Poznaj nasze rozwiązania serwisowe

Poznaj nasze rozwiązania serwisowe

Ściśle dostosowane do wymagań sprzętu

+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

Zadbaj o stałą precyzję, wyższą produktywność i krótsze przestoje

Dokładność działania urządzeń jest czynnikiem warunkującym jakość produktu końcowego. Zapewnia także łatwe zachowanie zgodności z wszelkimi normami, standardami oraz wymogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Serwis METTLER TOLEDO dysponuje zasobami wiedzy umożliwiającej utrzymanie jednolitej jakości i wyższej produktywności, które zaowocują zwiększeniem zysków i poprawą spójności produkcji. Zapoznaj się z zaletami planów serwisowych zaprojektowanych zgodnie z potrzebami klientów i wymogami branży.

 

Pakiety konserwacyjne

+

Certyfikaty wzorcowania

+

Załączniki do certyfikatów

Pakiet BasicCare zapewnia utrzymanie sprawności i wydajności urządzeń, a w razie naprawy obniżone koszty robocizny.


Pakiet StandardCare poza zapewnieniem sprawności i wydajności obejmuje pokrycie kosztów robocizny w razie koniecznych napraw.


Pakiet ComprehensiveCare oferuje pełną kontrolę wydajności i wydatków, zapewniając pokrycie kosztów robocizny i materiałów w razie koniecznych napraw.

Accuracy Calibration Certificate (ACC) – klucz do gwarantowanej dokładności

Wzorcowanie to jedyny sposób, by poznać rzeczywistą dokładność wyników ważenia. Urządzenie powinno więc zostać wywzorcowane w miejscu jego codziennej eksploatacji.

Certyfikaty wzorcowania dokładności Accuracy Calibration Certificate (ACC) umożliwiają ocenę ilościową działania urządzenia (niepewność pomiaru) w całym jego zakresie pomiarowym i zależnie od mających zastosowanie przepisów mogą być uzupełnione o szereg załączników.

Certyfikat GWP® – w zgodzie z wymogami procesów

Generując certyfikat GWP®  (wystawiany jako załącznik do certyfikatu ACC), możemy pomóc Ci właściwie odczytać wyniki wzorcowania i ustalić, czy waga odpowiada wewnętrznym wymaganiom Twojej firmy. Dzięki temu zyskasz pewność, że waga jest właściwa do celów, do których została przeznaczona, oraz otrzymasz dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań w zakresie dokładności.


Opłacalny przegląd okresowy

Każda firma dąży do optymalnego wykorzystania inwestycji i wydłużenia czasu eksploatacji urządzeń. Nasz program konserwacji zapobiegawczej, który obejmuje dostęp do infolinii technicznej oraz wsparcie zdalne i pomoc w siedzibie klienta, pozwala ograniczyć do minimum ryzyko pojawienia się nieplanowanych przestojów. Dzięki temu możesz uchronić się przed nadmiernymi kosztami napraw i obciążaniem budżetu, a jednocześnie ustrzec się nieplanowanych przestojów i trudnych do przewidzenia scenariuszy.

Wzorcowanie i zgodność z przepisami

Bez względu na to, czy pomiar odbywa się w laboratorium kontroli jakości, in-line, przy napełnianiu opakowań czy przy wysyłce, użytkownik musi mieć pewność, że urządzenie będzie zawsze utrzymywać parametry działania. Rozległa wiedza w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami pozwala nam dostarczać odpowiednie certyfikaty wzorcowania oraz oparte na ocenie ryzyka plany, umożliwiające wytworzenie powszechnie akceptowanej dokumentacji, która spełnia wymagania audytów i zapewnia całkowitą identyfikowalność produktu. 

 

 

Przegląd naszych usług – oferta dostosowana do potrzeb

Aktywne i planowe podejście do konserwacji urządzeń pozwala uniknąć ryzyka braku wiarygodności wyników, nieoczekiwanych przestojów i dodatkowych kosztów. Oferujemy pakiet usług uzupełniających, które pomagają w prosty sposób zapewnić sobie pełną zgodność z przepisami, dokumentować procesy zgodnie z wymogami audytów, uzyskać szybką pomoc i skorzystać z naszej wiedzy w zakresie szkoleń. Dobór usług zależy od branży i obowiązujących w niej regulacji.

 
No Contract
BasicCare
StandardCare
ComprehensiveCare
ExtendedCare

Performance

 
 
 
 

Planned Preventive Maintenance

x

Operational Testing

Functional Testing only

Compliance

 
 
 
 

Calibration and Verification

On request
 
 
 
Added to service contract according to your requirements and regulations

GxP – Good Measuring Practices

On request
 
 
 
Recommended, preferred rates may apply

Planned Calibration

x

Expertise

 
 
 
 

Customer Training*

On request
 
 
 
Recommendation provided

Full Asset Report

x

Uptime

 
 
 
 

Remote Support

x
Preferred rates

Technical Hotline

x
x

Repair Labor included

x
Preferred rates

Repair Parts included

x
x
x

Preferential intervention

x

Service Level Agreement

Best effort
Standard 48h
 
 
Standard 48h or customized up to 24/7

Travel Time

Not included
Preferred rates
 *
 *

*Exceptions might apply