Końcowe wymogi ustawy — bezpłatny plik PDF do ściągnięcia - METTLER TOLEDO
Opracowania techniczne

Końcowe wymogi ustawy — bezpłatny plik PDF do ściągnięcia

Opracowania techniczne

Zrozumienie i spełnienie końcowych wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa żywności (FSMA).

Końcowe wymogi ustawy FSMA
Końcowe wymogi ustawy FSMA

W opracowaniu tym podano zalecenia dotyczące czynności, które zakłady przetwórstwa spożywczego powinny podjąć w celu spełnienia wszystkich wymogów ustawy FSMA. Rekomendowane działania obejmują m.in. przegląd skuteczności istniejącego planu kontroli produktów oraz zainstalowanych systemów pod kątem spełnienia tych wymagań. Publikacja ta zawiera również porady, jak potwierdzić możliwość dostarczenia danych koniecznych do spełnienia wymogów ustawy FSMA.

Wiele zakładów produkcji i przetwórstwa żywności nie czeka bezczynnie na wejście w życie wszystkich przepisów ustawy FSMA, lecz od miesięcy przeprowadza wymagane zmiany. Niedawna decyzja o wprowadzeniu ustawy w życie to ostatni dzwonek, aby podjąć konieczne działania.

W opracowaniu technicznym omówiono 4 zasadnicze kwestie:

  • Najważniejsze przepisy ustawy
  • Wymogi ustawy FSMA
  • Wymagania dotyczące łańcuchów dostaw
  • Przepisy dotyczące etykiet

Wymagany przepisami ustawy FSMA przegląd procedur produkcyjnych i systemów bezpieczeństwa wiąże się z możliwością podniesienia wydajności produkcji. Nowe systemy zainstalowane w wyniku przeglądu mogą zapewnić większy stopień automatyzacji procesu i obniżenie kosztów robocizny.

Niezwłoczne rozpoczęcie procesu analizy i gromadzenia dokumentacji daje zakładom większą pewność, że wymagania ustawy FSMA zostały spełnione, tym samym eliminując ryzyko kosztownego wycofywania produktów z rynku i pozwów.

Ustawa o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa żywności z 2011 r. (FSMA) wyraźnie określa, że za bezpieczeństwo żywności odpowiedzialni są jej producenci, a poszczególne przepisy ustawy mają wejść w życie w ustalonych terminach. Terminy, w których wymagania te zaczną obowiązywać są już znane i nieubłaganie się zbliżają.

Ustawa FSMA jest ogólnie oceniana jako pozytywna zmiana — zarówno przez rzeczników bezpieczeństwa żywności, którzy lobbowali za nią od ponad dziesięciu lat, jak i przez samą branżę spożywczą. Grupy te są świadome związanych z nią korzyści, takich jak ograniczenie chorób przenoszonych przez żywność i ratowanie życia ludzi, jak również zmniejszenie ryzyka wycofywania produktów z rynku i pozwów o odszkodowanie, które w przeszłości niejednokrotnie prowadziły do nieprzewidzianych wysokich kosztów i utraty wartości marki.

Powiązane opracowania techniczne

Opracowanie techniczne nt. norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności
W tym opracowaniu technicznym opisano inicjatywę Communicating Reliable Information and Standards for Agriculture and Logistics (CRISTAL) – zbiór zało...
Opracowanie techniczne — obliczanie wskaźnika pH
W tym opracowaniu technicznym przedstawiamy sposób obliczania wskaźnika pH, stężenia dwutlenku węgla i stężenia anionów na podstawie wyników pomiaru p...
Rutynowe testy wagosuszarek
Aby zapewnić prawidłowe działanie wagosuszarek, w przewodniku opisujemy zakłócenia, które wpływają na rutynowe testy tych urządzeń.
Wpływ kontroli rentgenowskiej na produkty farmaceutyczne
W tym przewodniku przeanalizowano potencjalny wpływ kontroli rentgenowskiej na produkty farmaceutyczne oraz omówiono, dlaczego i jak producenci kontro...

Rozwiązania do kontroli produktów

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.