Opracowania techniczne

Poprawa kontroli bezpieczeństwa pompowanych produktów spożywczych

Opracowania techniczne

Poznaj sposoby ochrony konsumentów i ograniczenia ryzyka wycofania produktu dzięki kontroli produktów w rurociągach

Kontrola pompowanych produktów spożywczych
Kontrola pompowanych produktów spożywczych

W opracowaniu technicznym omówiono czynniki, które wpływają na czułość urządzeń do kontroli produktów pompowanych, a także dowiedzieć więcej o skuteczności wykrywaczy metali i systemów kontroli rentgenowskiej w różnych krytycznych punktach kontroli. Opracowanie zawiera też przegląd typowych zastosowań i wykaz najważniejszych czynników, które powinno się brać pod uwagę, aby instalowany sprzęt zapewniał optymalną kontrolę.

Systemy rentgenowskie i wykrywacze metali różnią się możliwościami, które bezpośrednio wpływają na czułość detekcji. Produkt płynący w rurze zachowuje się też nieco inaczej niż produkt transportowany na przenośniku. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo produktów, ograniczyć ryzyko wycofania i zachować zgodność z normami i przepisami, producenci żywności powinni mieć świadomość tych różnic, zanim rozpoczną proces wyboru i instalację urządzeń do kontroli na liniach produktów pompowanych.

W opracowaniu technicznym omówiono szczegółowo następujące tematy:

  • Dlaczego pompowane produkty spożywcze warto kontrolować?
  • Jakie czynniki mają wpływ na czułość urządzeń do kontroli na liniach pompowanych produktów spożywczych?
  • Wykrywanie metali, kontrola rentgenowska czy obie technologie?
  • Jak ustanowić krytyczne punkty kontroli w przypadku pompowanych produktów spożywczych?
  • Jakie czynniki należy uwzględnić przy instalacji urządzeń do kontroli na linii pompowanych produktów spożywczych?

Ostatnia sekcja zawiera porady dotyczące testowania wykrywaczy metali i systemów rentgenowskich do kontroli rurociągów. Testy zapewnią, że urządzenia będą stale pracować zgodnie z określonym standardem czułości detekcji i odrzucać zanieczyszczone produkty.

Aby dowiedzieć się więcej, ściągnij opracowanie techniczne.

Zależnie od wskazanych punktów systemy kontroli produktów pompowanych mogą znajdować zastosowanie na różnych odcinkach linii produkcyjnej.

Korzyści, jakie niesie kontrola pompowanych produktów spożywczych przed ich ostatecznym przetworzeniem i zapakowaniem, są liczne. Skuteczność wykrywania zanieczyszczeń zwykle jest lepsza na wczesnych etapach procesu produkcyjnego, gdzie w stosunku do gotowych, zamkniętych opakowań nieprzetworzone substancje są eksponowane w bardziej jednolitej (homogenicznej) formie o mniejszej głębokości. Wczesne wykrycie zanieczyszczeń może także dać producentom szansę na odzyskanie produktu i ponowne skierowanie go na linię już po usunięciu zanieczyszczeń, a także pomaga zapobiegać uszkodzeniom urządzeń przetwórczych, które znajdują się w dalszej części linii. System zainstalowany na wczesnym etapie procesu produkcji może dodatkowo służyć jako punkt monitorowania kontroli jakości produktów u dostawcy.

W dalszej części linii produkcyjnej charakter zanieczyszczeń może się zmieniać. Mimo że nowe zanieczyszczenia mogą pojawić się na każdym etapie przetwarzania (i zalecana jest kontrola na końcu linii), to każdy nowy etap będzie z dużym prawdopodobieństwem powodować rozdrabnianie zanieczyszczeń na mniejsze, słabiej wykrywalne cząstki i z tego powodu kontrola na wcześniejszym etapie procesu jest łatwiejsza. Co więcej, z każdym etapem procesu produkcyjnego produkt zyskuje na wartości. Z tego względu producenci uważają za bardziej opłacalne odrzucanie zanieczyszczonego produktu przed jego przetworzeniem lub zamknięciem w opakowaniu końcowym.

Urządzenia do kontroli pompowanych produktów spożywczych