Najlepsze praktyki w zakresie testowania grawitacyjnych wykrywaczy metali – seminarium internetowe na temat systemu ATS

Rozwiązanie problemów związanych z testowaniem w zastosowaniach grawitacyjnego wykrywania metali pozwala uzyskać lepszą zgodność z przepisami.

W ramach seminarium internetowego na temat automatycznego systemu testowania (ATS) omawiamy wyzwania stojące przed użytkownikami gardzielowych (VFFS) i grawitacyjnych wykrywaczy metali dotyczące tego, w jaki sposób można skutecznie potwierdzić czułość na linii środkowej (najgorszy przypadek) wykrywaczy metali podczas testów monitorowania wydajności.

Tradycyjne metody ręcznego testowania tych systemów są z natury zawodne. Wynika to z faktu, że próbka testowa wpada przez otwór głowicy w przypadkowym miejscu. Często całkowicie pomija się testowanie czułości wykrywania pod kątem najgorszego przypadku, co skutkuje ryzykiem wycofania produktu z rynku. Kolejną komplikacją są trudności w dostępie do urządzenia podczas rutynowych testów monitorowania wydajności.

W ramach tego praktycznego seminarium internetowego przedstawiamy innowację w zakresie testowania wykrywaczy metali – system ATS, który zapewnia wymierne korzyści w zakresie poprawy całkowitej wydajności urządzeń (OEE) i ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami. Mówiąc prosto, system ATS minimalizuje przestoje spowodowane rutynowymi testami wydajności, poprawia bezpieczeństwo operatora i ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami.

Dla każdego producenta żywności testowanie wykrywaczy metali ma kluczowe znaczenie. Testy wydajności urządzeń mogą jednak oznaczać dodatkowe wyzwania związane z zatrzymaniem linii produkcyjnych oraz stratami produktu w trakcie procesu testowania. Jest to kosztowne i czasochłonne.

Omawiamy dostępne opcje testowania gardzielowych i grawitacyjnych wykrywaczy metali, rzucając światło na cztery różne metody testowe. W ramach seminarium internetowego na temat systemu ATS porównujemy istniejące metody testowania ręcznego z nową, rewolucyjną metodą wykorzystującą automatyczny system testowania (ATS).

Podczas tego seminarium internetowego wyjaśniamy, w jaki sposób innowacyjna technologia ATS pomaga potwierdzić, że wykrywacz metali faktycznie działa prawidłowo, a w przypadku integracji z oprogramowaniem ProdX umożliwia automatyczne rejestrowanie danych i wyników testów w celu zapewnienia wymogów audytu w zakresie zgodności przepisami. System ATS pomaga zminimalizować czas przestojów spowodowanych rutynowymi testami wydajności, poprawia bezpieczeństwo operatora i ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami.

ATS to nieinwazyjna metoda testowania, która eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego powiązane z co najmniej dwiema tradycyjnymi metodami testowania ręcznego. W przypadku niektórych zastosowań, np. produkcji mleka modyfikowanego dla niemowląt, może to mieć absolutnie kluczowe znaczenie.

System ATS standardowo umożliwia przeprowadzenie 3 lub 4 testów wykrywania metali żelaznych, nieżelaznych i stali nierdzewnej, a opcjonalnie również aluminium. Wykonanie kompleksowego testu może zająć mniej niż 60 sekund.

W zastosowaniach pakowania pionowego system ATS pozwala zwiększyć produktywność, zapewniając lepszą ochronę taśmy i skracając czas potrzebny do przeprowadzenia rutynowych testów wydajności nawet o 80 procent. System ATS zapewnia powtarzalność procesu i kontrolę nad jego przebiegiem, a przez to pozwala uniknąć losowości towarzyszącej testom grawitacyjnych i gardzielowych wykrywaczy metali. Ponadto zwiększa bezpieczeństwo operatora, ograniczając lub praktycznie eliminując potrzebę pracy na wysokości lub sięgania w poprzek urządzenia w celu przeprowadzania rutynowych testów wydajności, a także poprawia jakość procesu dzięki zwiększeniu powtarzalności procesów testowania.

Automatyczny system testowania pomaga spełnić wymogi w zakresie zgodności z przepisami, pozwalając jednocześnie zwiększyć produktywność i otrzymać produkt lepszej jakości.