Urządzenia do kontroli produktów

do procesów kontroli jakości i wykrywania zanieczyszczeń

Nasze rozwiązania do kontroli produktów wspierają wydajność, ochronę marki i zgodność z przepisami dla producentów z branży spożywczej i farmaceutycznej. Bogata oferta obejmuje urządzenia do kontroli rentgenowskiej, wykrywania metali, ważenia kontrolnego i kontroli wizyjnej. Ponadto w naszej ofercie rozwiązań do kontroli produktów jest również sprzęt i oprogramowanie do zastosowań związanych z serializacją i agregacją oraz oprogramowanie do monitorowania produkcji umożliwiające sprawną analizę wydajności.

Test Centre

Kompletne urządzenia do kontroli produktów w procesach przetwarzania i pakowania

Rozwiązania do kontroli produktów METTLER TOLEDO umożliwiają weryfikację jakości i integralności wyrobów pod względem cech wewnętrznych i zewnętrznych. Jako część firmy o globalnym zasięgu bazujemy na bogatym doświadczeniu w branży, zdobywanym dzięki ścisłej współpracy z klientami na całym świecie. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów przez cały okres eksploatacji ich urządzeń, od uruchomienia, przez instalację, po regularną konserwację i serwisowanie.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu wyzwań stojących przed producentami opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań z wykorzystaniem zaawansowanych technologii kontroli, aby spełnić zróżnicowane wymagania klientów. W naszej ofercie urządzeń do kontroli produktów znajdują się zaawansowane wykrywacze metali, bardzo dokładne dynamiczne wagi kontrolne, najnowocześniejsze urządzenia do kontroli rentgenowskiej oraz najnowsze systemy kontroli wizyjnej. Systemy te są dostępne jako samodzielne, łączone lub zintegrowane z urządzeniami produkcyjnymi. Naszą ofertę o globalnym zasięgu uzupełniają znakomite usługi świadczone na całym świecie. Oferowane przez nas rozwiązania oparte są na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w ścisłej współpracy z klientami z całego świata, którzy reprezentują różne branże i rynki. To samo doświadczenie zaowocowało powstaniem ProdX, oprogramowania do monitorowania produktywności, które opracowaliśmy z myślą o usprawnieniu gromadzenia danych i przystosowaniu systemów kontroli produktów do przyszłych potrzeb w odniesieniu do inicjatyw Przemysłu 4.0.

Wszystkie nasze produkty pozwalają:

 • chronić markę i zapewnić bezpieczeństwo konsumentom dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii;
 • zwiększyć wydajność i zyski;
 • zapewnić jakość zgodnie z przepisami branżowymi i kodeksami postępowania.
 • Nasze rozwiązania wpływają korzystnie na działalność naszych klientów, chronią ich dobre imię i pozwalają utrzymać przewagę nad konkurencją.

 

Przegląd technologii kontroli produktów

Rozwiązania do ważenia kontrolnego

Zapewnij 100-procentową kontrolę masy i kompletności oraz zwiększoną wydajność i rentowność dzięki kompleksowej linii wag kontrolnych dla branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej i innych. Nasze higieniczne wagi kontrolne mają stopień ochrony IP69 oraz są odporne na procedury intensywnego mycia i większość żrących detergentów. Szeroka gama mechanizmów separacji, obsługi i sortowania obsługuje niemal każdą konstrukcję opakowania, a nasza technologia FlashCell EMFR zapewnia precyzyjne wyniki ważenia nawet przy dużych prędkościach do 800 opakowań na minutę. Ta technologia ważenia pomaga zapewnić dokładne produkty, zredukować nadwyżki i zoptymalizować procesy produkcyjne.

