Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali
 
Menu
Przewodniki

Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali

Przewodniki

Wskazówki dotyczące testowania i podpowiedzi z zakresu najlepszych praktyk

Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali
Jak prawidłowo przetestować przemysłowy wykrywacz metali

Poradnik poświęcony prawidłowemu testowaniu przemysłowych wykrywaczy metali rozpoczyna się od objaśnienia różnic między walidacją, weryfikacją i rutynowym sprawdzeniem działania. Dalsza część zawiera omówienie metod testowania zalecanych do użycia z różnymi typami systemów wykrywania metali, takimi jak:

 • przenośniki z pojedynczymi produktami lub opakowaniami;
 • przenośniki z produktami masowymi;
 • grawitacyjne systemy pakowania pionowego (systemy formujące, napełniające i zamykające);
 • systemy kontroli w swobodnym spadku proszków i granulatów luzem;
 • systemy rurociągowe do cieczy, past i zawiesin.

Zalecenia w zakresie najlepszych praktyk są poparte odpowiednimi schematami.

Tematyka poradnika wykracza poza podstawowe zagadnienia z zakresu rutynowej kontroli działania. Zawiera on także objaśnienia dotyczące dodatkowych wymogów testowania, których spełnienia mogą wymagać sprzedawcy detaliczni, a także wskazówki co do zalecanej częstotliwości testów urządzeń.

W poradniku poruszono także temat szeregu nowych rozwiązań, dzięki którym testowanie wykrywaczy metali może się okazać prostsze, a w wielu przypadkach także bezpieczniejsze dla operatorów:

 • Automatyczne systemy testowania pionowych i grawitacyjnych systemów kontroli
 • Tryb testu skróconego w zastosowaniach kontroli suchych produktów masowych
 • Technologia emulacji pozwalająca na zdalne testowanie urządzeń
 • Oprogramowanie do gromadzenia danych ProdX

Poradnik prawidłowego testowania przemysłowych wykrywaczy metali oferuje także dodatkową korzyść w postaci licznych podpowiedzi i wskazówek, które pozwalają zoptymalizować cały proces Ściągnij go, aby uzyskać pomoc w następujących zagadnieniach:

 • Czego oczekiwać podczas corocznego audytu weryfikacji działania
 • Wybór odpowiedniego formatu certyfikowanej próbki testowej
 • Tworzenie pakietów testowych i ich prawidłowe użycie
 • Eliminacja papierowych rejestrów z testów

Ten poradnik jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto chce mieć pewność, że testowanie wykrywacza metali pod kątem zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa żywności jest wykonywane prawidłowo.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.