Legal Information - METTLER TOLEDO

Legal Information


1   2    Next »
Warunki korzystania

Poniżej określono warunki umowy prawnej między użytkownikiem a firmą METTLER TOLEDO. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej, przeglądając ją i korzystając z niej, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i je zrozumiał oraz zobowiązuje się przestrzegać tych warunków oraz stosownych regulacji i przepisów prawa. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki nie należy korzystać z tej witryny internetowej.

Firma METTLER TOLEDO może bez uprzedzenia i w dowolnym czasie zmodyfikować Warunki korzystania i inne informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej poprzez aktualizację zawartości witryny. Firma METTLER TOLEDO może także w dowolnym czasie i bez informowania użytkownika wprowadzić ulepszenia lub zmiany do produktów, usług i programów opisywanych w niniejszej witrynie.

Zasady ochrony prywatności

Firma METTLER TOLEDO szanuje prawo do zachowania prywatności. Użytkownicy mogą odwiedzać jej witrynę internetową bez konieczności podawania jakichkolwiek informacji osobowych. Jednak niekiedy firma METTLER TOLEDO może wymagać podania niektórych informacji o użytkowniku, na przykład w celu: przetworzenia zamówienia, prowadzenia korespondencji z użytkownikiem, umożliwienia subskrypcji materiałów zamówionych przez użytkownika lub obsługi podania o przyjęcie do pracy.

Użytkownikowi przysługuje prawo zastrzeżenia swoich informacji osobowych przed wykorzystaniem ich do dodatkowych celów marketingowych — firma METTLER TOLEDO zawsze respektuje prawa użytkowników.

Szczegółowe informacje o ochronie prywatności można znaleźć w dokumencie, do którego łącze znajduje się poniżej.

Zasady użycia plików cookie

METTLER TOLEDO wykorzystuje w swojej witrynie internetowej pliki cookie, które służą poprawie jakości obsługi oraz personalizacji działania witryny. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookie przez METTLER TOLEDO, możesz je zablokować na kilka sposobów.

Website Shop Terms and Conditions

Please note that there is currently only a limited set of products available for purchase in our Online Store. Buying online with Mettler Toledo is secured by our "Secure Socket Layer (SSL) Technology". When ordering in the Online Store, the general terms and conditions of METTLER TOLEDO apply.

Ogólne warunki sprzedaży

W tym miejscu znajdziesz "Warunki sprzedaży" obowiazujące w METTLER TOLEDO w Twoim kraju. Weź pod uwagę, że w zależności od wybranych produktów i usług mogą obowiązywać różne warunki dla różnych krajów.

General Distribution Terms
Pozostałe informacje

Ta sekcja zawiera inne ważne informacje prawne o firmie METTLER TOLEDO.

1   2    Next »