Wykrywacze metali Safeline

Wykrywacze metali mogą kontrolować wszelkiego rodzaju produkty − od pakowanych, transportowanych przenośnikami produktów spożywczych oraz proszków i granulatów luzem po ciecze, pasty i zawiesiny. Systemy wykrywania metali w procesie kontroli produktów pomagają zachować zgodność z normami kontroli bezpieczeństwa żywności, wytycznymi branżowymi i przepisami prawa, pomagają chronić konsumentów przed produktami zanieczyszczonymi metalami i zachować dobre imię marki. Wykrywacze metali dla branży farmaceutycznej METTLER TOLEDO Safeline stanowią niezależne systemy kontroli wykorzystywane przy produkcji wszelkiego rodzaju tabletek, kapsułek oraz środków farmaceutycznych w postaci proszków. Te systemy do kontroli produktów pomagają zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz umożliwiają walidację, weryfikację i kwalifikację procedur.

Kontrola rentgenowska Safeline

Wykrywanie zanieczyszczeń i kontrola jakości w jednym urządzeniu. Producenci artykułów spożywczych, napojów i wyrobów farmaceutycznych na całym świecie korzystają z systemów do kontroli rentgenowskiej instalowanych na liniach produkcyjnych, aby dbać o dobro konsumentów, chronić reputację marki, minimalizować ryzyko kosztownego wycofywania produktów z rynku, a także zapewniać zgodność z przepisami branżowymi. Systemy kontroli rentgenowskiej METTLER TOLEDO Safeline zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego, niezależnie od tego, czy chodzi o surowce, produkty masowe (sypkie), pompowane czy pakowane. Czułości detekcji urządzeń rentgenowskich nie pogarszają także opakowania z folii, w tym folii metalizowanej.

Systemy do kontroli wizyjnej

Urządzenia te zostały zaprojektowane od podstaw do sprawdzania jakości etykiet na różnych rodzajach opakowań we wszystkich segmentach rynku. Mogą one służyć także do kontrolowania wymiarów oraz integralności opakowań. Systemy do kontroli wizyjnej umożliwiają dokładną kontrolę jakości etykiet i opakowań w przypadku plastikowych pojemników, szklanych butelek, słoików, kapsli zakręcanych i zaciskanych, opakowań płaskich, kartonów oraz blistrów z tabletkami. Dzięki dużej szybkości działania systemy te zapewniają odpowiednią jakość etykiet i opakowań bez obniżania wydajności produkcyjnej.

Rozwiązania Track & Trace

Systemy Track & Trace, zapewniając większą przejrzystość łańcucha dostaw, pozwalają identyfikować produkty i wykrywać fałszerstwa. Oferujemy zarówno zintegrowane, jak i samodzielne rozwiązania Track & Trace do serializacji, agregacji i weryfikacji w celu zapewnienia zgodności z ogólnoświatowymi przepisami dotyczącymi opakowań farmaceutyków. Połączenie szybkiej i niezawodnej technologii odczytu kodów oraz najnowszych zintegrowanych rozwiązań do sterowania kamerami (dostosowanych do specyficznych wymagań branży opakowań dla przemysłu farmaceutycznego) zapewnia bezproblemową realizację procedur kontroli jakości opakowań. Zasadniczą rolę w tym procesie odgrywają również scentralizowane moduły oprogramowania do sterowania linią i zarządzania danymi. W rezultacie rozwiązania Track & Trace są bezproblemowo integrowane z procesem pakowania.

ProdX

To zaawansowane oprogramowanie służy do monitorowania w czasie rzeczywistym urządzeń do kontroli produktów. Oprogramowanie ProdX wspiera schematy kontroli jakości, usprawnia produkcję i upraszcza obsługę linii. Oprogramowanie łączy się bezpośrednio z urządzeniami do kontroli produktów METTLER TOLEDO, zapewniając dostęp do krytycznych danych dotyczących działania urządzeń w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, umożliwiając zdalne monitorowanie. Ponadto oprogramowanie ProdX rejestruje i przechowuje wszystkie wyniki testów monitorowania działania, co ułatwia proces audytu.

