Wykrywanie zanieczyszczeń

Wykrywanie zanieczyszczeń mechanicznych

Dbałość o bezpieczeństwo i jakość produktów dla ochrony marki i użytkowników końcowych

Zadzwoń
Przyczyny zanieczyszczeń mechanicznych
Rodzaje wykrywanych zanieczyszczeń
Wykrywanie zanieczyszczeń w produktach pakowanych
Wykrywanie zanieczyszczeń w produktach masowych
Wykrywanie zanieczyszczeń w produktach pompowanych
Technologie wykrywania zanieczyszczeń

Urządzenia do kontroli żywności służą przede wszystkim do ochrony konsumenta i marki. Mimo zachowywania jak największej staranności podczas procesów produkcji nie można całkowicie wykluczyć ryzyka zanieczyszczenia produktów spożywczych ciałami obcymi. Zanieczyszczenia, które dostają się do produktu podczas procesu produkcyjnego lub już wcześniej znalazły się w surowcach, mogą spowodować poważne urazy u konsumentów oraz uszkodzenia innych urządzeń produkcyjnych. Konsekwencje dla producenta mogą być dotkliwe, a mogą to być m.in. roszczenia odszkodowawcze i konieczność wycofania produktu z rynku. Ponadto skutkiem zanieczyszczenia może być utrata zaufania ze strony klientów, negatywnie odbijająca się na wizerunku marki.

Nowoczesne urządzenia do wykrywania zanieczyszczeń można instalować na każdym etapie procesu produkcyjnego. Kontrola surowców ma tę zaletę, że ciała obce są wykrywane i odrzucane, zanim zdążą się rozpaść na większą liczbę mniejszych kawałków, których wykrycie może się okazać trudniejsze. Kontrola w krytycznych punktach kontrolnych (CCP) w toku procesów produkcyjnych stanowi wymóg wszystkich norm bezpieczeństwa żywności i powinna stanowić ważny element każdego programu skutecznej kontroli produktów.

Biblioteka

Opracowania techniczne

Zasady należytej staranności | Opracowanie techniczne (PDF)
Poznaj najważniejsze zasady należytej staranności i dowiedz się, dlaczego kompleksowe środki kontroli jakości są kluczem do zapobiegania potencjalnym...
Jak systemy rentgenowskie wykrywają zanieczyszczenia — bezpłatny plik PDF do ściągnięcia
W tym opracowaniu technicznym wyjaśniono, czym jest promieniowanie rentgenowskie oraz opisano główne podzespoły i zasady działania systemu kontroli re...
Lepsza kontrola masowych produktów spożywczych
W tym opracowaniu technicznym wyjaśniono, jak urządzenia do kontroli produktów masowych mogą przyczynić się do ochrony konsumentów i minimalizacji ryz...
Czy kontrola rentgenowska żywności jest bezpieczna?
Ten przewodnik jest przeznaczony dla producentów żywności, którzy rozważają stosowanie kontroli rentgenowskiej w celu zapewnienia zgodności z regulacj...
Kontrola pompowanych produktów spożywczych
Z opracowania technicznego można dowiedzieć się, jak urządzenia do kontroli produktów podnoszą bezpieczeństwo pompowanych wyrobów spożywczych.
Wykrywanie metali, kontrola rentgenowska czy obie techniki?
To opracowanie techniczne przedstawia dwie konkurencyjne technologie. Dzięki temu producenci żywności i farmaceutyków mogą wybrać właściwą technologię...
Końcowe wymogi ustawy FSMA
Zrozumienie i spełnienie końcowych wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa żywności (FSMA).
Preventing Physical Contamination in Food
This white paper describes the many different types of physical contamination found in food. It explains how they can occur and gives advice on effect...
Zapobieganie wycofywaniu produktów z rynku dzięki technologii kontroli produktów | Opracowanie techniczne
To opracowanie techniczne poświęcone jest zastosowaniom technologii kontroli produktów do udoskonalania programów zapobiegania wycofywaniu produktów z...
Wybór między systemami rentgenowskimi o jednym lub o dwóch poziomach energii | PDF do pobrania
To opracowanie techniczne pomaga określić, która technologia rentgenowska – o jednym czy o dwóch poziomach energii – najlepiej nadaje się do danego za...

W praktyce

Hornby Organic | Studium przypadku z zakresu kontroli produktów
Studium przypadku opisujące sposób, w jaki firma Hornby Organic rozbudowuje linię produkcyjną z wykorzystaniem urządzeń do kontroli produktów METTLER...
Earth Animal | Studium przypadku
W tym studium przypadku opisano jak producent karmy dla zwierząt domowych, firma Earth Animal, korzysta z kontroli rentgenowskiej aby dokładnie wykryw...
Firma PATA postawiła na technologię ważenia kontrolnego i wykrywania metali
Firma PATA wykorzystuje wysokiej jakości wagi kontrolne i detektory metali METTLER TOLEDO do niezawodnej kontroli swoich przekąsek.
Pro Pet Austria korzysta z rozwiązań w zakresie kontroli produktów
Pro Pet Austria korzysta z wysokiej jakości rozwiązań METTLER TOLEDO w zakresie kontroli produktów, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia produktów wa...
Bell Food Group
Studium przypadku, w którym opisano zastosowanie systemu rentgenowskiego w Bell Food Group w celu wykrywania różnych ciał obcych w kotletach do burger...

Kontrola rentgenowska

Kontrola rentgenowska wykrywa rozmaite ciała obce, zapewniając bezpieczeństwo żywności

Wykrywaj zanieczyszczenia, zanim zrobią to konsumenci
Rentgenowskie wykrywanie zanieczyszczeń
Rentgenowskie kontrole bezpieczeństwa i jakości
Opracowanie techniczne: Jak systemy rentgenowskie wykrywają zanieczyszczenia?
Opracowanie techniczne: Zapobieganie zanieczyszczeniom ciałami obcymi


 

Wykrywanie metali

Lepsze wykrywanie i minimalizacja liczby błędnych odrzuceń
Rentgenowskie wykrywanie zanieczyszczeń
Przewodnik: Tworzenie programu skutecznego wykrywania metali
Opracowanie techniczne: Jak systemy rentgenowskie wykrywają zanieczyszczenia?

Jak uwolnić potencjał produktywności w zastosowaniach pakowania pionowego
Rentgenowskie kontrole bezpieczeństwa i jakości
Opracowanie techniczne: Skuteczniejsze wykrywanie metali w wymagających zastosowaniach
Przewodnik: Tworzenie programu skutecznego wykrywania metali