Szkolenia i nauczanie

Szkolenie użytkowników

Pomagamy personelowi osiągać optymalną wydajność pracy w zgodzie z normami

  • Usługi powiązane

Praktyczne szkolenie w naturalnym środowisku pracy

Naszym zdaniem szkolenia przynoszą najlepsze wyniki, gdy operatorzy mogą się skoncentrować na nauce bez czynników rozpraszających i presji, jakie im t...

Naszym zdaniem szkolenia przynoszą najlepsze wyniki, gdy operatorzy mogą się skoncentrować na nauce bez czynników rozpraszających i presji, jakie im towarzyszą w normalnym środowisku pracy. Jednak zdajemy sobie również sprawę, że w przedsiębiorstwie bardzo ważna jest ciągłość i płynność działań, a wygospodarowanie dla operatorów dodatkowego czasu na szkolenie zewnętrzne może stanowić problem.

Biorąc to pod uwagę, oferujemy szeroki wachlarz szkoleń w naszych ośrodkach oraz szkolenia w miejscu pracy, gdzie operatorzy mogą uczyć się w naturalnym środowisku produkcyjnym na własnym, dobrze znanym sprzęcie.

Wszystkie szkolenia dostosowane są indywidualnie do potrzeb personelu. Kursy przygotowano głównie z myślą o operatorach, kierownikach oraz pozostałych pracownikach działów ds. jakości, jak również zakładowych inżynierach i technikach, którzy zyskają najwięcej, zapoznając się z omawianą tematyką. Są one także przydatne dla wszystkich osób zajmujących się testami, obsługą i konserwacją.

 

Dogłębna znajomość urządzeń do kontroli produktów

Wszystkie moduły szkoleniowe zostały opracowane w taki sposób, aby gwarantować bezpieczeństwo pracy przy jednoczesnym jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych w zakładzie urządzeń. Materiały szkoleniowe obejmują niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, Dobre Praktyki Wytwarzania oraz wszechstronne informacje na temat posiadanego systemu do kontroli produktów.

Poznaj podstawowe funkcje wagi kontrolnej, wykrywacza metali i systemu kontroli rentgenowskiej oraz naucz się nimi posługiwać. Dowiedz się, jak je konserwować i dbać o nie, aby spełniały wymogi jakościowe.