Łączone systemy kontroli

W przypadku wymagań dotyczących kontroli wieloaspektowej i ograniczonej przestrzeni może okazać się przydatne zintegrowanie kilku rodzajów kontroli w jednym punkcie linii produkcyjnej. Można łączyć różne technologie kontroli odpowiednio do konkretnych potrzeb w jeden ekonomiczny system. Ważenie kontrolne, wykrywanie metali, kontrolę rentgenowską i kontrolę wizyjną można połączyć w jedno, zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie, które efektywnie wykorzystuje dostępną przestrzeń na linii produkcyjnej.

W pełni zintegrowane rozwiązania do kontroli produktów dostosowane do potrzeb użytkownika

Odpowiednio do wymagań dotyczących kontroli produktów na linii produkcyjnej dostarczamy samodzielne lub w pełni zintegrowane systemy, które pomogą zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami. Marki systemów kontroli produktów METTLER TOLEDO – Garvens, Hi-Speed, Safeline, CI-Vision i PCE – łączą się, aby zapewnić klientom kompleksową ofertę urządzeń do kontroli produktów, wspieraną przez prawdziwie ogólnoświatową sieć serwisową. Ściśle współpracujemy z innymi producentami urządzeń, aby projektować urządzenia produkcyjne ze zintegrowanymi systemami kontroli. Nasze zespoły zaprojektowały łączone systemy kontroli, które pomagają utworzyć prawdziwe krytyczne punkty kontrolne za pomocą wielu technologii kontroli na linii produkcyjnej.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Dlaczego urządzenia do kontroli produktów są ważne w produkcji?

Niezawodne urządzenia do kontroli produktów to kluczowy element procesu produkcyjnego, który pomaga sprawdzić, czy są one wolne od zanieczyszczeń i mają odpowiedni wygląd. Kontrola produktów umożliwia:

 • wyeliminowanie defektów oraz wadliwych lub zanieczyszczonych produktów na końcu linii,
 • poprawę wydajności produkcji dzięki automatyzacji procesów końcowej kontroli,
 • wyeliminowanie typowych lub powtarzających się błędów człowieka,
 • weryfikację wysokiej jakości produktów i ochronę marki,
 • zapewnienie długiego okresu eksploatacji urządzeń dzięki kompleksowej ofercie serwisowej.

Jakie branże czerpią korzyści z kontroli produktów?

Branża spożywcza

Kontrola produktów wspiera dostarczanie produktów, które są poprawne, kompletne i bezpieczne − wewnątrz i na zewnątrz. Systemy te zapewniają rozwiązania do kontroli produktów stosowane przy przetwarzaniu i pakowaniu mokrych, suchych, świeżych i mrożonych produktów spożywczych. Dzięki nim można zapobiec dotarciu do konsumentów produktów zanieczyszczonych oraz niedoważonych lub zbyt ciężkich, a także zweryfikować, czy produkty opuszczające zakład produkcyjny są bez wad i mają odpowiedni wygląd. Ponadto systemy do kontroli produktów pomagają firmom zachować zgodność z przepisami branżowymi i kodeksami postępowania, w tym z normami IFS, BRCGS, SQF i FSSC 22000.

Branża farmaceutyczna i nutraceutyczna

Pomagamy producentom osiągnąć wysoką jakość i integralność produktów dzięki sprawnemu i bezpiecznemu usuwaniu zanieczyszczonych, niedoważonych, nadważonych, niekompletnych i uszkodzonych produktów z użyciem rozwiązań przeznaczonych do integracji na różnych odcinkach procesu – od etapu przetwarzania po koniec linii produkcyjnej. METTLER TOLEDO oferuje również kompletne rozwiązania do zastosowań serializacjiagregacji – niezbędnych do skutecznych programów Track & Trace – które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zapobiec rozprzestrzenianiu się podrabianych leków. Nasze oprogramowanie zapewnia kompletne cyfrowe dzienniki kontroli, które pomagają udowodnić zgodność ze wszystkimi stosownymi przepisami. Możemy również wspierać kontrolę jakości urządzeń medycznych za pomocą naszych rozwiązań do kontroli rentgenowskiej.

