W praktyce

Studium przypadku – Pro Pet Austria polega na strategii jednego dostawcy

W praktyce

Niezawodna kontrola karmy dla zwierząt domowych

Pro Pet Austria Heimtiernahrung GmbH, z siedzibą w Gastern, Lower Austria, używa rozwiązań do kontroli produktów dostarczanych przez METTLER TOLEDO, produkując wysokiej jakości przekąski dla psów i kotów dla międzynarodowych marek. Mając w asortymencie 400 różnych produktów, Pro Pet Austria jest jednym z czołowych producentów karmy dla zwierząt domowych.

Chcąc spełnić surowe wymagania klientów dotyczące jakości i zgodności z przepisami, firma inwestuje w najnowocześniejszą technologię kontroli METTLER TOLEDO. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wadliwych produktów oraz ewentualnego wycofywania produktów z rynku, Pro Pet Austria stosuje technologię wykrywania metali, dynamiczne wagi kontrolne i systemy kontroli rentgenowskiej. W 2002 roku firma zmodernizowała swój system zapewnienia jakości i od tego czasu kontroluje swoje produkty zgodnie z HACCP.

Ponadto od 2019 r. Pro Pet Austria rejestruje, monitoruje i dokumentuje dane produkcyjne dostarczane przez systemy kontroli, korzystając z dostarczanego przez METTLER TOLEDO oprogramowania ProdX™, działającego według modelu klient-serwer.

Aby ściągnąć pełną wersję studium przypadku, kliknij zielony przycisk poniżej.

Przekąski dla zwierząt domowych od Pro Pet Austria zawierają proporcjonalnie dużo świeżego mięsa. Podczas uboju i rozbioru może się zdarzyć, że ogniwa z rękawic kolczugowych lub odłamane czubki noży dostaną się do wyrobów mięsnych. Technologia wykrywania metali o wysokiej częstotliwości umożliwia wykrywanie nawet najdrobniejszych metalowych ciał obcych, zarówno żelaznych, jak i nieżelaznych, a także stali nierdzewnej.

Aby wykrywać szerszą gamę ciał obcych, a ponadto realizować szereg innych zadań służących zapewnianiu jakości, firma posługuje się systemem kontroli rentgenowskiej. Od niedawna do kontrolowania swoich produktów firma wykorzystuje system X36 jako nadrzędny w stosunku do już istniejących pięciu systemów z serii X33. METTLER TOLEDO zaoferowało możliwość szerokiego przetestowania tego systemu przed podjęciem decyzji o zakupie, aby bez żadnych wątpliwości   złożyć zamówienie na X36.

Ponieważ Pro Pet Austria przywiązuje szczególną wagę do zapobiegania niedopełnianiu, firma umieściła dynamiczne wagi kontrolne przed systemami kontroli rentgenowskiej, aby zagwarantować należytą masę każdego opakowania. Podczas procesu produkcyjnego występują jednak wahania masy, dlatego należy ją starannie monitorować na całej linii produkcyjnej. Aby sprostać tym wyzwaniom, Pro Pet korzysta wyłącznie z rozwiązań do ważenia kontrolnego dostarczanych przez METTLER TOLEDO. Mając za sobą pozytywne doświadczenia z tej współpracy, Pro Pet zaczyna teraz skupiać się na strategii jednego dostawcy. Dzięki temu firma może liczyć na wysokiej jakości wsparcie w zakresie dbałości o niezawodność sprzętu, dostaw części zamiennych i realizacji wymagań konserwacyjnych.