmodernizować do standardu Sealtite. Najlepiej nadają się do kontroli produktów w formie granulatów bez pyłu w miejscach, gdzie przestrzeń produkcyjna jest ograniczona.

METTLER TOLEDO Safeline jest globalnym producentem przemysłowych systemów wykrywania metali przeznaczonych do różnych środowisk produkcyjnych oraz zastosowań, takich jak produkcja żywności i napojów, farmaceutyków i nutraceutyków, kosmetyków i środków higieny osobistej, środków chemicznych i innych.

W jaki sposób grawitacyjny system wykrywania metali pozwala zwiększyć produktywność?

Technologia Profile METTLER TOLEDO Safeline pozwala producentom zmniejszyć częstotliwość rutynowych testów działania wykrywaczy metali dzięki wykorzystaniu trybu testu skróconego (RT). Tryb RT umożliwia pracę wykrywacza metali z wyższym od wymaganego poziomem czułości, przy jednoczesnym monitorowaniu działania wykrywacza na poziomie pewności, przy którym można znacznie zmniejszyć częstotliwość rutynowego monitorowania działania (z zastrzeżeniem okresów kwarantanny).

Kolejne ważne narzędzie, określane jako automatyczny system testowania (ATS), może zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracowników na linii produkcyjnej, eliminując konieczność wykonywania większości rutynowych testów monitorowania pracy wymagających pracy na wysokości. System ATS skraca czas trwania testów o ponad 80% (z 3–5 minut do niecałych 45 sekund na linię). ATS jest jedyną metodą, która pozwala w sposób spójny potwierdzić czułość w najgorszym przypadku, zapewniając lepszą zgodność z przepisami i skuteczniejszą ochronę marki.

W niektórych przypadkach, w zależności od protokołu testowania stosowanego w zakładzie, tryb testu skróconego i system ATS mogą znacznie wydłużyć czas sprawnego działania, poprawić całkowitą efektywność urządzeń (OEE) oraz ograniczyć koszty.

Powiązane materiały

 

Czy dostępne są grawitacyjne wykrywacze metali zgodne z normami ATEX, IECEx lub Hazloc do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych?

Tak, istnieją rozwiązania do wykrywania metali przeznaczone do pracy w strefach zapylonych lub potencjalnie wybuchowych. W przypadku pracy w środowisku potencjalnie wybuchowym METTLER TOLEDO oferuje systemy wykrywania metali ze spadkiem swobodnym i inne systemy wymagające zgodności z przepisami ATEX/IECEx/Hazloc.

Jaki wpływ na bezpieczeństwo pracowników mają grawitacyjne wykrywacze metali?

Grawitacyjne wykrywacze metali METTLER TOLEDO mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy podczas kontroli produktów w przemyśle spożywczym i innych środowiskach produkcyjnych.

  1. Tryb testu skróconego: zmniejszenie częstotliwości testowania wykrywaczy metali dzięki technologii skróconego testu (RT) pozwala odpowiednio ograniczyć liczbę szczebli, które operator musi pokonać w celu przeprowadzenia testu — przepuszczenia próbki testowej przez otwór wykrywacza lub uzyskania dostępu do interfejsu HMI w celu uruchomienia procedury testowania. Inną funkcją dostępną w naszych wykrywaczach metali Profile jest emulacja, która umożliwia sterowanie interfejsem HMI wykrywacza z poziomu różnych urządzeń sieciowych, takich jak tablet lub telefon komórkowy. To z kolei zmniejsza potrzebę prac na wysokości, jeśli interfejs HMI jest zainstalowany w niedogodnym miejscu.
  2. Automatyczny system testowania: automatyczny system testowania (ATS) do wykrywaczy metali to kolejna opcja dostępna w naszych najnowszych systemach grawitacyjnych Zastosowanie urządzenia, które pozostaje wewnątrz otworu wykrywacza metali, zapewnia kontrolowany, powtarzalny i nieinwazyjny proces testowy. Dzięki wykorzystaniu systemu ATS praktycznie nie trzeba wchodzić na dużą wysokość, aby przeprowadzić większość rutynowych testów wydajności, ani też sięgać przez zainstalowany sprzęt, aby przepuścić próbkę przez otwór wykrywacza metali.
     

Powiązane materiały