Skuteczniejsza detekcja metalu w trudnych aplikacjach

Każdy produkt sprawdzany przy pomocy detektora metalu wpływa na zdolność detektora do wykrywania zanieczyszczeń metalowych. Wyeliminowanie "efektu produktu" oznacza wyższą skuteczność wykrywania bardzo drobnych zanieczyszczeń. Możesz zatem skuteczniej chronić wizerunek rynkowy swojej marki i firmy oraz poszerzyć margines zysku.

Challenging Applications for Metal Detection

W przemyśle spożywczym wiele produktów sprawdzanych pod kątem obecności zanieczyszczeń wykazuje tzw. „efekt produktu”. Dlatego właśnie sam produkt może osłabiać zdolność technologii kontroli do wykrywania konkretnych zanieczyszczeń. W przypadku technologii detekcji metalu badane produkty są zaliczane do kategorii produktów “mokrych” (produkty wpływające na skuteczność detekcji zanieczyszczeń) lub do kategorii produktów “suchych” (produkty nie wpływające na skuteczność detekcji zanieczyszczeń).

Nie tylko metale posiadają zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego i generowania pola magnetycznego. Istnieje wiele aplikacji, w których występuje silny efekt produktu. Wymienić tu można produkty o dużej zawartości wilgoci lub soli takie jak świeże mięso, drób, ryby, chleb. Produkty tego typu generują w detektorze metalu taki sam sygnał jak małe zanieczyszczenia metalowe. Detektor nie jest w stanie odróżnić produktu od metalowego zanieczyszczenia.

Czynniki wpływające na skuteczność kontroli mokrych produktów lub produktów wykazujących silny efekt produktu:

  1. Zawartość wilgoci w produkcie
  2. Temperatura produktu
  3. Wielkość i kształt produktu
  4. Położenie i orientacja produktu przechodzącego przez detektor
  5. Konsystencja lub gęstość produktu
  6. Materiał opakowaniowy
  7. Częstotliwość, przy której produkt jest poddawany kontroli

W celu skompensowania wpływu tych czynników zmniejsza się czułość detektorów metalu, Większość produktów może zatem przechodzić przez detektor metalu, nie powodując błędnej detekcji zanieczyszczenia – prowadzi to do obniżenia ogólnej czułości detektora.

W przypadku konwencjonalnych detektorów metalu trzeba zminimalizować efekt produktu, co odbywa się kosztem maksymalnej częstotliwości operacyjnej i czułości detektora. Im wyższy jest efekt produktu (im produkt jest bardziej wilgotny), tym mniejsza musi być optymalna częstotliwość operacyjna i niższa czułość detektora. I na odwrót, im mniejszy jest efekt produktu (im produkt jest bardziej suchy), tym wyższa może być częstotliwość operacyjna i czułość detektora. Suche produkty wykazujące niski efekt produktu w niewielkim stopniu wpływają na detektor metalu przy wysokich częstotliwościach, stąd detektor może z łatwością wykrywać bardzo małe zanieczyszczenia metalowe przy tych częstotliwościach.

Pomimo trudności związanych z efektem produktu, nowoczesne detektory metalu wykorzystujące optymalną technologię nadal będą wykrywać zanieczyszczenia z zadowalającą skutecznością. Większość czułych detektorów metalu dostępnych na rynku pracuje przy kilku częstotliwościach jednocześnie. Są to tzw. detektory wieloczęstotliwościowe. Detektory te minimalizują dość skutecznie efekt produktu.

Nowy detektor metalu Profile Advantage wykorzystuje jednocześnie częstotliwości niskie i wysokie. Wbudowana technologia tłumienia sygnału z dwustopniową separacją częstotliwości i fazy usuwającą informacje pochodzące od tych częstotliwości, które przenoszą sygnał produktu. Technologia ta pozwala wykrywać znacznie mniejsze zanieczyszczenia metalowe. Odnotowuje się znaczącą poprawę sprawności detektora wieloczęstotliwościowego w porównaniu z tradycyjnymi detektorami pracującymi z jedną częstotliwością. Poprawa ta sięga nawet 50% w przypadku produktów pakowanych w metalizowanej folii.