Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali
Przewodniki

Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali

Przewodniki

Wskazówki dotyczące testowania i podpowiedzi z zakresu najlepszych praktyk

Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali
Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali

Poradnik poświęcony prawidłowemu testowaniu przemysłowych wykrywaczy metali rozpoczyna się od objaśnienia różnic między walidacją, weryfikacją i rutynowym sprawdzeniem działania. Dalsza część zawiera omówienie metod testowania zalecanych do użycia z różnymi typami systemów wykrywania metali, takimi jak:

 • przenośniki z pojedynczymi produktami lub opakowaniami;
 • przenośniki z produktami masowymi;
 • grawitacyjne systemy pakowania pionowego (systemy formujące, napełniające i zamykające);
 • systemy kontroli w swobodnym spadku proszków i granulatów luzem;
 • systemy rurociągowe do cieczy, past i zawiesin.

Zalecenia w zakresie najlepszych praktyk są poparte odpowiednimi diagramami.

Tematyka poradnika wykracza poza podstawowe zagadnienia z zakresu rutynowej kontroli działania. Zawiera on także objaśnienia dotyczące dodatkowych wymogów testowania, których spełnienia mogą wymagać sprzedawcy detaliczni, a także wskazówki co do zalecanej częstotliwości testowania urządzeń.

W poradniku poruszono także temat szeregu nowych rozwiązań, dzięki którym testowanie wykrywaczy metali może się okazać prostsze, a w wielu przypadkach także bezpieczniejsze dla operatorów:

 • Automatyczne systemy testowania pionowych i grawitacyjnych systemów kontroli
 • Tryb testu skróconego w zastosowaniach kontroli suchych produktów masowych
 • Technologia emulacji pozwalająca na zdalne testowanie urządzeń
 • Oprogramowanie do gromadzenia danych ProdX

Poradnik prawidłowego testowania przemysłowych wykrywaczy metali oferuje także dodatkową korzyść w postaci licznych podpowiedzi i wskazówek, które pozwalają zoptymalizować cały proces Ściągnij go, aby uzyskać pomoc w następujących zagadnieniach:

 • Czego oczekiwać podczas corocznego audytu weryfikacji działania
 • Wybór odpowiedniego formatu certyfikowanej próbki testowej
 • Tworzenie pakietów testowych i ich prawidłowe użycie
 • Eliminacja papierowych rejestrów z testów

Ten poradnik jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto chce mieć pewność, że testowanie wykrywacza metali pod kątem zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa żywności jest wykonywane prawidłowo.