Instrumenty analityczne - Produkty - METTLER TOLEDO

  Instrumenty analityczne

  Więcej niż gwarancja dokładnych wyników pomiarów

   

  Miareczkowanie

  Nasze aparaty do miareczkowania potencjometrycznego i titratory Karla Fischera cechuje łatwość obsługi, elastyczność i wy...

  Miareczkowanie

  Nasze aparaty do miareczkowania potencjometrycznego i titratory Karla Fischera cechuje łatwość obsługi, elastyczność i wydajność. Pełny asortyment titratorów, podajników próbek, elektrod i akcesoriów umożliwia realizację większości aplikacji miareczkowania. Wytyczne GTP™ — Dobrej Praktyki Miareczkowania oraz obszerna literatura na temat aplikacji zapewniają wiarygodne wyniki pomiarów. Wyjątkowe miareczkowanie One Click™ wymaga zaledwie minimalnego przeszkolenia i przyspiesza pracę. Więcej informacji o miareczkowaniu

   

  Pomiary pH, przewodności, zawartości tlenu, stężenia jonów

  METTLER TOLEDO oferuje całą gamę najwyższej klasy mierników: pH metry, konduktometry, tlenomierze i jonometry, od podstawowych aparatów przenośnych po elastyczne mierniki wielokanałowe. Najwyższej klasy miernik SevenExcellence zapewnia większą elastyczność dzięki modułowej konstrukcji: zależnie od podłączonego modułu można mierzyć jednocześnie różne parametry, takie jak pH, przewodność, stężenie jonów, redoks itd. Więcej informacji o elektrodach pH, roztworach buforowych i wzorcowych
   

  Analiza termiczna

  METTLER TOLEDO jest technologicznym liderem w dziedzinie aparatury do analizy termicznej. Asortyment innowacyjnych produktów obejmuje różnicowe kalorymetry skaningowe DSC, analizatory termograwimetryczne TGA, analizatory termomechaniczne TMA oraz dynamiczne analizatory mechaniczne DMA, a także zaawansowane wspólne oprogramowanie do analizy termicznej. Więcej informacji o analizie termicznej

   

  Oznaczanie temperatury topnienia i kroplenia

  Pod względem dokładności, zgodności z normami oraz bezpieczeństwa pracy analizatory Excellence do pomiaru temperatury topnienia i kroplenia ustanawiają światowy standard w dziedzinie automatycznego oznaczania temperatury topnienia, kroplenia i mięknienia. Innowacyjne narzędzia do przygotowywania próbek oraz funkcja zapisu wideo zapewniają efektywny, niezawodny i bezbłędny przebieg całości prac analitycznych. Więcej informacji o temperaturze topnienia, więcej informacji o temperaturze kroplenia

   

  Gęstościomierze i refraktometry

  Ręczne oznaczanie właściwości za pomocą piknometrów, hydrometrów i optycznych refraktometrów Abbego to już przeszłość. Nasze mierniki cyfrowe oznaczają indeks refrakcji oraz gęstość łatwo, dokładnie, a nawet równocześnie w jednym systemie wieloparametrowym. Dostępna jest szeroka gama aplikacji, m.in. do pomiarów stopnia Brix, stężenia HFCS, zawartości alkoholu, stopnia Oechsle, stopnia Plato, ciężaru API i wielu innych stężeń. Więcej informacji o gęstości , więcej informacji o pomiarze indeksu refrakcji

   

  Spektrofotometria UV/VIS

  Spektrofotometry UV/VIS Excellence łączą w sobie nadzwyczajne działanie optyki oparte na technologii FastTrack™ z intuicyjnym interfejsem użytkownika One Click™. Znakomite działanie i wiarygodne wyniki są weryfikowane z zastosowaniem modułu CertiRef do automatycznej weryfikacji działania zgodnie z naszym pakietem GUVP™ (Good UV/VIS Practice — Dobra Praktyka UV/VIS). Opcjonalne oprogramowanie komputerowe LabX® umożliwia szybki i płynny przebieg badań spektroskopowych. Specjalny aparat do pomiarów w mikroobjętości w zakresie od pasma widzialnego do ultrafioletu, oparty na technologii LockPath™ idealnie nadaje się do aplikacji biomedycznych.


   
  Analizator termiczny

  Urządzenia do analizy termicznej DSC, TGA, TMA, DMA z serii Excellence pozwalają tworzyć charakterystyki materiałów testowych w bardzo szerokim zakresie temperatur.

  pH-metry, mierniki laboratoryjne oraz elektrody

  pH-metry, jonometry, konduktometry, elektrody i akcesoria czyli wszystko, co potrzebne do wykonywania precyzyjnych i szybkich pomiarów pH, przewodności, stężenia jonów, ORP oraz tlenu rozpuszczonego.

  Titrator

  Titrator zapewnia wyznaczanie stężenia z największą precyzją i wydajnością. Oferujemy pełny asortyment titratorów i akcesoriów do większości zastosowań w zakresie miareczkowania.

  Wyznaczanie wartości cieplnych

  Wyznaczanie wartości cieplnych w pełni automatycznie - temperatura topnienia, wrzenia, płynięcia, kroplenia, chmurzenia i mięknienia.

  Gęstościomierz

  Gęstościomierz cyfrowy służy do pomiaru gęstości, ciężaru właściwego i innych powiązanych wielkości (tzn. procentowej zawartości alkoholu, stopnia BRIX, stopni API, wartości Baumé, Plato itp.) z dużą...

  Refraktometry

  Refraktometry cyfrowe służą do pomiaru indeksu refrakcji i innych powiązanych wartości (tzn. stopnia BRIX, HFCS, stężenia, jednostek zdefiniowanych przez użytkownika) z dużą precyzją i w krótkim czasi...

  Spektrofotometry uv-vis

  Spektrofotometry UV-VIS charakteryzują się nadzwyczajną konstrukcją układu optycznego i niezrównanym działaniem w rozmaitych aplikacjach, m.in. w pomiarach w mikroobjętości.

  Zastosowania

  Do wyboru ponad 1000 gotowych aplikacji — do ściągnięcia

  Biblioteka

  Całość rozwiązań laboratoryjnych w zwięzłym ujęciu

  Usługi serwisowe

  +48 22 440 67 66
  Zadzwoń do serwisu

  Oprogramowanie LabX®

  Oprogramowanie LabX® jest w pełni zgodne z normami 21 CFR część 11, EU GMP oraz ISO 17025.

  Enlighten Your UV/VIS Results
  UV/VIS Results in a Flash
  UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
  Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
  Refractive Index Measurement Guide
  Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
  pH Theorie Guide
  Density Measurement Guide
  Know the Risk of Your pH Measurement
  Join the GEP eLearning Program
  pH Toolbox for Life Sciences
  Karl Fischer Titration Guides
  Basics of Titration Guide
  High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
  Thermal Analysis Guide
  METTLER TOLEDO Careers
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.