Instrumenty analityczne - Produkty - METTLER TOLEDO
Titrator

Instrumenty analityczne

Więcej niż gwarancja dokładnych wyników pomiarów

 

Miareczkowanie

Nasze aparaty do miareczkowania potencjometrycznego i titratory Karla Fischera cechuje łatwość obsługi, elastyczność i wy...

Miareczkowanie

Nasze aparaty do miareczkowania potencjometrycznego i titratory Karla Fischera cechuje łatwość obsługi, elastyczność i wydajność. Pełny asortyment titratorów, podajników próbek, elektrod i akcesoriów umożliwia realizację większości aplikacji miareczkowania. Wytyczne GTP™ — Dobrej Praktyki Miareczkowania oraz obszerna literatura na temat aplikacji zapewniają wiarygodne wyniki pomiarów. Wyjątkowe miareczkowanie One Click™ wymaga zaledwie minimalnego przeszkolenia i przyspiesza pracę. Więcej informacji o miareczkowaniu

 

Pomiary pH, przewodności, zawartości tlenu, stężenia jonów

METTLER TOLEDO oferuje całą gamę najwyższej klasy mierników: pH metry, konduktometry, tlenomierze i jonometry, od podstawowych aparatów przenośnych po elastyczne mierniki wielokanałowe. Najwyższej klasy miernik SevenExcellence zapewnia większą elastyczność dzięki modułowej konstrukcji: zależnie od podłączonego modułu można mierzyć jednocześnie różne parametry, takie jak pH, przewodność, stężenie jonów, redoks itd. Więcej informacji o elektrodach pH, roztworach buforowych i wzorcowych
 

Analiza termiczna

METTLER TOLEDO jest technologicznym liderem w dziedzinie aparatury do analizy termicznej. Asortyment innowacyjnych produktów obejmuje różnicowe kalorymetry skaningowe DSC, analizatory termograwimetryczne TGA, analizatory termomechaniczne TMA oraz dynamiczne analizatory mechaniczne DMA, a także zaawansowane wspólne oprogramowanie do analizy termicznej. Więcej informacji o analizie termicznej

 

Oznaczanie temperatury topnienia i kroplenia

Pod względem dokładności, zgodności z normami oraz bezpieczeństwa pracy analizatory Excellence do pomiaru temperatury topnienia i kroplenia ustanawiają światowy standard w dziedzinie automatycznego oznaczania temperatury topnienia, kroplenia i mięknienia. Innowacyjne narzędzia do przygotowywania próbek oraz funkcja zapisu wideo zapewniają efektywny, niezawodny i bezbłędny przebieg całości prac analitycznych. Więcej informacji o temperaturze topnienia, więcej informacji o temperaturze kroplenia

 

Gęstościomierze i refraktometry

Ręczne oznaczanie właściwości za pomocą piknometrów, hydrometrów i optycznych refraktometrów Abbego to już przeszłość. Nasze mierniki cyfrowe oznaczają indeks refrakcji oraz gęstość łatwo, dokładnie, a nawet równocześnie w jednym systemie wieloparametrowym. Dostępna jest szeroka gama aplikacji, m.in. do pomiarów stopnia Brix, stężenia HFCS, zawartości alkoholu, stopnia Oechsle, stopnia Plato, ciężaru API i wielu innych stężeń. Więcej informacji o gęstości , więcej informacji o pomiarze indeksu refrakcji

 

Spektrofotometria UV/VIS

Spektrofotometry UV/VIS Excellence łączą w sobie nadzwyczajne działanie optyki oparte na technologii FastTrack™ z intuicyjnym interfejsem użytkownika One Click™. Znakomite działanie i wiarygodne wyniki są weryfikowane z zastosowaniem modułu CertiRef do automatycznej weryfikacji działania zgodnie z naszym pakietem GUVP™ (Good UV/VIS Practice — Dobra Praktyka UV/VIS). Opcjonalne oprogramowanie komputerowe LabX® umożliwia szybki i płynny przebieg badań spektroskopowych. Specjalny aparat do pomiarów w mikroobjętości w zakresie od pasma widzialnego do ultrafioletu, oparty na technologii LockPath™ idealnie nadaje się do aplikacji biomedycznych.


 
Analizator termiczny

Urządzenia do analizy termicznej DSC, TGA, TMA, DMA z serii Excellence pozwalają tworzyć charakterystyki materiałów testowych w bardzo szerokim zakresie temperatur.

pH-metry, mierniki laboratoryjne oraz elektrody

pH-metry, jonometry, konduktometry, elektrody i akcesoria czyli wszystko, co potrzebne do wykonywania precyzyjnych i szybkich pomiarów pH, przewodności, stężenia jonów, ORP oraz tlenu rozpuszczonego.

Titrator

Titrator zapewnia wyznaczanie stężenia z największą precyzją i wydajnością. Oferujemy pełny asortyment titratorów i akcesoriów do większości zastosowań w zakresie miareczkowania.

Wyznaczanie wartości cieplnych

Wyznaczanie wartości cieplnych w pełni automatycznie - temperatura topnienia, wrzenia, płynięcia, kroplenia, chmurzenia i mięknienia.

Instrumenty analityczne

Wysoce precyzyjne przenośne i laboratoryjne cyfrowe gęstościomierze przeznaczone do wielu różnych zastosowań, przystosowane do pracy w laboratoriach, przy liniach produkcyjnych, w magazynach i strefac...

Instrumenty analityczne

Laboratoryjne i przenośne refraktometry cyfrowe służą do pomiaru indeksu refrakcji i innych powiązanych wartości (Brix, HFCS itd.) z dużą precyzją i w krótkim czasie.

Spektrofotometry uv-vis

Spektrofotometry UV-VIS charakteryzują się nadzwyczajną konstrukcją układu optycznego i niezrównanym działaniem w rozmaitych aplikacjach, m.in. w pomiarach w mikroobjętości.

Zastosowania

Do wyboru ponad 1000 gotowych aplikacji — do ściągnięcia

Biblioteka

Całość rozwiązań laboratoryjnych w zwięzłym ujęciu

laboratory_catalogue_2016

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Oprogramowanie LabX®

Oprogramowanie LabX® jest w pełni zgodne z normami 21 CFR część 11, EU GMP oraz ISO 17025.

Join the GEP eLearning Program
Know the Risk of Your pH Measurement
pH Theorie Guide
Karl Fischer Titration Guides
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Refractive Index Measurement Guide
Density Measurement Guide
pH Toolbox for Life Sciences
METTLER TOLEDO Careers
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Guide
Basics of Titration Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.