Branża kosmetyczna i chemiczna

Systemy do kontroli produktów można dostosować do określonych wyzwań produkcyjnych. Najbardziej zaawansowane systemy do kontroli produktów można zoptymalizować pod kątem wielu zastosowań i wyrobów, tak aby gwarantowały skuteczność kontroli, ważenia i sortowania zarówno artykułów masowych (cieczy, proszków lub granulatów), jak i małych oraz średnich pakowanych artykułów konsumpcyjnych. Możliwa jest również kontrola na końcu linii pakowania końcowego, np. do kartonów czy pudełek.

Jakie zadania może spełniać kontrola produktów?

Wykrywanie zanieczyszczeń mechanicznych

Zanieczyszczone produkty mogą spowodować poważne szkody, jeśli dotrą do konsumenta; mogą również przysporzyć producentom ogromnych problemów. Powodują one kosztowne wycofywanie produktów z rynku i grzywny dla sprzedawców detalicznych, a także szkodzą reputacji marki. Aby zachować zgodność z przepisami branżowymi i standardami sprzedawców detalicznych, producenci muszą mieć możliwość wykrywania zanieczyszczeń. Systemy do kontroli produktów mogą wykrywać różne zanieczyszczenia, w tym metale, szkło, tworzywa sztuczne, kamienie, zwapniałe kości i gumę. W zależności od wymagań konkretnego zastosowania może być potrzebny wykrywacz metali lub system kontroli rentgenowskiej (albo oba).

Kontrola napełnienia opakowań

Niepotrzebne nadwyżki produktów mogą skutkować utratą zysków,  z kolei niedopełnienie – grzywnami, a nawet wycofaniem produktu z rynku. Bardzo ważne jest stosowanie metody weryfikacji, czy w opakowaniu znajduje się odpowiednia ilość produktu. Systemy ważenia kontrolnego na linii weryfikują masę każdego pojedynczego produktu na linii produkcyjnej, a nawet zapewniają informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i kontrolę nad systemami napełniania, aby uniknąć zarówno przepełnienia, jak i niedopełnienia opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ważenia. W przypadku opakowań z wieloma elementami systemy rentgenowskie mogą służyć również do kontrolowania produktów w celu weryfikacji kompletności zestawu.

Kontrola zawartości i jakości opakowań

Jest wiele czynników, od których zależy doskonały wygląd produktów końcowych oraz brak ryzyka uszkodzenia lub zepsucia podczas transportu. Wykrywanie wad opakowań na wczesnym etapie procesu pozwala zachować jakość produktu, a jednocześnie ograniczyć konieczność przeróbek produktu i potencjalne straty w dalszej części linii produkcyjnej. Systemy wizyjne kontrolują każde opakowanie przemieszczające się na linii produkcyjnej, weryfikując jakość opakowania.

Kontrola etykiet

Etykietowanie produktów jest ostatnią linią komunikacji między producentem a klientem. Jest to również łatwa do uniknięcia przyczyna wycofywania produktów z rynku. Systemy do kontroli wizyjnej weryfikują obecność, zawartość i czytelność etykiet produktów, aby zapobiec pomyłkom oraz problemom z danymi na etykiecie i jej jakością.

Kontrola integralności produktów

Integralność produktów odnosi się do ich kompletności. Może to dotyczyć wszystkiego – od obecności wszystkich oczekiwanych elementów w zestawie po uszkodzone lub zepsute artykuły w opakowaniu. Urządzenia do kontroli produktów mogą identyfikować uszkodzone, niedopełnione lub niekompletne produkty za pomocą różnych metod, od ważenia kontrolnego przez kontrolę wizyjną po kontrolę rentgenowską.

