detektor metalu

Detektor metalu | detektory metali do różnych substancji i przemysłów

Przemysłowe detektory metali do różnych branż sprawdzą się w wykrywaniu metali w różnych substancjach.

Przemysłowe wykrywacze metali oraz systemy detekcji metali umożliwiają bezpieczne wykrywanie i odrzucanie zanieczyszczeń metalami z linii produkcyjnych, pomagając producentom zachować zgodność z przepisami, ograniczyć ryzyko wycofania produktu z rynku oraz skrócić przestoje w produkcji. Oferta obejmuje systemy wykrywania metali odpowiednie do różnych zastosowań w branży spożywczej, farmaceutycznej i innych.

Zadzwoń
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest przemysłowy wykrywacz metali?

Przemysłowe wykrywacze metali zwane również systemami kontroli do wykrywania metali umożliwiają sprawdzenie, czy do surowców lub przetworzonych produktów spożywczych oraz wyrobów farmaceutycznych nie przedostały się zanieczyszczenia metalami, a w razie ich wykrycia pozwalają bezpiecznie odrzucić zanieczyszczone produkty z linii produkcyjnej. W zakładach przetwórstwa żywności przemysłowe wykrywacze metali umożliwiają zachowanie zgodności z normami bezpieczeństwa żywności, przepisami i kodeksami postępowania sprzedawców detalicznych.

Najbardziej odpowiednie krytyczne punkty kontrolne, w których powinny zostać zainstalowane wykrywacze metali, można wyznaczyć dzięki analizie HACCP (Hazards Analysis Critical Control Points – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne).

Jak działa wykrywacz metali?

Większość modeli przemysłowych wykrywaczy metali to systemy z cewką zrównoważoną. Trzy cewki są nawinięte na niemetalowy korpus, dokładnie równolegle względem siebie. Dokładne omówienie działania wykrywaczy metali znajduje się w naszym poradniku dotyczącym wykrywania metali. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie 8 poradnika.

Powiązane materiały

 

Jaką czułość mają wykrywacze metali?

Czułość przemysłowego wykrywacza metali zależy od przewidzianego zastosowania, producenta i modelu urządzenia. Czułość wykrywacza wyraża się średnicą sfery wykonanej z określonego metalu. Po umieszczeniu w środku otworu tunelowego wykrywacza sfera taka musi być za każdym razem wykrywana. Wraz ze wzrostem rozmiaru otworu czułość tunelowego wykrywacza metali zmniejsza się.

Produkty suche, takie jak wyroby cukiernicze lub płatki, są stosunkowo łatwe do skontrolowania. Ogólnie lepszą czułość mają wykrywacze pracujące z wysokimi i bardzo wysokimi częstotliwościami (typowo od około 800 kHz i wyższymi), które ponadto szczególnie dobrze radzą sobie z wykrywaniem zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej.

Przy kontroli produktów wilgotnych lub przewodzących elektryczność, takich jak świeże mięso, drób, ser, ryby lub produkty pakowane w folię metalizowaną, sytuacja jest inna. Wilgotne produkty tworzą w wykrywaczu „sygnał wpływu produktu”, który należy wyeliminować przed rozpoczęciem kontroli. W pokonaniu problemów powodowanych przez wpływ produktu pomaga nowatorska technologia wielu jednoczesnych częstotliwości połączona z algorytmem tłumienia sygnału własnego wyrobu, która umożliwia wykrywanie znacznie mniejszych kawałków metalu.

Powiązane materiały