Waga przemysłowa | Wagi przemysłowe METTLER TOLEDO
Industrial Weighing Solutions

Waga przemysłowa i systemy ważenia

Dokładne i niezawodne wagi przemysłowe do wielu zastosowań i różnych branż

Wagi przemysłowe i systemy ważenia obejmują wagi stołowe, wagi podłogowe, wagi paletowe, wagi kolejowe i samochodowe oraz moduły wagowe i czujniki wagowe do ważenia zbiorników i silosów. Wagi przemysłowe METTLER TOLEDO mogą dokonywać pomiarów w zakresie od 0,001 g do kilku ton i mogą być wykorzystywane do zwykłego ważenia, ważenia zalegalizowanego oraz do innych zastosowań. Waga przemysłowa może zostać połączona z terminalem wagowym, oprogramowaniem i łatwymi do zintegrowania akcesoriami w celu zapewnienia pełnej kontroli nad procesem i jego przejrzystości.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji przez konserwację zapobiegawczą i wzorcowanie, po naprawy. 

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Do czego służy waga przemysłowa? W jakich branżach korzysta się z wag?

Nasza linia systemów i wag przemysłowych umożliwia dobranie odpowiedniego rozwiązania do każdego zastosowania. Nasze wagi, w tym przemysłowe wagi handlowe, mogą być używane w różnych operacjach, takich jak proste ważenie, zadania wymagające legalizacji, liczenie sztuk, mieszanie, napełnianie i dozowanie oraz w wielu innych procesach produkcyjnych i logistycznych.

Precyzyjne wagi podłogowe znakomicie sprawdzają się w magazynach i centrach logistycznych, natomiast kompaktowe i/lub przenośne wagi stołowe pozwalają uzyskać wysoką jakość ważenia w mniejszych obszarach roboczych oraz w różnorodnych zastosowaniach związanych z ważeniem.

Dzięki zachowaniu zgodności z zasadami budowy urządzeń do stref Ex i obszarów wymagających wyjątkowej higieny wagi stołowe i podłogowe METTLER TOLEDO mogą być używane w różnych miejscach zakładów przemysłowych – także tam, gdzie z uwagi na intensywne mycie lub potrzebę ograniczenia zagrożenia wybuchem konieczna jest szczelna obudowa lub konstrukcja iskrobezpieczna. Oferta METTLER TOLEDO obejmuje wagi przemysłowe wykonane z odpornego tworzywa, stali nierdzewnej, stali miękkiej lub stali lakierowanej, dzięki czemu każdy klient znajdzie w niej wagę stołową, platformową lub podłogową do praktycznie każdego zastosowania przemysłowego. Chcemy, by dokładne ważenie było w zasięgu możliwości każdej firmy, dlatego oferujemy bogatą gamę wag precyzyjnych w różnych cenach.

METTLER TOLEDO oferuje wagi stołowe, podłogowe i inne wagi przemysłowe przeznaczone do użytku w zakładach chemicznych, farmaceutycznych, spożywczych, w produkcji OEM, transporcie i logistyce, przemyśle wytwórczym oraz wydobywczym i nie tylko. Zależnie od wymagań METTLER TOLEDO może zaproponować zarówno rozwiązania gotowe do użycia, jak i przygotowane na indywidualne zamówienie systemy ważenia precyzyjnego – bez względu na rodzaj zastosowania.

Jakie istnieją rodzaje wag?

Istnieje wiele rodzajów wag przemysłowych, w tym wagi stołowe, wagi podłogowe, czujniki i czujniki wagowe dosystemów ważenia precyzyjnego, wagi paletowe, systemy ważenia dynamicznego i wagi samochodowe.

W obrębie tych kategorii dostępne są modele analogowe i cyfrowe, z których każde oferują szczególne zalety. Wagi analogowe to najczęściej tańsze rozwiązania służące do pomiarów w takich zastosowaniach jak proste ważenie, liczenie sztuk, naważanie zgodnie z recepturą, mieszanie, porcjowanie oraz napełnianie i dozowanie. Wagi elektroniczne są stosowane w tych samych procesach, lecz wyróżniają się większą precyzją i odpornością na zakłócenia, co pozwala uzyskać wiarygodne wyniki w trudnych środowiskach przemysłowych. Kolejnym udoskonaleniem jest technologia POWERCELL®, która eliminuje potrzebę stosowania skrzynki połączeniowej w wadze lub systemie ważenia. Poza zwiększoną dokładnością ważenia użytkownik zyskuje też możliwości monitorowania stanu, a przez to lepszą przejrzystość procesu i znakomitą wydajność przemysłowych rozwiązań wagowych w dłuższej perspektywie.