Czy technologia kontroli produktów może pomóc w identyfikowalności, gromadzeniu danych i integracji systemu?

Track & Trace

Rozwiązania do kontroli produktów mogą obejmować urządzenia do serializacji i agregacji. Serializacja produktów zwiększa identyfikowalność produktów w łańcuchu dostaw, co z kolei pomaga zapobiegać podrabianiu i sprzedaży towarów w szarej strefie. Systemy Track & Trace mogą obejmować cały proces, od generowania/pozyskiwania unikatowych numerów seryjnych poszczególnych opakowań po agregowanie numerów skrzyń i palet.

Kontrola statystyczna procesu i kontrola jakości

Systemy do kontroli produktów generują dane w czasie rzeczywistym, które można przesyłać do centralnych systemów sterowania, aby umożliwić podgląd ich bieżącego działania. Zwiększające produktywność oprogramowanie ProdX METTLER TOLEDO dostarcza kompleksowe raporty dotyczące zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami lub normami i może stanowić kluczowy element strategii cyfryzacji.

Integracja systemów i partnerstwo OEM

Samodzielne systemy do kontroli produktów nie zawsze zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni na linii produkcyjnej, zwłaszcza gdy ta przestrzeń jest ograniczona. Aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze rozwiązania do kontroli produktów, METTLER TOLEDO będzie ściśle współpracować z innymi producentami OEM w celu zaprojektowania i zbudowania urządzeń produkcyjnych ze zintegrowanymi funkcjami kontroli produktów, efektywnie wykorzystujących dostępną przestrzeń.

Jakie rodzaje zanieczyszczeń mechanicznych mogą wykrywać urządzenia do kontroli produktów?

Systemy kontroli rentgenowskiej mogą wykrywać różne obce zanieczyszczenia, takie jak metal, szkło, gęste tworzywa sztuczne, osady mineralne, zwapniałe kości i guma. Systemy wykrywania metali mogą wykrywać wszystkie rodzaje metali, w tym żelazne i nieżelazne oraz stal nierdzewną. Zanieczyszczenia te można łatwo wykryć za pomocą nowoczesnych systemów do kontroli produktów na szybko poruszających się liniach produkcyjnych. Poziom czułości wykrywania urządzeń będzie zasadniczo zależał od następujących czynników (między innymi):

 • wielkość i położenie zanieczyszczenia,
 • prędkość linii produkcyjnej,
 • gęstość względna zanieczyszczenia w stosunku do kontrolowanego produktu,
 • rodzaj używanego materiału opakowaniowego produktu.

 

Jak ustalić, które rozwiązanie do kontroli produktów najlepiej odpowiada moim potrzebom?

Inwestycja kapitałowa związana z zakupem urządzeń do kontroli produktów może być długotrwałym procesem i ważne jest, aby mieć jak najwięcej informacji. Aby ułatwić podjęcie decyzji, METTLER TOLEDO oferuje wiele różnych możliwości uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych systemów, w tym prezentacje osobiste i wirtualne, a także centra testowe, aby zademonstrować możliwości systemów kontrolnych na konkretnych produktach.

Oferujemy również szeroką gamę urządzeń do wypożyczenia, aby umożliwić wypróbowanie systemu przed zakupem.

Jak szybko zdobyć system do kontroli produktów?

Zdarza się, że nie ma czasu na długotrwałe nabywanie środków trwałych, a w innych przypadkach może być potrzebne tylko określone urządzenie do sprawdzenia ograniczonej serii produkcyjnej. W wybranych miejscach na całym świecie METTLER TOLEDO oferuje opcję szybkiej wysyłki wielu naszych standardowych systemów, aby przyspieszyć ich dostarczenie do zakładu produkcyjnego. Dostępne są również systemy do wypożyczenia, które umożliwiają szybką instalację kompletnego, funkcjonalnego systemu do kontroli produktów i szybkie uruchomienie procesu produkcyjnego.