Performance Verification

Weryfikacja działania

Pomoc w zapewnieniu stałej zgodności z przepisami

Potrzeba weryfikacji działania
Weryfikacja działania dotycząca zgodności z przepisami
Zapewnienie zgodności z normami
Wsparcie walidacji oprogramowania
  • Usługi powiązane