Czy procedura ważenia musi umożliwiać weryfikację?

To, czy procedura ważenia wymaga weryfikacji, zależy od wewnętrznych wymogów firmy i odpowiednich przepisów branżowych. METTLER TOLEDO oferuje usługę Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification, która polega na udokumentowaniu niepewności pomiaru wagi w rzeczywistych warunkach pracy i zapewnia odpowiednią dokumentację na potrzeby audytów.

Jaki poziom dokładności jest wymagany do ważenia? Jak dokładne są systemy ważenia przemysłowego?

Wewnętrzne wymogi jakościowe firmy i obowiązujące przepisy branżowe również określają wymaganą dokładność i granice tolerancji procesu. Aby ustalić wymagany poziom dokładności, należy znać prawnie dopuszczalne zakresy tolerancji i zakresy tolerancji dla procesu, których definicje podano w tabeli poniżej. Wymagania te porównuje się z zakresami tolerancji producenta, które są cechą swoistą danego urządzenia.

Zakresy tolerancji zgodne z prawem

Zakresy tolerancji zgodne z prawem, o których mowa w normie OIML R76 lub podręczniku NIST 44 (tylko USA), określają wymogi dotyczące urządzeń zalegalizowanych.

Zakresy tolerancji producenta

Zakresy tolerancji producenta pozwalają ustalić, czy urządzenie spełnia specyfikacje producenta. Zakresy tolerancji producenta nie uwzględniają specyficznych wymogów technologicznych w miejscu użytkowania i nie mogą służyć do udoskonalenia procesu ważenia.

Zakresy tolerancji procesu

Określone zakresy tolerancji procesu zdefiniowane przez użytkownika pomagają udoskonalić proces i zapewniają oszczędność materiału oraz ograniczenie strat i koniecznych poprawek. W przypadku wag używanych w zastosowaniach wymagających legalizacji zakresy tolerancji procesu powinny być stosowane jako uzupełnienie zakresów zgodnych z prawem.

 

Usługa Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification METTLER TOLEDO daje pewność, że wszystkie wagi spełniają wymogi użytkownika w zakresie dokładności, a także są zgodne z normami jakości – na przykład ISO, GMP i GLP.  Nasi wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie ważenia pomagają dobrać urządzenie najlepiej dopasowane do konkretnego zastosowania, a także wydają zalecenia dotyczące testowych wzorców masy i rutynowych usług, które gwarantują niezmiennie wysoką dokładność wag i systemów przemysłowych.

Jakie kwestie uwzględnić przy porównaniu producentów wag?

Poszukując wag przemysłowych online można znaleźć oferty wielu różnych producentów takiego sprzętu. Wagi przemysłowe i wagi mikro stanowią ważny element wyposażenia zakładu produkcyjnego, dlatego powinny być dokładne i niezawodne. Najlepsi producenci wag przemysłowych potrafią odpowiedzieć na trudne pytania i oferują prezentacje urządzeń, aby zapewnić, że spełniają one wymagania klienta.

Które wagi przemysłowe są najlepsze?

Dzięki producentom wag przemysłowych technologia ważenia w ciągu ostatnich 100 lat bardzo się rozwinęła. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami analogowymi cyfrowa technologia ważenia oraz technologia POWERCELL® zapewniają znacznie większą dokładność. Podstawową korzyścią w zakresie dokładności jest fakt, że technologia POWERCELL® zapewnia wgląd w procesy ważenia, informując o pojawiających się problemach zanim odbiją się one na dokładności. W przypadku wielu typów wag przemysłowych pozwala to zmniejszyć liczbę błędów obsługi i skrócić czas przestojów.

Co sprawia, że jesteśmy czołowym dostawcą wag przemysłowych?

