Opracowania techniczne

Zwiększenie bezpieczeństwa żywności dzięki kontroli produktów masowych

Opracowania techniczne

Dowiedz się, jak kontrola masowych produktów spożywczych może przyczynić się do ochrony zdrowia konsumentów i reputacji marki

Kontrola masowych produktów spożywczych
Kontrola masowych produktów spożywczych

W tym opracowaniu technicznym opisano korzyści, jakie niesie kontrola masowych produktów spożywczych, oraz główne czynniki, które wpływają na czułość urządzeń do takiej kontroli na liniach produkcji żywności. Przedstawiono także typowe zastosowania i omówiono, za pomocą których technologii kontroli i w jaki sposób można minimalizować skalę fałszywych odrzuceń.

Systemy rentgenowskie i systemy wykrywania metali różnią się możliwościami, które bezpośrednio wpływają na czułość detekcji. W celu zapewnienia optymalnej kontroli masowych produktów spożywczych oferowane są też różne materiały taśm transportowych, opcjonalne urządzenia do transferu produktów i automatyczne systemy odrzucania. Ich znajomość przed dokonaniem wyboru i zainstalowaniem urządzeń do kontroli produktów pomoże producentom zminimalizować odpady, obniżyć koszty i poprawić produktywność.

W tym opracowaniu technicznym omówiono szczegółowo następujące tematy:

  • Dlaczego masowe produkty spożywcze warto kontrolować.
  • Jak ustanowić krytyczne punkty kontroli (CCP) dla systemu kontroli na liniach masowych produktów spożywczych.
  • Jakie korzyści niesie kontrola masowych produktów spożywczych na linii produkcyjnej.
  • Jakie czynniki mają wpływ na czułość urządzeń do kontroli produktów na liniach masowych produktów spożywczych.
  • Wykrywanie metali, kontrola rentgenowska czy obie technologie?

Ostatnia sekcja zawiera porady dotyczące testowania systemów rentgenowskich i wykrywaczy metali. Testy zapewnią, że urządzenia będą dalej pracować zgodnie z określonym standardem czułości detekcji i odrzucać zanieczyszczone produkty.

Aby dowiedzieć się więcej, ściągnij opracowanie techniczne.

Systemy kontroli produktów masowych z reguły sprawdzają produkty transportowane luzem, zanim zostaną one zapakowane lub dodane jako składnik do wyrobu gotowego. Jednak niekiedy kontrola odbywa się na końcu procesu produkcyjnego, aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia dalszych zanieczyszczeń.

Korzyści, jakie niesie kontrola masowych produktów spożywczych przed ich ostatecznym przetworzeniem i zapakowaniem, są liczne. Zanieczyszczenia są największe i najłatwiej wykrywalne na początku linii produkcyjnej. Wychwytując je na wczesnym etapie, producenci mogą odzyskać produkt i podać go z powrotem na linię, zanim zyskałby dodatkową wartość, a ponadto mogą monitorować, czy kontrola jakości po stronie dostawców jest prowadzona należycie. Dodatkowo takie rozwiązanie może przynieść oszczędność czasu i pieniędzy, zapobiegając uszkodzeniu sprzętu w dalszej części linii produkcyjnej przez większe zanieczyszczenia.

W przypadku używania technologii rentgenowskiej skuteczność wykrywania zanieczyszczeń zwykle jest lepsza na wczesnych etapach procesu produkcyjnego, gdzie nieprzetworzone produkty masowe są eksponowane w postaci płytszej warstwy i w bardziej jednolitej (homogenicznej) formie niż w ostatecznie zamkniętych opakowaniach. Głębokość produktu nie wpływa natomiast na czułość wykrywacza metali. W istocie czułość może być nawet większa w przypadku małych opakowań niż w przypadku produktu luzem. Mimo to wykrywacze metali doskonale się nadają do kontrolowania spadających swobodnie produktów transportowanych luzem, a czułość na wszystkie metale jest bardzo wysoka nawet wtedy, gdy linia pracuje z bardzo wysoką wydajnością produkcyjną.