METTLER TOLEDO oferuje znane z najwyższej jakości oraz wysokiej precyzji wagi stołowe, paletowe, podłogowe i inne specjalistyczne wagi mechaniczne i elektroniczne. Producenci wag pojawiają się i znikają, jednak my już od ponad 75 lat dostarczamy na rynek wagi przemysłowe.

METTLER TOLEDO oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb niezależnie od tego, czy w danym zastosowaniu ładunki ważone są w miligramach czy w tonach. Oferujemy solidne wagi przemysłowe, w tym stołowe, paletowe, kolejowe, zbiornikowe, podłogowe i niestandardowe wagi specjalistyczne. Każda waga przemysłowa zapewni bardzo dokładne, wiarygodne wyniki wymagane w konkretnym zastosowaniu.

METTLER TOLEDO oferuje też usługę Good Weighing Practice™ (GWP®) Verification, która polega na udokumentowaniu niepewności pomiaru wagi w rzeczywistych warunkach pracy. Usługa ta pozwala ustalić, czy waga działa z wydajnością odpowiednią do wymagań procesów i jakości, a także udokumentować zakres pomiarowy, w którym waga pozwala uzyskać powtarzalne wyniki. Żaden inny dostawca wag nie oferuje takiego programu. Usługę tę można jednak zastosować do wag dowolnego producenta.

Jak wykonuje się wzorcowanie wagi przemysłowej?

Okresowe wzorcowanie wagi przemysłowej pozwala zyskać pewność, że wyniki ważenia będą sprzyjały utrzymaniu jakości, obniżeniu kosztów i zwiększeniu rentowności. W ramach usługi GWP® Verification klient otrzymuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące wzorcowania i testowania przez cały okres eksploatacji. Obejmuje to informacje o metodach i częstotliwości testowania, wzorcach masy, tolerancjach i procedurach SOP. Usługa ta jest dostępna dla wszystkich wag niezautomatyzowanych − niezależnie od marki czy modelu.

Wzorcowanie wagi zazwyczaj odbywa się podczas przeglądu konserwacyjnego i jest połączone z kontrolą, czyszczeniem i adiustacją. Pod warunkiem zachowania odpowiedniej procedury i przestrzegania harmonogramu wzorcowanie i konserwacja pomagają m.in. uniknąć nieoczekiwanych przestojów, ograniczyć naprawy, zapewnić wydajność procesów, podnieść jakość, zachować zgodność z przepisami i zapobiec nadwyżkom produktu. Wzorcowanie jest czynnością ważną zarówno w przypadku wag elektronicznych, jak i mechanicznych. Jest ono korzystne w przypadku wszystkich wag przemysłowych i pozwala zagwarantować dokładne wyniki ważenia.

Jaki jest okres gwarancji na wagi przemysłowe METTLER TOLEDO?

Standardowy okres gwarancji na nasze wagi i systemy przemysłowe wynosi 18 miesięcy od wysyłki lub 12 miesięcy od instalacji urządzenia. METTLER TOLEDO oferuje pakiet usług ExtendedCare obejmujący przedłużenie okresu ochrony gwarancyjnej do 24 miesięcy oraz pokrycie dodatkowych kosztów, m.in. przeglądów, czyszczenia i części zamiennych. Opcja ExtendedCare sprzyja zapewnieniu kontroli kosztów oraz bezawaryjnej i wydajnej pracy urządzeń. Zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem, w którym wyjaśniono, dlaczego program serwisowy jest ważny dla użytkowników wag przemysłowych oraz jak dobrać program najlepiej dopasowany do konkretnych potrzeb.

Jaka jest trwałość naszych wag przemysłowych?

Nasze odporne przemysłowe rozwiązania wagowe są zaprojektowane pod kątem dużej trwałości. Wagi stołowe, podłogowe i paletowe oraz moduły wagowe z naszej oferty są wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej lub lakierowanej i wyposażone w ograniczniki przeciążenia i zabezpieczenia chroniące przed uderzeniami, które gwarantują nieprzerwane działanie w najtrudniejszych środowiskach pracy. Każdy model jest gruntownie testowany pod kątem odporności na agresywne chemikalia, uderzenia i inne wypadki, aby użytkownik wiedział dokładnie, czego może oczekiwać.